Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. септември

19.09.2023, 09.30 ч., зала № 23 – наказателно дело № 697/2023 г. (срещу Георги К. за причиняването при управление на МПС на смъртта на полицай през 2020 г. в землището на с. Радево, общ. Нова Загора), ІІІ н. о., докладчик: Антоанета Данова

Делото е образувано по касационна жалба от частните обвинители срещу решението от 26.06.2023 г. по в.н.о.х.д. № 60/2023г. на Апелативен съд – Бургас.

С присъда от 09.12.2022 г. на Окръжен съд – Сливен подсъдимият Георги К. е признат за виновен в това, че на 02.12.2020 г. в землището на с. Радево, общ. Нова Загора, при управление на лек автомобил нарушил правилата за движение по пътищата, а именно: чл. 21, ал. 1 от ЗДвП – управлявал със скорост от 109 км/ч при допустима скорост от 90 км/ч извън населено място, и чл. 20, ал. 1 от ЗДвП – не изпълнил задължението си да контролира непрекъснато пътното превозно средство, което управлява, и по непредпазливост причинил смъртта на Тодор Т. на 35 години от гр. Нова Загора, като извършил деянието в пияно състояние – с концентрация на алкохол в кръвта 0,94 промила. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 години. Лишен е и от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 години.

С обжалваното решение на Апелативен съд – Бургас първоинстанционната присъда е изменена, като подсъдимият Георги К. е признат за невиновен и оправдан по повдигнатото обвинение за нарушение на чл. 20, ал. 1 от Закона за движението по пътищата. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.

С касационната жалба на частните обвинители са заявени касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК. Иска се отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане за увеличаване на размера на наложеното на подсъдимия наказание.

25.09.2023 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 635/2023 г. (срещу Иво Д. за причиняването през 2021 г. край гр. Пловдив на смъртта на трима души при управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта 2,17 промила), І н. о., докладчик: Деница Вълкова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Иво Д. и на частните обвинители Диляна У., Радина У., Жана Н., Виктория И., Калина К., Сийка К., Ангел К. и Анастас К. срещу решението от 20.04.2023 г. по в.н.о.х.д. № 540/2022 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдена първоинстанционна присъда на Окръжен съд – Пловдив. С нея подсъдимият Иво Д. е признат за виновен в това, че на 02.05.2021 г. на главния път Пловдив – Смолян при управляване на моторно превозно средство нарушил правилата за движение по пътищата, вследствие на което по непредпазливост причинил смъртта на Николай И., Георги К. и Радослав У., като деянието е извършено в пияно състояние – с концентрация на алкохол в кръвта 2,17 промила, от деянието е настъпила смърт на повече от едно лице и случаят е особено тежък (престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. 1 и предл. 5, б. „б“, предл. 2 вр. ал. 1, б. „в“ вр. чл. 342, ал. 1, предл. 3 от НК). Наложени са му наказанията „лишаване от свобода“ в размер на 10 години и „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от 12 години.

В касационната жалба на подсъдимия Иво Д. се сочат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 – нарушение на закона, допуснато съществено процесуално нарушение и явна несправедливост на наложеното наказание. Иска се отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане, алтернативно – изменение на присъдата и приложение на закон за по-леко наказуемо престъпление, а като втора алтернатива – намаляване на размера на наложеното наказание.

В касационните жалби на частните обвинители се релевира касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК – явна несправедливост на наложеното наказание, с искане за отмяна на обжалвания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане, с което да се увеличи размерът на наложените наказания.

27.09.2023 г., 10.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 521/2023 г. (публично известно като делото „Октопод“), І н. о., докладчик: Лада Паунова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Янко П. и неговия защитник срещу решението от 01.03.2023 г. на Софийския апелативен съд по в.н.о.х.д. № 1023/2022 г., с което е потвърдена присъдата от 09.11.2018 г. по н.о.х.д. № 633/2015 г. на Специализирания наказателен съд.

С първоинстанционната присъда Янко П. и Марчело Д. са признати за виновни в това, че в периода от 09.01.2007 г. до 04.04.2007 г. в гр. Плевен, гр. София и гр. Белене при условията на продължавано престъпление, с цел да принудят Николай Д. да поеме имуществено задължение и да се разпореди с вещи, са го заплашили с насилие и с противозаконни действия с тежки последици за него и негови близки, като деянията са извършени с участието на длъжностно лице (Марчело Д.) и са придружени със заплаха за убийство. На всеки от подсъдимите са наложени наказанията „лишаване от свобода“ за по 3 години, чието изпълнение е отложено за срок от 5 години, и „глоба“ от по 4000 лева. Подсъдимите са оправдани за това деянието на 09.01.2007 г. в гр. Плевен да е извършено в съучастие с Алексей П. и да е придружено с причиняване на лека телесна повреда, както деянията от продължаваното престъпление да са извършени от лице по чл. 142, ал. 2, т. 8 от НК и в съучастие по смисъла на чл. 20, ал. 2 от НК. Със същата присъда са оправдани по повдигнатите им обвинения подсъдимите Алексей П., Антон П. и Кирил Т.

С решение от 29.06.2021 г. на Апелативния специализиран наказателен съд първоинстанционната присъда е потвърдена.

С решение от 21.09.2022 г. на ВКС въззивното решение е отменено в частта, с която е потвърдена присъдата относно осъждането на Янко П. и Марчело Д., като делото е върнато в тази част на Софийския апелативен съд за ново разглеждане.

Със сега атакуваното решение на САС е потвърдена първоинстанционната присъда.

В касационните жалби на Янко П. и неговия защитник са наведени всички касационни основания. Моли се алтернативно за оправдаване на подсъдимия, намаляване на наказанието му или отмяна на въззивното решение и връщане на делото за разглеждане от друг състав на Софийския апелативен съд.

27.09.2023 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 564/2023 г. (срещу организирана престъпна група с участието на прокурор от гр. Плевен и надзирател), І н. о., докладчик: Ружена Керанова

Делото е образувано по касационен протест и касационни жалби на подсъдимите Ивайло Б., Валентин Г., Камен Б. и Мирослав М. срещу присъдата от 29.04.2022 г. по в.н.о.х.д. № 562/2019 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС – САС).

С присъда от 25.07.2019 г. на Специализирания наказателен съд Камен Б., Ивайло Б., Димитър З., Валентин Г., Илиян М., Иван С., Мирослав М. са признати за невинни и са оправдани по обвинението за престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 2 от НК (организирана престъпна група, създадена с користна цел). Признати за невинни и оправдани са и Камен Б. за престъпления по чл. 195, ал. 1, т. 4 от НК (кражба чрез използване на МПС), по чл. 144, ал. 3 от НК (заплаха с убийство) и по чл. 143, ал. 1 от НК; Ивайло Б. и Петьо Х. за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 4 от НК; Иван С. за престъпление по чл. 144, ал. 3 от НК. Със същата присъда Камен Б. е признат за виновен за престъпления по чл. 144, ал. 3 от НК, по чл. 143, ал. 1 от НК и по чл. 215 от НК, като наказанията са групирани на основание чл. 23 от НК с общо наказание „лишаване от свобода“ за 4 години. Ивайло Б. е признат за виновен по чл. 143 от НК и по чл. 215 от НК с общо наказание „лишаване от свобода“ за 3 години, чието изпълнение е отложено за 4 години. Димитър З. е признат за виновен по чл. 213а, ал. 3, т. 5 от НК, като са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ за 3 години, отложено с изпитателен срок от 3 години, и наказание „глоба“ в размер на 5000 лева. Валентин Г. е признат за виновен по чл. 213а, ал. 3, т. 6 от НК, като са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ за 6 години, „глоба“ в размер на 7000 лв. и „конфискация“ на 3300 лв. Мирослав М. е признат за виновен по чл. 144, ал. 3 от НК, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за 2 години и 6 месеца, отложено с изпитателен срок от 3 години.

С въззивната присъда е отменена първоинстанционната в частите ѝ по отношение на Ивайло Б. за престъпление по чл. 143, ал. 2 от НК (принуда чрез участие в организирана престъпна група) и на Димитър З. за престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 5 вр. ал. 2, т. 6 вр. ал. 1 от НК (изнудване спрямо длъжностно лице), като са оправдани по повдигнатите им обвинения за тези престъпления. Присъдата е изменена и в частите ѝ по отношение на Камен Б., като за престъпленията по чл. 144, ал. 3 от НК наказанието му „лишаване от свобода“ е намалено на 5 месеца; по чл. 213а, ал. 1 от НК е частично оправдан; по чл. 215, ал. 1 от НК (вещно укривателство) е оправдан. Ивайло Б. е частично оправдан за престъпление по чл. 215, ал. 1 НК. По отношение на Валентин Г. е преквалифицирано престъплението по чл. 213а, ал. 3, т. 6 от НК в такова по чл. 143, ал. 4, т. 1 вр. чл. 18, ал. 1 от НК и му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година, оправдаван e за престъплението по чл. 213а, ал. 3, т. 6 от НК. На Мирослав М. е намалено наказанието по чл. 144, ал. 3 от НК на 1 година „лишаване от свобода“ условно. В останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена.

В касационните жалби са заявени всички основания по чл. 348, ал. 1 от НПК. Направените искания в условията на алтернативност са за отмяна на атакувания съдебен акт и оправдаване на подсъдимите, отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд или изменяне на оспорената присъда и намаляване на наложените наказания. В касационния протест се сочат допуснати съществени нарушения на процесуалния закон и нарушения на материалния закон спрямо оправданите подсъдими и тези, на които им е намалено наложеното наказание. Прави се искане за отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура