Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. февруари

16.02.2018 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 46/2018 г. (срещу Живко Димов, обвинен за банкови сделки без лиценз), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик Теодора Стамболова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Живко Димов (бивш общински съветник от политическа партия „Атака“ в Общински съвет – Силистра) и на неговия защитник срещу решение от 28.11.2017 г. по в.н.о.х.д. № 447/2016 г. на Апелативен съд – Варна, с което е изменена присъда от 08.04.2016 г. по н.о.х.д. № 182/2015 г. на Окръжен съд – Силистра.

Делото постъпва за втори път във Върховния касационен съд (ВКС), след като с Решение № 206/02.11.2016 г. по к.н.д. № 857/2016 г. ВКС отменя решението от 07.07.2016 г. на Апелативен съд – Варна по в.н.о.х.д. № 204/2016 г. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд от стадия на съдебното заседание.

С присъдата подсъдимият Живко Димов е признат за виновен в това, че в периода 1998 – 2009 г. в гр. Силистра, без съответното разрешение извършвал банкови сделки, за които се изисква такова по закон, като е предоставял парични заеми на различни лица, обезпечени с ипотеки на недвижими имоти, записи на заповеди или залози на вещи, срещу получаване на лихви и задължения за връщането им и от дейността си е получил значителни неправомерни доходи в размер на 106 496 лв. – престъпление по чл. 252, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет години и глоба в размер на 8 000 лв. Живко Димов е осъден да заплати сумата от 106 496 лв. в полза на държавата. Със същата присъда подсъдимият е признат за невиновен в това, че на 27.04.2011 г. в гр. Силистра е укривал материали – копие от оригинален детайл от банкомат и свързани към него електронни компоненти, за което е знаел, че са предназначени за подправка на платежни инструменти, поради което е оправдан по повдигнатото обвинение да е извършил престъпление по чл. 246, ал. 3 от НК.

С новото въззивно решение присъдата е изменена, като е отменен определеният вид на затворническо общежитие за изтърпяване на наложеното на подсъдимия наказание. В останалата й част присъдата е потвърдена.

В жалбите се сочат касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК – нарушение на материалния закон, съществени нарушения на процесуалните правила и явна несправедливост на наложените наказания. И двамата жалбоподатели отправят алтернативни искания за отмяна на въззивното решение и оправдаване на подсъдимия или за връщане на делото за ново разглеждане на съответната фаза, или за изменение на решението и намаляване на размера на наложеното наказание.

28.02.2018 г., 09.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 56/2018 г. (срещу Венислав Цанов и Николай Ненчев за престъпление по служба), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик Павлина Панова

Делото е образувано по касационен протест на Военно-апелативната прокуратура по отношение на подсъдимите Венислав Цанов (бивш директор на дирекция към Министерството на отбраната) и Николай Ненчев (бивш министър на отбраната) срещу въззивно решение от 11.12.2017 г. по в.н.о.х.д. № П-51/2017 г. на Военно-апелативния съд, с което първоинстанционната оправдателна присъда е изцяло потвърдена.

С присъда от 16.06.2017 г. по н.о.х.д. № П-328/2016 г. Софийският военен съд е признал подсъдимите за невиновни за това, че в качеството им на лица, заемащи отговорно служебно положение и длъжностни лица – директор на Дирекция „Инвестиции в отбраната“ към Министерството на отбраната и министър на отбраната, Цанов като извършител и Ненчев като подбудител, са извършили в съизвършителство престъпление по служба, изразяващо се в неизпълнение на служебни задължения, произтичащи от Закона за обществените поръчки, в резултат на което са настъпили значителни вредни последици за Министерството на отбраната на Република България – престъпление по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 304 от НПК ги е оправдал.

В касационния протест се сочат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и нарушения на материалния закон. Прави се искане за отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура