Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. октомври

16.10.2023 г., 09.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 799/2023 г. (срещу Александър Г. и Радослав К. за убийството на Михаил С. в Борисовата градина през 2008 г.), ІІ н. о., докладчик: Надежда Трифонова

Производството е образувано, след като с решението от 23.08.2023 г. по к.н.д. № 223/2023 г. на ВКС, образувано по искане на главния прокурор въз основа на решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото „Стоянова с/у България“, е отменен съдебният акт по к.н.д. № 1258/2017 г. на ВКС и е възобновено наказателното производство срещу Александър Г. и Радослав К. за убийството на Михаил С. в Борисовата градина през 2008 г. С решението на ЕСПЧ е констатирано нарушение на чл. 14 вр. чл. 2 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, което се изразява в това, че при определяне на наказанията не е отчетено като отегчаващо отговорността обстоятелство извършването на убийството по хомофобски подбуди.

С присъда от 22.06.2016 г. на Софийския градски съд Александър Г. и Радослав К. са признати за виновни в това, че на 30.09.2008 г. в гр. София, парк „Борисова градина“, в съучастие като съизвършители умишлено умъртвили Михаил С., като деянието е извършено по особено мъчителен начин за убития. На Александър Г. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за 13 години, а на Радослав К., извършил деянието като непълнолетен, е наложено наказание „лишаване от свобода“ за 4 години и 10 месеца. С решение от 12.07.2017 г. на Софийския апелативен съд присъдата е изменена, като са увеличени размерите на наказанието „лишаване от свобода“ – на Александър Г. на 15 години, а на Радослав К. на 6 години. С решението от 21.06.2018 г. по к.н.д. № 1258/2017 г. на ВКС е изменен съдебният акт на въззивния съд и наказанията са намалени на „лишаване от свобода“ за срок от 10 години за Александър Г. и „лишаване от свобода“ за срок от 4 години и 6 месеца за Радослав К.

20.10.2023 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 755/2023 г. (срещу Орлин П. за предумишленото и извършено с особена жестокост убийство на Божидар И. през 2021 г. в гр. Сливен), ІІІ н. о., докладчик: Блага Иванова

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Орлин П. срещу от решението от 27.06.2023 г. по в.н.о.х.д. № 59/2023 г. на Апелативен съд – Бургас, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 217/2022 г. на Окръжен съд – Сливен. С нея подсъдимият е признат за виновен и осъден за това, че заради ревност на 29.10.2021 г. в гр. Сливен умъртвил Божидар И. чрез нанасяне на 10 удара с нож, като убийството е извършено с особена жестокост и е предумишлено (престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6 и т. 9 вр. чл. 115 от НК). На Орлин П. е наложено наказанието „лишаване от свобода“ в размер на 19 години.

В касационната жалба се сочат доводи за допуснати съществени процесуални нарушения, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание. В условията на алтернативност се правят искания за: отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане; намаляване на наложеното наказание на 15 години; преквалифициране на деянието в такова по чл. 119 от НК.

20.10.2023 г., 10.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 635/2023 г. (срещу Иво Д. за причиняването през 2021 г. край гр. Пловдив на смъртта на трима души при управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта 2,17 промила), І н. о., докладчик: Деница Вълкова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Иво Д. и на частните обвинители срещу решението от 20.04.2023 г. по в.н.о.х.д. № 540/2022 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдена присъда на Окръжен съд – Пловдив. С нея Иво Д. е признат за виновен в това, че на 02.05.2021 г. на главния път Пловдив – Смолян при управление на моторно превозно средство нарушил правилата за движение по пътищата, вследствие на което по непредпазливост причинил смъртта на Николай И., Георги К. и Радослав У., като деянието е извършено в пияно състояние – с концентрация на алкохол в кръвта 2,17 промила, от деянието е настъпила смърт на повече от едно лице и случаят е особено тежък (престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. 1 и предл. 5, б. „б“, предл. 2 вр. ал. 1, б. „в“ вр. чл. 342, ал. 1, предл. 3 от НК). Наложени са му наказанията „лишаване от свобода“ в размер на 10 години и „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 12 години.

В касационната жалба на Иво Д. се сочат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 – нарушение на закона, допуснато съществено процесуално нарушение и явна несправедливост на наложеното наказание. Иска се отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане, алтернативно – изменение на присъдата и приложение на закон за по-леко наказуемо престъпление, а като втора алтернатива – намаляване на размера на наложеното наказание.

В касационните жалби на частните обвинители се релевира касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК – явна несправедливост на наложеното наказание, с искане за отмяна на обжалвания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане, с което да се увеличи размерът на наложените наказания.

25.10.2023 г., 09.30 ч., зала № 22 – наказателно дело № 813/2023 г. (срещу Дончо Д. за убийството на работещия при подсъдимия като овчар Ахмед А., извършено на 17.05.2020 г. в с. Горен чифлик по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост), І н. о., докладчик: Красимир Шекерджиев

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Дончо Д. и на частните обвинители и граждански ищци срещу решението по в.н.о.х.д. № 128/2023 г. на Апелативен съд – Варна. С него е изменена присъдата по н.о.х.д. № 275/2022 г. на Окръжен съд – Варна, като е увеличен размерът на наложеното на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ от 15 на 17 години. Дончо Д. е признат за виновен за това, че на 17.05.2020 г. в с. Горен чифлик, обл. Варна, по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост умишлено чрез побой умъртвил Ахмед А., който работел при подсъдимия като овчар. С решението на Апелативен съд – Варна са потвърдени обезщетенията за неимуществени вреди на гражданските ищци в размера, определен от първата инстанция – 80 000 лв. за майката и 40 000 лв. за сестрата на починалия.

27.10.2023 г., 09.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 710/2023 г. (срещу Ваклин Х. за причиняването през 2019 г. на смъртта на трима души при управление на влекач с ремарке на пътя Пловдив – Пазарджик при разклона за с. Цалапица), I н. о., докладчик: Христина Михова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Ваклин Х. и на конституираните частни обвинители срещу въззивното решение по в.н.о.х.д. № 141/2023 г. на Апелативен съд – Пловдив.

Първоначално с присъда от 18.08.2020 г. на Окръжен съд – Пловдив подсъдимият Ваклин Х. е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 343, ал. 3, б. „б“ вр. ал. 1, б. „в“ вр. чл. 342, ал. 1 от НК (причиняване на смърт по непредпазливост на повече от едно лице при управление на МПС – на Филип М., на Ангел З. и на Михаил М.) във връзка с допуснати нарушения на правилата за движение по чл. 25, ал. 1, чл. 38, ал. 4, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП). Наложено му е наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 5 години и 4 месеца (след редуциране заради протеклото пред първата инстанция съкратено съдебно следствие), лишен е и от право да управлява МПС за срок от 5 години и 6 месеца. Признат е за невиновен и е оправдан по първоначалното обвинение за това случаят да е особено тежък. С решение на Апелативен съд – Пловдив присъдата е отменена и делото е върнато за ново разглеждане.

След повторното разглеждане на делото с присъда от 22.11.2022 г. на Окръжен съд – Пловдив Ваклин Х. е признат за виновен в това, че на 13.05.2019 г. на пътя Пловдив – Пазарджик в района на регулирано кръстовище при управляване на МПС – влекач, теглещ полуремарке, е нарушил правилата за движение по чл. 38, ал. 4, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП и по непредпазливост е причинил смъртта на повече от едно лице, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 години. Признат е за невинен в това да е нарушил разпоредбата на чл. 25, ал. 1 от ЗДвП и в това случаят да е особено тежък. Подсъдимият е лишен от правото да управлява МПС за срок от 5 години и 6 месеца.

С атакуваното сега пред ВКС решение от 05.06.2023 г. на Апелативен съд – Пловдив е изменена присъдата на Окръжен съд – Пловдив. Преквалифицирано е извършеното от Ваклин Х. престъпление по чл. 343а, ал. 1, б. „г“ вр. чл. 343, ал. 3, б. „б“, пр. 1 вр. ал. 1, б. „в“ вр. чл. 342, ал. 1 от НК, като подсъдимият е признат за невиновен и е оправдан по първоначалното обвинение за нарушаване на правилата за движение по чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП. Намалени са срокът на наказанието „лишаване от свобода“ на 4 години и срокът на наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ на 5 години.

31.10.2023 г., 10.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 781/2023 г. (срещу Николай Н. за умишленото убийство на Любен С., извършено през 2021 г. в с. Громшин, обл. Монтана), ІІІ н. о., докладчик: Даниел Луков

Делото образувано по касационна жалба на подсъдимия Николай Н. срещу решението от 13.06.2023 г. по в.н.о.х.д. № 1331/2022 г. на Софийския апелативен съд.

С присъда от 18.05.2022 г. на Окръжен съд – Монтана подсъдимият е признат за виновен в това, че на 24.02.2021 г. в центъра на с. Громшин, обл. Монтана, умишлено умъртвил Любен С., като убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост – чрез нанасяне на 7 удара с нож (престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. 2 и 3 вр. чл. 115 от НК). Наложено му е наказанието „лишаване от свобода“ в размер на 16 години. Уважени са предявените от гражданските ищци искове за сумата от 100 000 лева, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди.

С атакуваното пред ВКС решение на Софийския апелативен съд първоинстанционната присъда е изменена, като подсъдимият Николай Н. е признат за невинен и е оправдан по обвинението да е извършил убийството по особено мъчителен начин за пострадалия. Изменен е размерът на наложеното наказание „лишаване от свобода“ от 16 на 15 години. Присъдата е изменена и в гражданската ѝ част, като е намален размерът на присъдените обезщетения на гражданските ищци от 100 000 на 80 000 лева. В останалата част присъдата е потвърдена.

В касационната жалба на подсъдимия се сочат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 – нарушение на закона, допуснато съществено процесуално нарушение и явна несправедливост на наложеното наказание. Иска се отмяна на атакувания съдебен акт, както и на този на първата инстанция, като се приеме, че осъщественото от подсъдимия деяние е по чл. 118 от НК, алтернативно – да се върне делото за ново разглеждане.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура