Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

На 1 октомври 2018 г. Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС прие Правила за провеждане на избор на съдии в Конституционния съд

Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) прие със 104 гласа „за“ Правила за провеждане на избор на съдии в Конституционния съд на Република България от Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС.

Председателите на ВКС и ВАС до два дни ще свикат заседание на Общото събрание на съдиите от двете върховни съдилища за провеждане на избора на съдии в Конституционния съд.

Правилата за провеждане на избор на съдии в Конституционния съд на Република България от Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС са публикувани в страниците в интернет на ВКС и ВАС.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура