Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС постанови окончателна присъда по делото за причиняване на смъртта на четирима работници при срутването през 2015 г. на хотел „Вероника“ в комплекс „Слънчев ден“

С Присъда № 1/23.06.2023 г. по наказателно дело № 488/2023 г. тричленен състав на Върховния касационен съд отменя въззивното решение по в.н.о.х.д. № 273/2022 г. на Апелативен съд – Варна по отношение на подсъдимите Валентин Пенчев и Виолета Данова относно обвинението по чл. 123, ал. 3, пр. 2 вр. ал. 1 от НК за нарушение на чл. 168, ал. 1, т. 4 от ЗУТ и по гражданските искове и разноските по делото и вместо това постановява:

Признава подсъдимия Валентин Пенчев за виновен в това, че в периода 26.03.2015 г. – 08.04.2015 г. в гр. Варна, поради немарливо изпълнение на строително надзорна дейност на обект „Ремонт, реконструкция, модернизация и основно обновяване на апартаментен хотел „Вероника“, представляваща източник на повишена опасност, нарушил чл. 168, ал. 1, т. 4 от ЗУТ и по непредпазливост причинил смъртта на Борислав С., Манол М., Тодор Т. и Йосиф С., поради което и на основание чл. 123, ал. 3, пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК го осъжда на 2 години лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание с 3-годишен изпитателен срок.

Признава подсъдимата Виолета Данова за виновна в това, че в периода 26.03.2015 г. – 08.04.2015 г. в гр. Варна, поради немарливо изпълнение на строително надзорна дейност на обект „Ремонт, реконструкция, модернизация и основно обновяване на апартаментен хотел „Вероника“, представляваща източник на повишена опасност, нарушила чл. 168, ал. 1, т. 4 от ЗУТ и по непредпазливост причинила смъртта на Борислав С., Манол М., Тодор Т. и Йосиф С., поради което и на основание чл. 123, ал. 3, пр. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК я осъжда на 2 години лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание с 3-годишен изпитателен срок.

На основание чл. 45 ЗЗД осъжда подсъдимия Валентин Пенчев да заплати на гражданските ищци Бистра Д. и Таня Д. сумата от по 25 000 лв. за всеки от тях, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди от престъплението, ведно със законната лихва върху тях от 08.04.2015 г.

На основание чл. 45 ЗЗД осъжда подсъдимата Виолета Данова да заплати на гражданските ищци Бистра Д. и Таня Д. сумата от по 25 000 лв. за всеки от тях, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди от престъплението, ведно със законната лихва върху тях от 08.04.2015 г.

Осъжда подсъдимия Валентин Пенчев да заплати държавна такса в размер на 2000 лева.

Осъжда подсъдимата Виолета Данова да заплати държавна такса в размер на 2000 лева.

Оставя в сила въззивното решение в останалата част.

Присъдата не подлежи на обжалване и протестиране.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура