Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

На 1 октомври 2018 г. Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС прие Правила за провеждане на избор на съдии в Конституционния съд

Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) прие със 104 гласа „за“ Правила за провеждане на избор на съдии в Конституционния съд на Република България от Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС.

Председателите на ВКС и ВАС до два дни ще свикат заседание на Общото събрание на съдиите от двете върховни съдилища за провеждане на избора на съдии в Конституционния съд.

Правилата за провеждане на избор на съдии в Конституционния съд на Република България от Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС са публикувани в страниците в интернет на ВКС и ВАС.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура