Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ПОЧИНА СЪДИЯ МАРИЯ МОСКОВА

При трагични обстоятелства ни напусна съдия Мария Москова – председател на Районен съд – Царево. В нейно лице съдийската общност в България загуби изключително достоен човек и уважаван юрист, с висок морал и почтеност, за когото съдийската професия беше не просто избор, а призвание.

Изразяваме дълбокото си съпричастие към болката на роднините, близките й и колегите й, както и към роднините и близките на останалите жертви на бедствието в гр. Царево, отнело живота на Мария Москова.

Нека е вечна паметта за тях.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура