Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Заради отводи на съдиите от Районен съд - Търговище ВКС определи Районен съд - Шумен да разгледа делото за вземане на мярка за неотклонение на обвиняемия Валентин П.

С Определение № 111/07.11.2018 г. по наказателно дело № 1099/2018 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изпрати за разглеждане н.ч.д. № 981/2018 г. на Районен съд – Търговище за разглеждане от Районен съд – Шумен.

Делото е образувано пред Районен съд – Търговище по искане на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия Валентин П. за престъпление по чл. 343, ал. 3, б. „а“, пр. 2 във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК (причиняване на средна телесна повреда при управление на МПС в пияно състояние). То е било разпределяно последователно на всички съдии от състава на съда, които са се отвели от разглеждането му, като са приели, че участието им в производството би поставило под съмнение безпристрастността и обективността на съда, тъй като обвиняемият е служител на ОЗ „Охрана“ – гр. Търговище, което е обосновавало служебни контакти с него.

Тричленният състав на ВКС приема, че е налице необходимост от промяна на подсъдността и постановява, че делото трябва да се разгледа от Районен съд – Шумен, като се съобразява с обстоятелството, че това е най-близкият до гр. Търговище районен съд, намиращ се извън пределите на Търговищкия съдебен район.

„Предвид служебния статус на обвиняемия П., определящ връзката му с Търговищкия съдебен район, ВКС счете, че делото следва да се разгледа от съд, които е извън тези предели, а освен това производството по чл. 64 от НПК изисква бързо разглеждане“, пишат в мотивите си върховните съдии.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура