Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. април

25.04.2018 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 336/2018 г. (срещу Емил Костадинов и Албена Черими, обвинени за участие в организирана престъпна група), І-во наказателно отделение, докладчик: Румен Петров

Делото във ВКС е образувано по жалба на подсъдимите Емил Костадинов и Албена Черими срещу въззивно решение от 20.12.2017 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), с което частично е изменена присъда от 05.06.2015 г. по н.о.х.д. № 390/2014 г. на Специализирания наказателен съд (СНС).

С присъдата подсъдимите Костадинов и Черими са признати за виновни за извършени в съвкупност престъпления по чл. 321, ал. 2 вр. чл. 93, т. 20 от НК (участие в организирана престъпна група). Подсъдимият Костадинов – в съучастие, като съизвършител и като помагач, осъществил трафик на хора – на новородени деца (чл. 159в вр. чл. 159а, ал. 3 вр. ал. 1 от НК) и в съучастие, като помагач, осъществил трафик на хора, като деянието е извършено спрямо лице, ненавършило осемнадесет години (чл. 159в вр. чл. 159а, ал. 3 вр. ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК). Определено му е общо най-тежко наказание в размер на 2 години и 6 месеца „лишаване от свобода“, изпълнението на което е отложено за срок от 4 години, осъден е и на наказание „глоба“ в размер на 100 лв. Подсъдимата Черими – в съучастие, като съизвършител, осъществила трафик на хора – на новородени деца (чл. 159в вр. чл. 159а, ал. 3 вр. ал. 1 от НК) и в съучастие, като съизвършител, осъществила трафик на хора, като деянието е извършено спрямо лице, ненавършило осемнадесет години (чл. 159в вр. чл. 159а, ал. 3 вр. ал. 2, т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК). Осъдена е на общо най-тежко наказание в размер на 3 години „лишаване от свобода“ с изпитателен срок от 5 години и „глоба“ в размер на 100 лв.

С въззивното решение на АСНС първоинстанционната присъда е изменена, като е завишен размерът на наложеното наказание „глоба“ от 100 лв. на 2 000 лв. за всеки от подсъдимите. В останалата част присъдата е потвърдена.

В касационната жалба на Емил Костадинов и Албена Черими се релевират всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от НПК – съществени нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложените наказания. Прави се искане за оправдаване на двамата подсъдими, алтернативно отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура