Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Пленумът на ВКС избра четири съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

На 01.10.2018 г. Пленумът на Върховния касационен съд избра четири съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Избраните съдии са:

  1. Мина Топузова – съдия във Върховния касационен съд (наказателна материя), 81 гласа „за“;

  2. Петя Колева – Рушанова – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд (наказателна материя), 71 гласа „за“;

  3. Мария Лалова – съдия в Софийския апелативен съд (наказателна материя), 69 гласа „за“;

  4. Радка Дражева – Първанова – съдия в Окръжен съд – Сливен (наказателна материя), 56 гласа „за“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура