Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС прие допълнения в правилата за избор на съдии за Конституционния съд

Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) прие днес допълнения в Правилата за провеждане на избор за съдии в Конституционния съд на Република България. Събранието беше проведено чрез видеоконферентна връзка между съдебните палати на двете съдилища. Допълненията в правилата се налагат поради пандемичните ограничения, наложени в страната.

На обсъждане бяха подложени три варианта за гласуване за избор на съдии за Конституционния съд. От присъстващите общо 143 съдии от двете върховни съдилища 98 избраха този, при който ще се гласува присъствено и последователно – първо в Съдебната палата, в която се помещава ВКС, а след това в Съдебната палата, в която се помещава ВАС. Членовете на комисията ще присъстват на гласуването в двете сгради.

Предстои председателят на ВАС и и. ф. председател на ВКС да насрочат дата за провеждане на Общо събрание на съдиите от ВКС и ВАС за избор на един съдия за Конституционния съд на Република България.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура