Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. юни

18.06.2024 г., 10.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 379/2024 г. (срещу Марио Г. за причиняването на катастрофа през 2021 г. в района на екопътека до гр. Калофер, при която загива пътуващата в автомобила му 17-годишна М. К., както и срещу Стефан Г. – баща на Марио Г., за предоставянето на кола на неправоспособен водач), ІІІ н. о., докладчик: Калин Калпакчиев

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Марио Г., на подсъдимия Стефан Г. и на конституираните частни обвинители срещу решението от 06.03.2024 г. по в.н.о.х.д. № 2/2024 г. на Апелативен съд – Пловдив. С него е частично отменена присъдата по н.о.х.д. № 600/2023 г. на Окръжен съд – Пловдив по отношение на Стефан Г. (баща на Марио Г.) и е постановено ефективно изтърпяване на наложеното наказание „лишаване от свобода“ в размер на 3 години и 4 месеца, а наказанието на Марио Г. е намалено в частта на определения изпитателен срок, за който е отложено изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“, от 4 на 3 години. За този подсъдим, който по време на инцидента е непълнолетен – на 17 години, в рамките на изпитателния срок е определена и пробационната мярка „периодични срещи с пробационен служител“.

Делото пред първоинстанционния съд е образувано по обвинение за това, че през 2021 г. в района на екопътека до гр. Калофер Марио Г. като неправоспособен водач загубил контрол над управляваното от него моторно превозно средство, предоставено от баща му – Стефан Г., вследствие на което настъпило пътнотранспортно произшествие, причинило смъртта на пътуващата в колата 17-годишна М. К.

Основните искания в касационните жалби са свързани с намаляването на наложените наказания, съответно тяхното увеличаване, както и относно наличието или липсата на съпричиняване от страна на починалата.

19.06.2024 г., 09.30 ч., зала № 22, наказателно дело № 472/2024 г. (срещу д-р Иван Д. за убийството през 2018 г. в гр. Пловдив на Жоро Д. с незаконно притежаван пистолет), І н. о., докладчик: Христина Михова

Производството е образувано по касационен протест и касационна жалба на конституирания по делото частен обвинител срещу решението по в.н.о.х.д. № 517/2022 г. на Апелативен съд – Пловдив.

С присъда по н.о.х.д. № 241/2019 г. на Окръжен съд – Пловдив подсъдимият Иван Д. е оправдан по повдигнатото му обвинение по чл. 119 вр. чл. 115 от НК. Осъден е за извършено престъпление по чл. 339 от НК, като му е наложено наказанието „лишаване от свобода“ за 2 години, отложено за изпитателен срок от 3 години. С решение по в.н.о.х.д. № 500/2019 г. на Апелативен съд – Пловдив присъдата е отменена и делото е върнато за ново разглеждане.

С присъда по н.о.х.д. № 900/2020 г. на Окръжен съд – Пловдив Иван Д. е оправдан по обвинението за извършено престъпление по чл. 119 вр. чл. 115 от НК. Признат е за виновен за държане на огнестрелно оръжие и боеприпаси без надлежно разрешение, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за 2 години, изпълнението на което е отложено с изпитателен срок от 3 години. С въззивна присъда на Апелативен съд – Пловдив по в.н.о.х.д. № 551/2021 г. е отменена първоинстанционната присъда в частта, с която подсъдимият е оправдан по чл. 119 вр. чл. 115 от НК. Иван Д. е признат за виновен в това, че на 02.03.2018 г. умишлено умъртвил Жоро Д., като убийството е извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана, поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за 2 години и 6 месеца. На подсъдимия е определено едно общо наказание (измежду наложените му за престъпленията по чл. 119 и по чл. 339 от НК) – „лишаване от свобода“ в размер на 2 години и 6 месеца, изпълнението на което е отложено за изпитателен срок от 4 години. С решение по к.н.д. № 596/2022 г. на І н. о. на ВКС въззивната присъда е отменена в частта, с която Иван Д. е осъден за престъплението по чл. 119 вр. чл. 115 от НК, а делото е върнато на въззивния съд за ново разглеждане в отменената част от друг състав от стадия на съдебното заседание.

С атакуваното сега пред ВКС решение по в.н.о.х.д. № 517/2022 г. на Апелативен съд – Пловдив присъдата по н.о.х.д. № 900/2020 г. на Окръжен съд – Пловдив е потвърдена в частта, с която подсъдимият е признат за невинен и оправдан по обвинението за извършено престъпление по чл. 119 вр. чл. 115 от НК.

С касационната жалба и касационния протест се иска отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на Апелативен съд – Пловдив. Ангажират се касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК.

19.06.2024 г., 09.30 ч., зала № 22 – наказателно дело № 498/2024 г. (срещу Стефан С. за причиняването на смъртта на 17-годишен ученик при управление на автомобил след употреба на канабис през 2022 г. в гр. Варна), І н. о., докладчик: Светла Букова

Делото е образувано по касационна жалба на защитника на подсъдимия Стефан С. срещу решението от 15.04.2024 г. по в.н.о.х.д. № 20/2024 г. на Апелативен съд – Варна.

С присъда на Окръжен съд – Варна Стефан С. е признат за виновен в това, че на 09.06.2022 г. в гр. Варна при управление на моторно превозно средство нарушил правилата за движение, вследствие на което по непредпазливост причинил смъртта на 17-годишен ученик, като деянието е извършено след употреба на наркотични вещества (канабис) и на пешеходна пътека. Наложени са му наказанията „лишаване от свобода“ в размер на 3 години, чието изпълнение е отложено с изпитателен срок от 5 години, и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 5 години.

С решението по в.н.о.х.д. № 20/2024 г. на Апелативен съд – Варна първоинстанционната присъда е изменена, като са увеличени размерите на наложените наказания: „лишаване от свобода“ – от 3 години на 4 години, и „лишаване от право да управлява МПС“ – от 5 години на 6 години и 4 месеца. В останалата част присъдата е потвърдена.

В касационната жалба се сочат касационните основания по чл. 348, т. 1 и т. 3 – нарушение на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание, с искане за намаляване размера на наказанието „лишаване от свобода“ на 3 години, чието изтърпяване да бъде отложено с максималния изпитателен срок, както и да се намали срокът на наложеното наказание „лишаване от право да се управлява МПС“.

21.06.2024 г., 09.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 384/2024 г. (срещу Венцислав А. за хулиганство, закана с убийство и причиняване на лека телесна повреда на общопрактикуващ лекар в с. Ново село, обл. Русе), І н. о., докладчик: Светла Букова

Делото е образувано по протест срещу присъдата от 01.02.2024 г. по в.н.о.х.д. № 690/2023 г. на Окръжен съд – Русе.

С присъда на Районен съд – Русе Венцислав А. е признат за виновен в това, че на 17.01.2022 г. в с. Ново село, обл. Русе, в условията на опасен рецидив извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като на публично място – в кабинет на общопрактикуващ лекар, викал и отправял към него обиди и заплахи, поради което и на осн. чл. 325, ал. 5 вр. ал. 1 от НК (квалифициран състав на хулиганство) му е наложено наказанието „лишаване от свобода“ за 1 година и 6 месеца. Признат е за невинен за това деянието да се отличава с изключителна дързост, поради което е оправдан по първоначално повдигнатото му обвинение по чл. 325, ал. 5 вр. ал. 2 от НК. Подсъдимият е признат за виновен и за закана с убийство на същата дата и място, при което причинил лека телесна повреда на общопрактикуващ лекар, като това заканване можело да възбуди основателен страх за осъществяването му, поради което на основание чл. 144, ал. 3 вр. ал. 1 и чл. 54 от НК му е наложено наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 1 година. Определено е едно най-тежко наказание измежду двете наложени – „лишаване от свобода“ за 1 година и 6 месеца.

С въззивната присъда на Окръжен съд – Русе е отменена първоинстанционната и подсъдимият е признат за невиновен и оправдан по обвинението за осъществен състав на престъпление по чл. 325, ал. 5 вр. ал. 2 вр. ал. 1 от НК и за чл. 144, ал. 3 вр. ал. 1 от НК.

В протеста е заявено касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК – нарушение на материалния закон. Отправено е искане за отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на Окръжен съд – Русе.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура