Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Заради отводи на съдиите от Районен съд - Търговище ВКС определи Районен съд - Шумен да разгледа делото за вземане на мярка за неотклонение на обвиняемия Валентин П.

С Определение № 111/07.11.2018 г. по наказателно дело № 1099/2018 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изпрати за разглеждане н.ч.д. № 981/2018 г. на Районен съд – Търговище за разглеждане от Районен съд – Шумен.

Делото е образувано пред Районен съд – Търговище по искане на прокуратурата за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия Валентин П. за престъпление по чл. 343, ал. 3, б. „а“, пр. 2 във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК (причиняване на средна телесна повреда при управление на МПС в пияно състояние). То е било разпределяно последователно на всички съдии от състава на съда, които са се отвели от разглеждането му, като са приели, че участието им в производството би поставило под съмнение безпристрастността и обективността на съда, тъй като обвиняемият е служител на ОЗ „Охрана“ – гр. Търговище, което е обосновавало служебни контакти с него.

Тричленният състав на ВКС приема, че е налице необходимост от промяна на подсъдността и постановява, че делото трябва да се разгледа от Районен съд – Шумен, като се съобразява с обстоятелството, че това е най-близкият до гр. Търговище районен съд, намиращ се извън пределите на Търговищкия съдебен район.

„Предвид служебния статус на обвиняемия П., определящ връзката му с Търговищкия съдебен район, ВКС счете, че делото следва да се разгледа от съд, които е извън тези предели, а освен това производството по чл. 64 от НПК изисква бързо разглеждане“, пишат в мотивите си върховните съдии.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура