Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. ноември

17.11.2023 г., 10.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 917/2023 г. (срещу бившия командос Ангел Ж. за убийството на полицая Добромир Л., извършено чрез пробождане с нож през 2018 г. в гр. Пловдив), ІІІ н. о., докладчик: Мария Митева

Делото е образувано по касационен протест и касационни жалби от конституираните по делото частните обвинители срещу въззивната присъда от 18.04.2023 г. по в.н.о.х.д. № 66/2022 г. на Военно-апелативния съд (ВнАС).

С присъда по н.о.х.д. № 115/2018 г. на Военен съд – Пловдив мл. сержант Ангел Ж. е оправдан по повдигнатото му обвинение по основния състав на престъплението „убийство“ (чл. 115 НК) и е признат за виновен за извършеното на 20.05.2018 г. в гр. Пловдив умишлено убийство на полицая Добромир Л. при превишаване пределите на неизбежната отбрана – престъпление по чл. 119 вр. чл. 115 от НК, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 години и 3 месеца. С присъда по в.н.о.х.д. № 73/2019 г. на ВнАС е отменена първоинстанционната и подсъдимият е оправдан на основание чл. 12, ал. 1 от НК (неизбежна отбрана) по обвинението за умишленото умъртвяване на Добромир Л. С решение по к.н.д. № 982/2020 г. на ВКС въззивната присъда е отменена и делото е върнат за ново разглеждане от друг състав на съда.

С решение от 13.10.2021 г. на ВнАС първоинстанционната присъда е изменена, като е намалено наложеното на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ на 1 година и 6 месеца, а изтърпяването е отложено за 3 години. В останалата част присъдата е потвърдена. С решение на ВКС от 21.12.2022 г. е отменено решението на ВнАС и делото е върнато за ново разглеждане от нов състав на въззивната инстанция.

Със сега обжалваната присъда от 18.04.2023 г. на ВнАС е отменена първоинстанционната в частта, с която Ангел Ж. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 119 вр. чл. 115 от НК и е оправдан по първоначално повдигнатото обвинение по чл. 115 от НК.

В жалбите на частните обвинители се сочат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Иска се да бъдат отменени въззивната присъда и първоинстанционната присъда, а подсъдимият да бъде признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 115 от НК. В условията на евентуалност – да бъде отменена въззивната присъда и да бъде увеличено наложеното с първоинстанционната присъда наказание до максималния предвиден размер.

В касационния протест се навеждат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК. Иска се да бъде отменена въззивната присъда и подсъдимият да бъде признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 115 НК, като му бъде наложено наказание в среден размер.

20.11.2023 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 954/2023 г. (срещу Янко Я. за купуване на гласове), ІІ н. о., докладчик: Петя Шишкова

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Янко Я. срещу присъдата по в.н.о.х.д. № 746/2023 г. на Софийския апелативен съд (САС). С нея е отменена присъдата по н.о.х.д. № 2581/2021 г. на Софийския градски съд, с която подсъдимият е признат за невиновен и оправдан по повдигнатото му обвинение изцяло, като вместо това Янко Я. – общински съветник в община Стара Загора, е признат за виновен, че през м. октомври 2019 г. в гр. Стара Загора е предоставил имотна облага – парична сума в размер на 200 лева, която представлява предплата от общата сума в размер на 2000 лева, на физическо лице, за да бъде дадена на друго – по 40 лева на 50 лица от гр. Стара Загора, с цел да бъдат склонени да упражнят избирателното си право в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в полза на определен кандидат – в полза на Янко Я. като кандидат за кмет на община Стара Загора, издигнат от Коалиция „Алтернатива за гражданите“, гласувайки с бюлетина № 26, и в полза на вписаната в бюлетината за избор на общински съветници преференция № 142 на Коалиция „Алтернатива за гражданите“.

На подсъдимия са наложени наказанията „лишаване от свобода“ за 2 години, отложено с изпитателен срок от 4 години, и „глоба“ в размер на 12 000 лева. Подсъдимият е лишен и от право да заема длъжността „кмет“ за срок от 4 години.

22.11.2023 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 973/2023 г. (срещу Росен Р. за причиняването на смъртта на Нанси Т. и средни телесни повреди на Леонардо А. при катастрофа до село Баница през 2020 г.), ІІ н. о., докладчик: Биляна Чочева

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Росен Р. и на частните обвинители срещу решението по в.н.о.х.д. № 864/2022 г. на Софийския апелативен съд.

С присъда от 18.04.2022 г. на Окръжен съд – Враца Росен Р. е признат за виновен в това, че на 05.08.2020 г. на пътя Враца – Оряхово преди входа на село Баница при управление на лек автомобил, без да има необходимата правоспособност и в нарушение на чл. 21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, движейки с превишена скорост от 122 км/ч при разрешена 90 км/ч за конкретния пътен участък, е предизвикал пътнотранспортно произшествие, при което по непредпазливост е причинил смъртта на Нанси Т. и средни телесни повреди на Леонардо А. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ в размер на 5 години.

С решението по в.н.о.х.д. № 864/2022 г. на САС първоинстанционната присъда е изменена, като е увеличено наложеното наказание „лишаване от свобода“ от 5 на 7 години. В останалата част присъдата е потвърдена.

В касационните жалби на подсъдимия се сочат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК – нарушение на закона, допуснато съществено процесуално нарушение и явна несправедливост на наложеното наказание, с искане за отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, алтернативно – да се измени решението, като се намали размерът на наложеното наказание „лишаване от свобода“ в или под неговия минимум, предвиден в закона, и да се отложи неговото изтърпяване по реда на чл. 66 НК.

В касационната жалба на частните обвинители се релевира касационното основание по чл. 348, т. 3 НПК – явна несправедливост на наложеното наказание, с искане за увеличаване на неговия размер.

24.11.2023 г., 10.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 931/2023 г. (срещу журналиста Огнян С. за укриване на данъци), І н. о., докладчик: Мина Топузова

Делото е образувано по касационен протест срещу решението от 14.07.2023 г. по в.н.о.х.д. № 586/2023 г. на Софийския апелативен съд.

С присъда от 10.02.2023 г. по н.о.х.д. № 1846/2018 г. на Софийския градски съд подсъдимият Огнян С. е признат за невиновен в извършването на продължавано престъпление по чл. 255, ал. 3 вр. ал. 1, т. 1 и т. 2 вр. чл. 26, ал. 1 НК (избягване на установяване на данъчни задължения в особено големи размери).

С решението по в.н.о.х.д. № 586/2023 г. на САС, образувано по въззивен протест в частта относно оправдаването на подсъдимия по пунктове 3 и 4 от продължаваното престъпление по първоначално повдигнатото му обвинение, е потвърдена оправдателната присъда на първоинстанционния съд.

С касационният протест се заявяват касационните основания за допуснато нарушение на материалния закон и съществени процесуални нарушения, като се иска отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото на въззивния съд за ново разглеждане.

24.11.2023 г., 10.30 ч., зала № 23, заседанието е за изслушване на допусната експертиза – наказателно дело № 1045/2018 г. (срещу Кирчо К. – бивш директор на Националната разузнавателна служба, по обвинение за длъжностно присвояване в особено големи размери), ІІІ н. о., докладчик: Мая Цонева

Делото е образувано по протест на Военно-апелативната прокуратура и две касационни жалби на подсъдимия срещу решение от 24.07.2018 г. по в.н.о.х.д. № 0078/2016 г. на Военно-апелативния съд (ВнАС), с което частично е изменена присъдата по н.о.х.д. № 00160/2013 г. на Военен съд – София.

ВКС ще гледа делото за втори път, след като с решение от 07.11.2016 г. по к.н.д. № 776/2016 г. отменя решение от 19.05.2016 г. по в.н.о.х.д. № 0031/2015 г. на ВнАС и връща делото на въззивния съд за ново разглеждане от друг състав.

С присъда от 07.08.2015 г. по н.о.х.д. № 00160/2013 г. Военен съд – София признава подсъдимия Кирчо К. за виновен за извършено престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание, като престъплението е продължавано) и го осъжда на 10 години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 203, ал. 2, пр. 2 вр. чл. 37, ал. 1, т. 6 и т. 7 съдът лишава подсъдимия от право да заема длъжност „ръководител“ в държавно или обществено учреждение и лишаване от право да упражнява ръководна професия за срок от 15 години. Подсъдимият е осъден да заплати на конституирания по делото граждански ищец – Националната разузнавателна служба (сега – Държавна агенция „Разузнаване“), сумата от 4 720 196,53 лева за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва върху нея.

С второто си решение от 24.07.2018 г. по в.н.о.х.д. № 0078/2016 г. въззивният съд частично изменя първоинстанционната присъда, като извършеното от подсъдимия е преквалифицирано в престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 201 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, като престъплението е продължавано). Подсъдимият е оправдан по първоначалното му обвинение. Наложените наказания „лишаване от права“ също са намалени на по 13 години. Подсъдимият е признат за невиновен за длъжностно присвояване чрез посредствен извършител, като е оправдан в тази му част. В останалата ú част присъдата е потвърдена.

С касационния протест се иска отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд поради неправилно приложение на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание и при условията на алтернативност – да бъде изменено въззивното решение в частта относно квалификацията на деянието, като се приложи закон за по-тежко наказуемо престъпление, за което е имало обвинение в първата инстанция.

С касационните жалби на защитниците на подсъдимия се изтъкват доводи за допуснати съществени процесуални нарушения, нарушения на материалния закон, както и явна несправедливост на наложените наказания. Правят се искания при условията на алтернативност въззивно решение да се отмени и подсъдимият да бъде оправдан или делото да се върне за ново разглеждане.

24.11.2023 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 936/2023 г. (срещу Радослав Б. – управител на дружеството „Надин Комерс“, Денис Б., Мариян К. и Павел В. за участие в организирана престъпна група за данъчни измами в особено големи размери), ІІІ н. о., докладчик: Мая Цонева

Делото е образувано по касационен протест срещу присъдата от 10.07.2023 г. по в.н.о.х.д. № 52/2023 г. на Софийския апелативен съд.

С присъда по н.о.х.д. № 554/2015 г. на Специализирания наказателен съд подсъдимите Радослав Б. – управител на дружеството „Надин Комерс“, Денис Б., Мариян К. и Павел В. са признати за виновни в това, че: първите трима – през периода от неустановена дата през м. май 2011 г. до 18.07.2012 г., а Павел В. – в периода от 01.08.2011 г. до 18.07.2012 г., в гр. София, гр. Казанлък и гр. Бургас се сговорили в това число и с Иван И., по отношение на когото наказателното производство е прекратено, да вършат в страната престъпления по чл. 255, ал. 1 и ал. 3 от НК, чрез които се целяло да се набави имотна облага, поради което са осъдени за престъпление по чл. 321, ал. 6 от НК. На Радослав Б., Денис Б., Мариян К. и Павел В. е наложено наказанието „пробация“. Със същата присъда подсъдимите са признати за невиновни и оправдани по обвиненията в престъпление по чл. 255, ал. 3 вр. ал. 1, т. 2, пр. 1 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК.

С присъда на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) по в.н.о.х.д. № 323/2021 г. е отменена първоинстанционната присъда в частта, с която подсъдимите са признати за виновни в извършване на престъпление по чл. 321, ал. 6 от НК, като вместо това са признати за невиновни по обвиненията по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК (за Радослав Б.) и чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (за Денис Б., Мариян К. и Павел В.). С решение по к.н.д. № 761/2022 г. на ВКС присъдата на АСНС е отменена и делото е върнато за ново разглеждане на САС от друг състав.

При повторното въззивно разглеждане на делото в САС е постановена сега обжалваната присъда. С нея е отменена първоинстанционната в частта, с която Радослав Б., Денис Б., Мариян К. и Павел В. са признати за виновни в извършване на престъпление по чл. 321, ал. 6 от НК, както и в частта за разноските и приложението на чл. 59, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 от НК, като вместо това подсъдимите са признати за невиновни по обвиненията по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК (за Радослав Б.) и чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (за Денис Б., Мариян К. и Павел В.).

С касационния протест са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК, като се иска отмяна на атакуваната присъда и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

28.11.2023 г., 9.30 ч., зала № 23 – наказателно дело № 951/2023 г. (срещу Георги И. за умишленото убийство на приятелката му Поля Д. през 2020 г. в село Рибен, обл. Плевен), ІІІ н. о., докладчик: Мария Митева

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Георги И. и неговия защитник срещу решението от 27.07.2023 г. по в.н.о.х.д. № 92/2023 г. на Апелативен съд – Велико Търново, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 393/2021 г. на Окръжен съд – Плевен. С нея Георги И. е признат за виновен за това, че на 24.05.2020 г. в село Рибен, обл. Плевен, умишлено умъртвил по особено мъчителен начин и с особена жестокост Поля Д. (престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 3 и 4 вр. чл. 115 от НК), за което му е наложено наказание „доживотен затвор“.

В касационната жалба на защитника на подсъдимия се релевират касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 НПК – нарушение на закона, допуснато съществено процесуално нарушение и явна несправедливост на наложеното наказание. Иска се отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на първоинстанционния съд или на въззивния съд, алтернативно се отправя искане за отмяна на съдебния акт на въззивната инстанция и постановяване на решение, с което да бъде оправдан подсъдимият, а като последна алтернатива се моли да бъде изменено наложеното наказание „доживотен затвор“ с по-леко по вид наказание.

В касационната жалба на Георги И. се сочат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 НПК – нарушение на закона, допуснато съществено процесуално нарушение и явна несправедливост на наложеното наказание. Иска се отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на първоинстанционния съд или на въззивния съд, алтернативно – да се изменят присъдата и решението, като се приложи закон за по-лекото наказуемо престъпление, алтернативно – да се измени наказанието „доживотен затвор“ с наказание „лишаване от свобода“, а последна алтернатива – да се преквалифицира деянието като причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено причинена телесна повреда.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура