Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

„Председателят на съда е част от общността, неговото място е сред съдиите, при определени обстоятелства – пред съдиите, но никога срещу съдиите“, заяви пред Пленума на ВКС новият ръководител на съда Галина Захарова

На заседание на Пленума на Върховния касационен съд (ВКС), проведено на 10.02.2022 г., съдия Галина Захарова пое ръководството на съда за следващите седем години, считано от 11.02.2022 г.

Пред върховните съдии новият председател на Върховния касационен съд Галина Захарова каза:

„Уважаеми колеги, след като бях номинирана от Пленума на Върховния касационен съд за председател на съда, изготвих концепция и бях изслушана от Пленума на Върховния касационен съд и от Пленума на Висшия съдебен съвет, считам, че в достатъчна степен се изясни каква е моята визия и моето виждане за дейността на Върховния касационен съд и в частност за дейността на ръководителя на този съд.

Колеги, председателят на съда е част от общността, неговото място е сред съдиите, при определени обстоятелства – пред съдиите, но никога срещу съдиите. Днес приключва един продължителен период от време, започва нов период и затова бих искала да Ви помоля да не обръщаме поглед назад към пътя, който сме изминали, защото ни предстои нов, дълъг път, по който ще срещаме нови предизвикателства, ще преодоляваме заедно много трудности, но към миналото не трябва да се връщаме. Аз се надявам, че имаме мъдростта да си правим изводи от това, което сме преживели. Имаме смелостта да предприемаме нови неща за по-добро бъдеще – както на нас, така и в името на нашето призвание и най-вече – имаме силата да сме заедно.

Колеги, благодаря Ви за доверието, което ми гласувахте!“

Съдия Лозан Панов пожела на новия председател успех.

Въпреки че заседанието на Пленума на ВКС бе предвидено да се проведе чрез видеоконферентна връзка, заради проблеми с мрежата в Съдебната палата то се състоя присъствено в зала № 15 „Тържествена“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура