Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Протокол от съдебното заседание по делото срещу акушерката Емилия К. за опит за убийство на новородено бебе

Върховният касационен съд разгледа наказателно дело № 53/2020 г. срещу акушерката Емилия К. за опит за убийство на малолетен с особена жестокост.

В съдебното заседание, проведено на 22.05.2020 г., защитникът на подсъдимата потвърди несъгласието си процесът да бъде отразен чрез видеострийминг. В нарочно определение тричленният състав на Върховния касационен съд (ВКС) прие, че публичността на процеса ще бъде гарантирана чрез осигурената възможност за звуково излъчване без изображение в канала на ВКС в YouTube. В залата бяха допуснати и журналисти.

Протоколът от съдебното заседание е публикуван на интернет страницата на ВКС.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура