Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Пленумът на ВКС избра четири съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС

На 01.10.2018 г. Пленумът на Върховния касационен съд избра четири съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Избраните съдии са:

  1. Мина Топузова – съдия във Върховния касационен съд (наказателна материя), 81 гласа „за“;

  2. Петя Колева – Рушанова – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд (наказателна материя), 71 гласа „за“;

  3. Мария Лалова – съдия в Софийския апелативен съд (наказателна материя), 69 гласа „за“;

  4. Радка Дражева – Първанова – съдия в Окръжен съд – Сливен (наказателна материя), 56 гласа „за“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура