Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. декември

11.12.2018 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 998/2018 г. (срещу Янко В. за изнудване и причиняване на лека телесна повреда), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Лада Паунова

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Янко В. срещу решение от 22.08.2018 г. по в.н.о.х.д. № 275/2017 г. на АСНС.

С присъда от 05.05.2017 г. по н.о.х.д. № 3128/2016 г. на Специализирания наказателен съд подсъдимият Янко В. е признат за виновен в това, че в съучастие като съизвършител с Марин Ч. с цел да набави имотна облага за себе си и за другиго принудил чрез сила трето лице да им даде сумата от 2 000 лв. и с това му причинили имотна вреда в размер на 2 000 лв., като деянието е придружено с причиняване на лека телесна повреда на пострадалия. Деянието е извършено от две лица, при условията на опасен рецидив за Янко В. по чл. 29, ал. 1, б. „а“ от НК – престъпление по чл. 214, ал. 2, т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 213а, ал. З, т. 7, вр. чл. 213а, ал. 2, т. 2 и т. 4 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 29, ал.1, б. „а“ от НК, поради което и на това основание във вр. чл. 54 НК е осъден на 9 години „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 6 000 лв.

Присъдата е обжалвана от Янко В. пред АСНС. С решение по в.н.о.х.д. № 275/2017 г. присъдата е изменена, като подсъдимият е признат за невинен и оправдан по обвинението да е целял да набави за себе си имотна облага и наложеното му наказание е намалено на 6 години „лишаване от свобода“, както и глобата – на 5 000 лв.

В касационната жалба се съдържат твърдения за допуснати нарушения на закона, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание, както и молба за отмяна на решението на АСНС и за постановяване на ново, с което подсъдимият да бъде изцяло оправдан по всички повдигнати му обвинения.

13.12.2018 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 1139/2018 г. (срещу Иванка Р., обвинена в подготвяне на убийство на шестима души, сред които и брат ú), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Мая Цонева

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимата Иванка Р., срещу въззивно решение от 26.06.2018 г. по в.н.о.х.д. № 619/2017 г. на Апелативен съд – Пловдив.

С присъда от 19.09.2017 г. по н.о.х.д. № 577/2017 г. на Окръжен съд – Пловдив подсъдимата Иванка Р. е призната за виновна в извършването на престъпление по чл. 142, ал. 5 от НК за това, че през периода от 14.03.2016 г. до 18.03.2016 г. в с. Бачково, с. Брани поле, с. Белащица и в гр. Пловдив е подбуждала служител под прикритие да отвлече брат ú и за шест отделни престъпления по чл. 117, ал. 2 от НК за това, че през същия период и на същите места умишлено е склонявала служителя под прикритие да умъртви брат ú, двете му деца, двама от внуците му и зет му. Всички престъпления са извършени от подсъдимата с користна цел – премахвайки брат си и неговите наследници, тя да получи наследството на починалия си баща, който живял и работил в САЩ. На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимата е определено едно общо най-тежко наказание от две години „лишаване от свобода“, което на основание чл. 24 от НК е увеличено с една година. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за срок от пет години.

С въззивно решение по в.н.о.х.д. № 619/2017 г. Апелативен съд – Пловдив изменя присъдата, като отменя приложението на чл. 66, ал. 1 от НК и на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС определя първоначален общ режим за изтърпяване на наложеното наказание в размер на три години „лишаване от свобода“. В останалата част присъдата е потвърдена.

В касационната жалба се сочат всички основания за касационен контрол по чл. 348 ал. 1, т. т. 1 – 3 от НПК предвид неправилно приложение на материалния закон, съществени процесуални нарушения и явна несправедливост на наложеното наказание. Иска се отмяна, алтернативно – изменение на въззивното решение.

13.12.2018 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 1045/2018 г. (срещу Кирчо К., бивш директор на Националната разузнавателна служба, по обвинение за длъжностно присвояване в особено големи размери), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Мая Цонева

Делото е образувано по протест на Военно-апелативната прокуратура и две касационни жалби на подсъдимия срещу решение от 24.07.2018 г. по в.н.о.х.д. № 0078/2016 г. на Военно-апелативния съд (ВнАС), с което частично е изменена присъда от 07.08.2015 г. по н.о.х.д. № 00160/2013 г. на Военен съд – София.

ВКС ще гледа делото за втори път, след като с решение от 07.11.2016 г. по к.н.д. № 776/2016 г. отменя решение от 19.05.2016 г. по в.н.о.х.д. № 0031/2015 г. на ВнАС и връща делото на въззивния съд за ново разглеждане от друг състав.

С присъда от 07.08.2015 г. по н.о.х.д. № 00160/2013 г. Военен съд – София признава подсъдимия Кирчо К. за виновен за извършено престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание, като престъплението е продължавано) и го осъдил на 10 години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 203, ал. 2, пр. 2 вр. чл. 37, ал. 1, т. 6 и т. 7 съдът е лишил подсъдимия от право да заема длъжност „ръководител“ в държавно или обществено учреждение и лишаване от право да упражнява ръководна професия за срок от 15 години. Подсъдимият е осъден да заплати на конституирания по делото граждански ищец – Националната разузнавателна служба (сега – Държавна агенция „Разузнаване“), сумата от 4 720 196,53 лева за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва върху нея.

С второто си решение от 24.07.2018 г. по в.н.о.х.д. № 0078/2016 г. въззивният съд частично изменя първоинстанционната присъда, като извършеното от подсъдимия е преквалифицирано в престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 201 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, като престъплението е продължавано). Подсъдимият е оправдан по първоначалното му обвинение. Наложените наказания „лишаване от права“ също са намалени на по 13 години. Подсъдимият е признат за невиновен за длъжностно присвояване чрез посредствен извършител, като е оправдан в тази му част. В останалата ú част присъдата е потвърдена.

С касационния протест се иска отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд поради неправилно приложение на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание и при условията на алтернативност – да бъде изменено въззивното решение в частта относно квалификацията на деянието, като се приложи закон за по-тежко наказуемо престъпление, за което е имало обвинение в първата инстанция.

С касационните жалби на защитниците на подсъдимия се изтъкват доводи за допуснати съществени процесуални нарушения, нарушения на материалния закон, както и явна несправедливост на наложените наказания. Правят се искания при условията на алтернативност въззивно решение да се отмени и подсъдимият да бъде оправдан или делото да се върне за ново разглеждане.

14.12.2018 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 1056/2018 г. (срещу Иво Р. за извършване на престъпление против правосъдието), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Даниела Атанасова

Във ВКС ще бъде разгледано к.н.д. № 1056/2018 г. срещу Иво Р. – прокурор при Окръжна прокуратура – Плевен, бивш административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Плевен.

Делото е образувано по касационен протест на Апелативна прокуратура – София срещу решение от 31.08.2018 г. по в.н.о.х.д. № П – 48/2017 г. на Софийския апелативен съд (САС).

Делото е за втори път пред касационния съд, след като с решение от 17.07.2017 г. по к.н.д. № 508/2017 г. ВКС отменя изцяло решение от 22.03.2017 г. по в.н.о.х.д. № П-2/2017 г. на САС и връща делото за ново разглеждане от друг съдебен състав, от стадия на съдебното заседание.

С присъда от 13.06.2016 г. по н.о.х.д. № С – 67/2015 г. на Софийски градски съд (СГС) подсъдимият Иво Р. е признат за невиновен в извършването на престъпление по чл. 289, предл. 2-ро и предл. 3-то във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК (склоняване на длъжностни лица от прокурорските и съдебните органи да нарушат свои служебни задължения във връзка с правораздаването при условията на продължавано престъпление) и оправдан по така повдигнатото обвинение за извършване на престъпление против правосъдието.

При повторното разглеждане на делото с решение от 31.08.2018 г. по в.н.о.х.д. № П – 48/2017 г. въззивният съд изцяло потвърждава първоинстанционната присъда на СГС, с която подсъдимият е признат за невиновен и оправдан.

С касационния протест се иска отмяна на второто решение на САС и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд поради допуснати съществени процесуални нарушения и нарушаване на материалния закон.

17.12.2018 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 1140/2018 г. (срещу Борис М., Георги К., Иво И., Мирослав П. и Янко Г., обвинени за убийство, извършено от лица от състава на полицията и с особена жестокост), І-во наказателно отделение, докладчик: Валя Рушанова

Делото във ВКС е образувано по касационен протест и по жалби на подсъдимите, на гражданските ищци и частни обвинители, както и на гражданския ответник ОДМВР – Благоевград, срещу въззивно решение от 06.07.2018 г. по в.н.о.х.д. № 026/2016 г. на Военно-апелативния съд.

С присъда от 02.10.2008 г. по н.о.х.д. № 33/2008 г. на Военен съд – София подсъдимите са признати за виновни за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 6 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (убийство, извършено от лица от състава на полицията и с особена жестокост), като са им наложени наказания – на Мирослав П. 18 години „лишаване от свобода“, а на останалите подсъдими за всеки поотделно по 16 години „лишаване от свобода“. С присъдата подсъдимите и гражданският ответник са осъдени солидарно да заплатят на гражданските ищци обезщетение за претърпените от тях неимуществени вреди.

С въззивното решение подсъдимите са признати за виновни в това, че като извършители и лица от състава на полицията при изпълнение на службата си, самостоятелно са причинили смърт по непредпазливост на Ангел Д. – престъпление по чл. 122, ал. 1 вр. чл. 2, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, като за всеки един от тях поотделно наказателното преследване е прекратено поради изтекла абсолютна давност. С решението подсъдимите Борис M., Георги К., Иво И., Мирослав П. и Янко Г. са признати за невиновни и оправдани по първоначално повдигнатото им обвинение по чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 6 вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Военно-апелативният съд изменя първоинстанционната присъда в гражданско-осъдителната й част и я потвърждава в останалата ú част.

В касационните жалби на подсъдимите се сочат касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК – съществени нарушения на процесуалните правила и нарушения на материалния закон, като се правят искания за отмяна на въззивния съдебен акт и оправдаване на подсъдимите.

С жалбата на гражданския ответник се релевират всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от НПК. Прави се искане за отмяна на въззивното решение и постановяване на оправдателен съдебен акт и отхвърляне на гражданските искове изцяло.

С жалбата на частните обвинители и гражданските ищци се релевират всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК, като се прави искане за отмяна на въззивното решение, разглеждане на делото по същество и постановяване на осъдителен съдебен акт.

В касационния протест се релевират касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и 2 от НПК – съществени нарушения на процесуалните правила и нарушения на материалния закон. Прави се искане за отмяна на въззивното решение, разглеждане на делото по същество и потвърждаване на първоинстанционната присъда.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура