Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ПОЧИНА СЪДИЯ КЕТИ МАРКОВА

Съдия Кети Маркова напусна нашия свят. Отиде си прекрасен човек, изявен професионалист и дълбоко уважаван съдия. Кети Маркова беше верен приятел, пълен със съпричастие и състрадание към болките и грижите на останалите, винаги готова да помогне и да подкрепи, и да окуражи. Тя бе пример за изключително висок дух и кураж, като правораздаваше и живееше с пълни сили. Винаги ще помним жаждата ѝ за живот, упоритостта ѝ да преодолява всяко затруднение, посветеността ѝ на правото и слънчевия ѝ характер!

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА Ѝ!

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура