Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След решение на ВКС следователят от Силистра Стела Илиева е оправдана по обвинение за хулиганство при проверка през 2020 г. на неправоспособен водач, управлявал нейния автомобил

С Решение № 84/28.02.2023 г. по наказателно дело № 87/2023 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението от 14.12.2022 г. по в.н.о.х.д. № 1004/2022 г. на Софийския апелативен съд (САС). Решението е окончателно.

Делото е образувано по протест срещу решението на САС, с което е потвърдена присъда по н.о.х.д. № 3830/2021 г. на Специализирания наказателен съд (закрит). С нея Стела Илиева е призната за невиновна по обвинението в това, че на 18.02.2020 г. вечерта в с. Йорданово, обл. Силистра, в качеството си на длъжностно лице – следовател в Окръжен следствен отдел при ОП – Силистра, използвала служебното си положение, за да набави за себе си противозаконна облага – да бъде преустановена извършваната от полицейските служители Петров и Костадинов проверка и да не бъде прилагана по отношение на собствения ѝ лек автомобил принудителна административна мярка „изземване на табелите с регистрационния номер“ (престъпление по чл. 283 от НПК). Оправдана е и по обвинението в това, че е извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – на висок глас в присъствието на много хора демонстративно крещяла към полицейските служители псувни и заплахи (престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК).

Касационният протест е подаден срещу решението на САС в частта, с която подсъдимата е призната за невиновна по обвинението за хулиганство.

Съдебният състав на ВКС приема протеста за неоснователен. Извършен е прецизен анализ на доказателствените източници от страна на Софийския апелативен съд, който е анализирал внимателно, подробно и задълбочено всички писмени и гласни доказателства и доказателствени средства – приложените по делото документи, показанията на свидетелите, проведените очни ставки и обясненията на подсъдимата. Анализирано и обсъдено е и заключението на приетата техническа експертиза, която до голяма степен допринася за разкриване на обективната истина.

Показанията на полицейските служители Петров и Костадинов, на които всъщност се базира обвинението, също са анализирани подробно и задълбочено и са съпоставени както с останалите гласни доказателствени средства, така и със заключението на експертизата, от което се установява, че единствените записани реплики, произнесени от подсъдимата, са: „Първо пак сте Вий, после пак съм аз, ей туй е редът... в тъз система“. Върховните съдии сочат в решението си, че с основание въззивният съд е дал вяра частично на показанията на тези свидетели в частите, в които изнесената от тях информация съвпада с показанията и на другите свидетели, частично с обясненията на подсъдимата и със заключението на техническата експертиза. Контролираният съд изрично е посочил в кои части не кредитира показанията им и е изложил убедителни съображения за това. В мотивите на ВКС се подчертава, че единствено показанията на свидетеля Петров както на досъдебното производство, така и в съдебната фаза на процеса са непроменливи относно нецензурните изрази, които твърди, че подсъдимата е употребила на висок глас. В тази част показанията не могат да се считат безусловно подкрепени от тези на свидетеля Костадинов, доколкото показанията на този свидетел не са съвсем устойчиви, до известна степен са колебливи и сочи, че е забравил ругатните. Липсата на спомен при този свидетел не може да се оправдае с изтеклия период от време, тъй като той не е толкова дълъг, а и случаят не е незначителен. От друга страна, свидетелят Костадинов е бил на разстояние от около един метър и половина и едва ли е възприел целия разговор, при положение че нито един от другите свидетели по делото не е чул подсъдимата да е ругала и то на висок глас. Показанията на Петров и Костадинов се опровергават и от записа, който е снет и е отразен в заключението на приетата техническа експертиза. Така изолираните показания на свидетеля Петров, колебливо подкрепени от показанията на свидетеля Костадинов, не могат да бъдат солидна доказателствена опора и не допринасят за несъмнената доказаност на обвинението, предявено на подсъдимата, а именно извършването на престъпление по чл. 325, ал. 1 НК, категорични са върховните съдии. Те подчертават, че съгласно чл. 303, ал. 1 и ал. 2 от НПК присъдата не може да почива на предположения. Съдът признава подсъдимия за виновен, когато обвинението е доказано по несъмнен начин. Според върховните съдии при вземане на решението си въззивният съд изцяло се е съобразил с цитираната разпоредба.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура