Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ПОЧИНА СЪДИЯ КЕТИ МАРКОВА

Съдия Кети Маркова напусна нашия свят. Отиде си прекрасен човек, изявен професионалист и дълбоко уважаван съдия. Кети Маркова беше верен приятел, пълен със съпричастие и състрадание към болките и грижите на останалите, винаги готова да помогне и да подкрепи, и да окуражи. Тя бе пример за изключително висок дух и кураж, като правораздаваше и живееше с пълни сили. Винаги ще помним жаждата ѝ за живот, упоритостта ѝ да преодолява всяко затруднение, посветеността ѝ на правото и слънчевия ѝ характер!

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА Ѝ!

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура