Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Председателят на ВКС проведе среща с родители на загинали при пътнотранспортни произшествия деца и млади хора

По инициатива на родители, загубили децата си след пътнотранспортни произшествия, на 29 септември 2023 г. се проведе среща между техни представители и председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова.

Целта на разговора бе да се обсъдят механизми за превенция и съвместни действия на държавните институции и на обществеността, които да доведат до ограничаване на трагичните случаи, водещи до загуба на човешки животи по пътищата на страната.

Близките на загиналите деца запознаха председателя на ВКС с идеите си за промени в законите и с реализираните до момента срещи с представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

Съдия Захарова изрази своята съпричастност към болката на майките и респекта си към начина, по който са трансформирали мъката си в такава енергия, която да задвижи необратими промени в законодателството и в действията на институциите. Тя сподели мнението си, че спазването на правилата за движение по пътищата е въпрос на правна култура и промяната в това отношение ще се случи бавно, но вече е започнала.

По повод на идеите на родителите за налаганите наказания за престъпления за причинена смърт при управление на моторно превозно средство, председателят на ВКС поясни, че съдът прилага законите такива, каквито са. Тя посочи, че много важен за бъдещите промени в законодателството ще е подготвяният анализ на Съвета за криминологични изследвания към Министерството на правосъдието за тенденциите и превенцията на престъпленията на пътя.

Междувременно съдия Захарова пое ангажимента да обсъди и координира с председателите на апелативните съдилища създаването на механизъм за регулярно проследяване на движението на делата за пътнотранспортни произшествия с обвинения за причиняване на смърт в особено тежки случаи; в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества; на повече от едно лице. Така ще се получава своевременно информация дали са допуснати забавяния и какви мерки са предприети.

Друга инициатива, за която председателят на ВКС информира родителите, е възможността за включване в програмата на Националния институт на правосъдието (НИП) на повече обучения за магистратите в областта на престъпленията на пътя, която следва да бъде обсъдена с Управителния съвет на НИП.

Участниците в срещата се обединиха и около мнението, че за да има трайна обществена нагласа за спазване на законите, е необходимо превенцията да започне още от училище, където децата да бъдат убедени, че спазването на правилата за движение по пътищата спасява животи. Затова ще бъде потърсено и съдействието на Министерството на образованието и науката.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура