Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. април

25.04.2018 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 336/2018 г. (срещу Емил Костадинов и Албена Черими, обвинени за участие в организирана престъпна група), І-во наказателно отделение, докладчик: Румен Петров

Делото във ВКС е образувано по жалба на подсъдимите Емил Костадинов и Албена Черими срещу въззивно решение от 20.12.2017 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), с което частично е изменена присъда от 05.06.2015 г. по н.о.х.д. № 390/2014 г. на Специализирания наказателен съд (СНС).

С присъдата подсъдимите Костадинов и Черими са признати за виновни за извършени в съвкупност престъпления по чл. 321, ал. 2 вр. чл. 93, т. 20 от НК (участие в организирана престъпна група). Подсъдимият Костадинов – в съучастие, като съизвършител и като помагач, осъществил трафик на хора – на новородени деца (чл. 159в вр. чл. 159а, ал. 3 вр. ал. 1 от НК) и в съучастие, като помагач, осъществил трафик на хора, като деянието е извършено спрямо лице, ненавършило осемнадесет години (чл. 159в вр. чл. 159а, ал. 3 вр. ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК). Определено му е общо най-тежко наказание в размер на 2 години и 6 месеца „лишаване от свобода“, изпълнението на което е отложено за срок от 4 години, осъден е и на наказание „глоба“ в размер на 100 лв. Подсъдимата Черими – в съучастие, като съизвършител, осъществила трафик на хора – на новородени деца (чл. 159в вр. чл. 159а, ал. 3 вр. ал. 1 от НК) и в съучастие, като съизвършител, осъществила трафик на хора, като деянието е извършено спрямо лице, ненавършило осемнадесет години (чл. 159в вр. чл. 159а, ал. 3 вр. ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК). Осъдена е на общо най-тежко наказание в размер на 3 години „лишаване от свобода“ с изпитателен срок от 5 години и „глоба“ в размер на 100 лв.

С въззивното решение на АСНС първоинстанционната присъда е изменена, като е завишен размерът на наложеното наказание „глоба“ от 100 лв. на 2 000 лв. за всеки от подсъдимите. В останалата част присъдата е потвърдена.

В касационната жалба на Емил Костадинов и Албена Черими се релевират всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от НПК – съществени нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания. Прави се искане за оправдаване на двамата подсъдими, алтернативно отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура