Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Пленумът на ВКС отказа да сезира Конституционния съд по жалба на Десислава Иванчева

Пленумът на Върховния касационен съд разгледа на свое заседание, проведено на 13 юни 2019 г., постъпила конституционна жалба от Десислава Иванчева против законността на избора на Атидже Байрямова Алиева – Вели и Искра Димитрова Михайлова – Коларова, и двете от листата на ДПС, обявени с Решение № 456-ЕП/31.05.2019 г. на Централната избирателна комисия за избрани членове на Европейския парламент от Република България.

Върховните съдии решиха да не бъде сезиран Конституционният съд на Република България с 59 гласа „против“ сезирането и 12 гласа „за“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура