Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Поклонението пред бившия председател на Върховния съд Иван Велинов ще се състои на 13 февруари 2018 г. от 12.30 ч. в ритуалната зала на Централните софийски гробища

На 11 февруари 2018 г. ни напусна уважаваният юрист Иван Велинов – председател на Върховния съд на Република България от 1981 до 1990 г., преподавател по вещно право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, заместник-министър на правосъдието, народен представител, председател на Съюза на юристите в България.

Поклонението ще се състои на 13 февруари 2018 г. (вторник) от 12.30 ч. в ритуалната зала на Централните софийски гробища.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура