Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Сред окончателно решение на ВКС Страхил Гановски е признат за виновен за набиране на лица с цел да бъдат използвани за развратни действия и за участие в ОПГ, имаща за цел извършване в страната и чужбина на трафик на хора

С Решение № 94/13.09.2022 г. по наказателно дело № 406/2022 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението по в.н.о.х.д. № 384/2021 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС). Решението е окончателно.

Делото е образувано по касационна жалба на Страхил Гановски (организатор на конкурси за красота) срещу решението на АСНС, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 2675/2018 г. на Специализирания наказателен съд. С нея подсъдимият е признат за виновен по обвинението за участие в организирана престъпна група (ОПГ), имаща за цел извършване в страната и чужбина на трафик на хора, като групата е създадена с користна цел, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година. Признат е за виновен и като съизвършител в извършването на две отделни престъпления – набиране на лица с цел да бъдат използвани за развратни действия независимо от съгласието им, като деянията са извършени чрез обещаване на облаги и в изпълнение на решение на ОПГ, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 1 година и 6 месеца за всяко едно от тях. Определено му е едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 1 година и 6 месеца, чието изпълнение е отложено за срок от 3 години.

В касационната жалба се посочва касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 2 от НПК – съществено нарушение на процесуалните правила, като се иска отмяна на атакуваното решение и връщане на делото за ново разглеждане.

Съдебният състав на ВКС приема жалбата за неоснователна. Според върховните съдии не отговаря на истината твърдението, че не са разпитани като свидетели с изключително значение лицата, за които се твърди, че са участвали в съвместна престъпна дейност с подсъдимия. След като наказателното производство срещу Даниел Буруджиев, Стелиан Лилов, Илиян Сахатчиев, Мартин Сахатчиев и Михаил Димитров е приключило по реда на гл. ХХІХ от НПК (със споразумение), те са загубили качеството на подсъдими и в съдебно заседание на 17.11.2020 г. съдът ги е допуснал като свидетели. Предходната инстанция се е позовала на показанията им в мотивите на решението си.

Друг неосноснователен аргумент в подкрепа на претендираната непълнота на доказателствата е отказът на съда да изследва дали Гановски е вменяем, дали е способен правилно да възприема фактите и да дава достоверни обяснения за тях. „Подобно изследване е необходимо само в случай, че по делото съществуват данни, пораждащи съмнение в психическото здраве на подсъдимия. Такива не са налице. В хода на наказателното производство Страхил Гановски се е явявал редовно при призоваване, участвал е адекватно в процесуално-следствените действия, давал е последователни и логични обяснения“, категорични са върховните съдии.

Според съдебния състав на ВКС с решението на АСНС е даден правилен отговор на възражението на касатора, че обстоятелството, че подсъдимият познава само ръководителя на групата и някои от трафикираните свидетелки, не означава, че не е участвал в престъпната дейност. „Естеството на изпълняваните от него функции не е изисквало да контактува с останалите участници (шофьори, куриери), нито с вече приобщените към дейността момичета. Изводът, че е бил съпричастен, защото е мотивирал и набирал млади жени за предоставяне на сексуални услуги срещу заплащане, а понякога и посредничил с клиентите, е надлежно мотивиран“, пишат върховните съдии. В решението на ВКС се посочва, че въз основа на многобройни доказателствени източници, уличаващи Гановски като ангажиран с дейността на групата, било то като подпомагащ Буруджиев в набирането на проституиращи жени, било то като лично осигуряващ им клиенти, АСНС е достигнал до извода за вината му.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура