Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд избра Соня Янкулова за съдия в Конституционния съд на Република България

Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд, което се проведе днес, избра Соня Янкулова за съдия в Конституционния съд на Република България. Новият член на Конституционния съд получи след балотаж 86 от гласовете на участващите в Общото събрание съдии от двете върховни съдилища. За другия участник в балотажа – съдия Ваня Анчева, гласуваха 65 от върховните съдии.

Съдия Соня Янкулова е завършила „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1982 г. Започва работа като стажант-съдия в Софийския градски съд (СГС). Година по-късно става съдия в Трети районен съд. От 1993 до 1998 г. е съдия в СГС, на който е била и заместник-председател. От 1998 г. е съдия във Върховния административен съд. Била е заместник-министър на отбраната (2001-2008 г.) и на вътрешните работи (май 2008 г. - юли 2009 г.).

В процедурата за избор участваха четирима съдии от Върховния административен съд – Ваня Анчева, Йовка Дражева, Севдалина Червенкова и Соня Янкулова.

Съгласно Правилата за провеждане на избор за съдии в Конституционния съд на Република България гласуването се извърши последователно в съдебните палати на двете върховни съдилища. За председател на Общото събрание беше избран председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков. За членове на изборната комисия бяха избрани трима съдии от ВКС – Бисер Троянов, Даниела Стоянова и Евгений Стайков, и двама от ВАС – Марина Михайлова и Бисер Цветков.

Медиите имаха възможност да наблюдават директно процедурата по избора чрез видео стрийминг в интернет сайтовете на двете върховни съдилища.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура