Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Председателят на ВКС подписа от името на съда Принципите за независимост на съдебната власт, приети от Конференцията на председателите от Централна и Източна Европа

В рамките на Деветата конференция на председателите от Централна и Източна Европа, проведена на 28 май 2019 г. в гр. Братислава, Словакия, председателят на Върховния касационен съд (ВКС) на Република България прие и подписа от името на съда Принципите за независимост на съдебната власт от Бриуни, Хърватия, 14 октомври 2015 г. Brijuni Statment of the principle of the Independence of the judiciary.

Решението за присъединяването към съдилищата, подписали Принципите, е взето от Пленума на ВКС на заседание, проведено на 22.05.2019 г.

Конференцията на председателите от Централна и Източна Европа е организация, чиито членове са председателите на върховните съдилища от 23 страни на Балканския полуостров. Конференцията се провежда веднъж годишно в една от тези 23 държави, като целта ú е да бъдат обсъждани общите предизвикателства пред председателите на върховните съдилища, свързани с проблемите в съдебната система, включително утвърждаването на съдебната независимост, засилването на интегритета и отчетността, подобряването на съдебното управление, борбата с корупцията и постигането на обществена подкрепа за съдилищата. Конференцията е продължение на Кръглата маса за съдебен интегритет, провеждана през 2007 и 2010 г. в Прага, Чешката република, в Института за правни инициативи в Централна и Източна Европа (CEELI). Първата официална конференция на председателите е проведена в института CEELI през 2011 г., а следващите – във Върховния съд на Албания (2012 г.), Черна гора (2013 г.), Грузия (2014 г.) и Хърватия (2015 г.).

Принципите за независимост на съдебната власт, подписани от участващите ръководители на върховни съдилища в Конференцията на председателите от Централна и Източна Европа в Бриуни, Хърватия (2015 г.), са кулминацията на тригодишната работа на Конференцията. В документа се потвърждават основните принципи на съдебната независимост и интегритет, като се подчертава, че признаването на истинската съдебна независимост – институционална и индивидуална, е необходимо условие за успешното функциониране на съдебната власт при спазване на върховенството на закона.

Принципите от Бриуни поставят важните цели, които следва да бъдат постигнати от всяка съдебна власт. Те проследяват и отношенията между съдебната власт и законодателната и изпълнителната власти, както и между съдебната власт и медиите. В по-широк смисъл Принципите служат за представяне пред националните органи и обществото като цяло на ролята на съдебната власт и съдебната независимост. Целта на Принципите е да допринесат за изграждането на обществено уважение към съдебната власт и съдиите и да предоставят подкрепа за продължаване на развитието на върховенството на закона.

Принципите за независимост на съдебната власт са подписани в Бриуни на 14 октомври 2015 г. от председателите на върховните съдилища на Албания, Азербайджан, Босна и Херцеговина,Чешката република, Унгария, Косово, Латвия, Литва, Македония, Черна гора, Полша, Руската федерация, Словакия, Словения и Украйна, а през 2016 г. са подписани от страна на Грузия и Сърбия.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура