Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

По описа на Върховния касационен съд няма образувано наказателно производство и не е постановявано решение по делото за извършения през 2012 г. атентат на летище „Сарафово“

По повод на множеството запитвания от журналисти относно разпространената на 7 март 2023 г. информация за това, че по делото за атентата на летище „Сарафово“, извършен на 18 юли 2012 г., Върховният касационен съд е потвърдил присъдата на ливанските граждани Мелиад Фарах и Хасан Ел Хадж Хасан – доживотен затвор без право на замяна, като са уважени и гражданските искове на наследниците на загиналите и на пострадалите лица, уточняваме:

По описа на Върховния касационен съд (ВКС) няма образувано наказателно производство, не са провеждани заседания и не е постановявано решение по делото за атентата на летище „Сарафово“.

Единственото произнасяне на Върховния касационен съд, засягащо делото за терористичния акт на летище „Сарафово“, е разпореждане от 12 юли 2022 г. на председателя на Първо наказателно отделение на ВКС. С него е отказано образуване на касационно производство поради нередовност на постъпилата касационна жалба от адв. Жанет Желязкова – служебен защитник на Хасан Ел Хадж Хасан, срещу решението от 13 април 2022 г. по в.н.о.х.д. № 73/2021 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС). Делото е върнато на АСНС за изпълнение на дадените указания.

В разпореждането се посочва: „Пропуснато е осъществяването на задължителната предварителна дейност по проверка за допустимост и редовност по чл. 351, ал. 5 от НПК, чрез която се установява възможността сезиращият документ да предизвика касационен контрол. Съдията от въззивния съд следва да упражни правомощието си по чл. 351, ал. 5, т. 1 вр. ал. 1 от НПК и да даде 7-дневен срок на адв. Желязкова, в който съдържанието на касационната жалба да бъде приведено в съответствие с изискванията на процесуалния закон, като изрично укаже на служебния защитник, че ако това не бъде сторено, жалбата ще бъде върната. При предоставяне на допълнение в срок, същото следва да бъде надлежно администрирано до останалите страни в производството, след което делото да бъде изпратено обратно на ВКС.“

След разпореждането на председателя на Първо наказателно отделение делото не се е връщало във Върховния касационен съд.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура