Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. декември

05.12.2023 г., 10.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 943/2023 г. (срещу Роберт П. и Курт М. за контрабанда през митнически пункт „Пристанище Варна – Запад“ на прекурсори за производство на синтетични наркотици от Азия и Латинска Америка с обща стойност 3 091 027,85 лв.), ІІІ н. о., докладчик: Мая Цонева

Делото е образувано по жалби на подсъдимите Роберт П. и Курт М. срещу решението по в.н.о.х.д. № 258/2022 г. на Апелативен съд – Варна, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 1037/2020 г. на Окръжен съд – Варна. С нея подсъдимите са признати за виновни в това, че в периода от 26.01.2017 г. до 16.03.2018 г. в гр. Девня, обл. Варна, в съучастие като съизвършители, при условията на продължавано престъпление и без надлежно разрешение пренесли през границата на страната – през митническия пункт „Пристанище Варна – Запад“ при Митница – Варна, прекурсор 4297,50 литра пиперонил-метил-кетон (РМК) на стойност 1 784 579,85 лв. и прекурсор 4400 килограма алфа-фенилацетоацетонитрил (АРААN) на стойност 1 306 448 лв., като предметът на контрабандата е в особено големи размери с обща стойност 3 091 027,85 лв. и случаят е особено тежък. На подсъдимите са наложени наказанията „лишаване от свобода“ в размер на по 15 години и „глоба“ в размер на по 200 000 лв. за всеки от тях.

Подсъдимите са признати за невиновни в това да са извършили контрабанда на 7525 килограма материал за производство на наркотични вещества – алфа-фенилацето-ацетамид (АРАА) на стойност 854 162,75 лева, както и да са извършили контрабанда до пълния размер на обвинението на стойност 225 640 000 лева.

08.12.2023 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 1019/2023 г. (срещу Боян С.-Р. за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, извършени в ЛГБТИ общностния център Rainbow Hub през 2021 г.), І н. о., докладчик: Ружена Керанова

Делото е образувано по касационен протест и по касационни жалби на подсъдимия Боян С.-Р. и на частния обвинител и граждански ищец Глория Ф. срещу присъдата по в.н.о.х.д. № 936/2022 г. на Софийския апелативен съд (САС).

С присъда от 24.06.2022 г. на Софийския градски съд Боян С.-Р. е признат за виновен за това, че в съучастие с неустановени по делото лица извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – престъпление по чл. 325, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК. На основание чл. 78а от НК подсъдимият е освободен от наказателна отговорност, като му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3000 лева. Боян С.-Р. е оправдан по обвинението деянието да е извършено с изключителна дързост. Признат е за невинен и по обвинението да е причинил по хулигански подбуди лека телесна повреда на Глория Ф. – престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12 вр. чл. 130, ал. 2 от НК. Отхвърлен е предявеният от пострадалата граждански иск в размер на 4000 лева.

С въззивната присъда на Софийския апелативен съд Боян С.-Р. е признат за виновен по повдигнатото му обвинение по чл. 131, ал. 1, т. 12 вр. чл. 130, ал. 2 от НК, като му е определено наказание „пробация“ с пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 6 месеца с периодичност два пъти седмично и „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 месеца. Първоинстанционната присъда е изменена в частта, с която подсъдимият на основание чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност за извършеното престъпление по чл. 325, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, като на основание чл. 54 и чл. 42а, ал. 1 от НК му е наложено наказание „пробация“ с пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 6 месеца с периодичност два пъти седмично и „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 6 месеца, както и наказание „обществено порицание“, което да се оповести чрез печата. Гражданският иск, предявен от пострадалата, е уважен в размер на 2000 лева. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.

В касационния протест се сочат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК. Предлага се въззивната присъда да бъде отменена, а делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на САС.

С касационната жалба на частния обвинител и граждански ищец също се ангажират основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК, като се иска отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на САС.

В касационната жалба на подсъдимия са развити доводи относно касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 2 от НПК. Отправя се искане за отмяна на въззивната присъда и връщане на делото на досъдебната фаза, а в алтернатива се иска оправдаване на подсъдимия за престъпленията по чл. 325, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК и по чл. 131, ал. 1, т. 12 вр. чл. 130, ал. 2 от НК.

15.12.2023 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 1005/2023 г. (срещу Стоил С. за многократно изнасилване на ненавършило 14 г. момиче и за действия на полово удовлетворение с ненавършило 14 г. момче), ІІІ н. о., докладчик: Даниел Луков

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Стоил С. и на служебния му защитник срещу решението от 24.07.2023 г. по в.н.о.х.д. № 11/2023 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 2608/2021 г. на Окръжен съд – Пловдив.

С първоинстанционната присъда Стоил С. е признат за виновен за две престъпления: за това, че в периода от неустановена дата през месец февруари 2020 г. до 24.02.2021 г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление 13 пъти се съвкупил с Г. С., ненавършила 14 години, като я принудил със сила и заплашване, поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 20 години; за това, че на неустановена дата през месец февруари 2021 г. в гр. Пловдив извършил действия на полово удовлетворение с лице от същия пол – М. С., като е употребил за това заплашване и е използвал положение на зависимост и надзор, като деянието е извършено по отношение на лице, ненавършило 14 години, поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 12 години. На основание чл. 23 НК на подсъдимия е определено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 20 години, което съгласно чл. 24 вр. чл. 39, ал. 2 от НК е увеличено на 24 години.

В касационните жалби на подсъдимия Стоил С. се релевират касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 НПК – нарушение на закона, допуснато съществено процесуално нарушение и явна несправедливост на наложеното наказание, с искане за отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на въззивния съд, алтернативно – да бъде оправдан изцяло по повдигнатите му обвинения.

В касационната жалба на защитника на подсъдимия се релевират касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 НПК – нарушение на закона, допуснато съществено процесуално нарушение и явна несправедливост на наложеното наказание, с искане за пълното или частичното оправдаване на подсъдимия по повдигнатите му обвинения, алтернативно – да се измени размерът на наложеното наказание „лишаване от свобода“, а като последна алтернатива – да се отмени атакуваният съдебен акт и да се върне делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на въззивния съд. Със същата касационна жалба се оспорват и размерите на присъдените обезщетения на гражданските ищци, като се отправя молба за тяхното изменение.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура