Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Пленумът на ВКС избра шест съдии, които ще са членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

На 17.07.2018 г. Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) при първото гласуване избра шест членове на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

  1. Анелия Маркова – съдия от Софийския градски съд (СГС), гражданска материя – 54 гласа „за”;

  2. Любка Андонова – съдия от ВКС, гражданска материя – 59 гласа „за”;

  3. Жанин Силдарева – съдия от ВКС, гражданска материя – 54 гласа „за”;

  4. Веселка Узунова – съдия от Окръжен съд – Бургас, гражданска материя – 41 гласа „за”;

  5. Албена Александрова – съдия от СГС, гражданска материя – 53 гласа „за”;

  6. Женя Димитрова – съдия от Окръжен съд – Варна, търговска материя – 43 гласа „за”;

При проведеното повторно гласуване нямаше избран кандидат.

Съгласно нормата на чл. 37, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) Пленумите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд (ВАС) избират съдии, отговарящи на условията по ал. 4 от същия закон, които се включват в КАК при Съдийската колегия на ВСС.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура