Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Протокол от съдебното заседание по делото срещу акушерката Емилия К. за опит за убийство на новородено бебе

Върховният касационен съд разгледа наказателно дело № 53/2020 г. срещу акушерката Емилия К. за опит за убийство на малолетен с особена жестокост.

В съдебното заседание, проведено на 22.05.2020 г., защитникът на подсъдимата потвърди несъгласието си процесът да бъде отразен чрез видеострийминг. В нарочно определение тричленният състав на Върховния касационен съд (ВКС) прие, че публичността на процеса ще бъде гарантирана чрез осигурената възможност за звуково излъчване без изображение в канала на ВКС в YouTube. В залата бяха допуснати и журналисти.

Протоколът от съдебното заседание е публикуван на интернет страницата на ВКС.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура