Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. февруари

16.02.2024 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 83/2024 г. (срещу Димка В. за причиняване на смъртта на две жени и на телесни повреди на други две жени при управление на МПС през 2020 г. в с. Дебръщица, обл. Пазарджик), ІІІ н. о., докладчик: Даниел Луков

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимата Димка В. срещу решението по в.н.о.х.д. № 370/2023 г. на Апелативен съд – Пловдив.

С присъда на Окръжен съд – Пазарджик Димка В. е призната за виновна в това, че на 24.05.2020 г. около 19 ч. в с. Дебръщица, обл. Пазарджик, при управление на лек автомобил, движейки се в посока от м. „Добра вода“ за с. Дебръщица, нарушила правилата за движение по чл. 20, ал. 1 и по чл. 21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, като управлявала МПС в населеното място с превишена скорост от 102 км/ч при максимално разрешена 50 км/ч, изгубила контрол над автомобила вследствие на превишената скорост, като по непредпазливост причинила смъртта на повече от едно лице и телесни повреди на повече от едно лице: смъртта на А. Г. М., починала на място, смъртта на Е. Д. Г., починала на 30.05.2020 г., средни телесни повреди и леки телесни повреди на Ц. Д. Ш., както и средни телесни повреди и леки телесни повреди на Ц. А. П. На подсъдимата е наложено наказание „лишаване от свобода“ за 3 години, отложено за изпитателен срок от 5 години. Лишена е и от право да управлява МПС за срок от 6 години.

С въззивното решение присъдата е изменена, като е намален размерът на наказанието „лишаване от свобода“ от 3 на 2 години и 4 месеца, а размерът на наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ – от 6 години на 5 години. Постановено е наказанието „лишаване от свобода“ да бъде изтърпяно ефективно. Присъдата е потвърдена в останалата част.

С касационната жалба е заявено касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК. Иска се изменение на атакуваното решение, като изтърпяването на наказанието „лишаване от свобода“ бъде отложено с изпитателен срок.

19.02.2024 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 59/2024 г. (срещу Светозар В. – бивш директор на Областната дирекция по безопасност на храните – Пловдив, Петко Д., Йордан Й. и Васил Д. за извършен през 2012 г. опит за контрабанден износ в Турция на 1200 румънски агнета), І н. о., докладчик: Светла Букова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите срещу присъдата по в.н.о.х.д. № 343/2019 г. на Апелативен съд – Пловдив.

С присъда на Окръжен съд – Пловдив Петко Д. е признат за виновен в престъпление по чл. 242, ал. 9 вр. ал. 4 вр. ал. 1, б. „б“ и „е“ от НК за приготовление към квалифицирана митническа контрабанда в особено големи размери и случаят е особено тежък, като му е наложено наказанието „лишаване от свобода“ за 2 г. и е определено едно общо най-тежко наказание измежду наложените по това дело и по дело на Районен съд – Пловдив, а именно – „лишаване от свобода“ за 3 години. Светозар В. е признат за виновен в извършването на лъжливо документиране в качеството му на длъжностно лице – директор на ОДБХ – Пловдив, за което са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ за 1 година, отложено за срок от 3 години, и „лишаване от право да заема отговорна служебна длъжност“ за 2 години. Светозар В., Йордан Й. и Васил Д. са признати за невинни в съизвършителство помежду си и с Петко Д. за приготовление към квалифицирана митническа контрабанда в особено големи размери и при особено тежък случай. Йордан Й. като извършител и Васил Д. като помагач са признати за виновни в съучастие към лъжливо документиране в маловажен случай, освободени са от наказателна отговорност и са им наложени административни наказания „глоба“: на Йордан Й. – 2000 лв., а на Васил Д. – 5000 лева. Йордан Й. е признат за невинен по обвинението за самостоятелно извършено длъжностно престъпление.

С решение по в.н.о.х.д. № 290/2017 г. на Апелативен съд – Пловдив е отменена присъдата в частта за извършеното от Йордан Й. и Васил Д. документно престъпление поради настъпила погасителна давност, оправдани са и е прекратено наказателното производство срещу тях. Присъдата е изменена, като е преквалифицирано извършеното от Светозар В. документно престъпление в по-леко наказуемо (маловажен случай) и е прекратено наказателното производство по това обвинение поради изтекла погасителна давност. Преквалифицирано е извършеното от Петко Д. престъпление по чл. 242, ал. 9 от НК в същото наказуемо престъпление, като е намален размерът на неговия предмет. Отложено е изпълнението на наказанието му „лишаване от свобода“ от 2 г. за изпитателен срок от 5 г. и е определен същият изпитателен срок за общото най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за 3 години. С решение по к.н.д. № 475/2019 г. на ВКС въззивното решение е частично отменено и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

При новото разглеждане с присъда по в.н.о.х.д. № 343/2019 г. на Апелативен съд – Пловдив е отменена частично първоинстанционната и вместо това Светозар В. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 282, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26 от НК, като са му определени наказанията „лишаване от свобода“ за 2 години и „лишаване от право да заема длъжност в БАБХ“ за 3 години. Наложено му е и наказание „лишаване от свобода“ за 1 г. за престъплението по чл. 242, ал. 9 вр. ал. 4 вр. ал. 1, б. „б“, и б. „д“ вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 17 от НК. Определено е общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за 2 години. Петко Д. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 242, ал. 9 вр. ал. 4 вр. ал. 1, б. „б”, и б. „д“ вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 17 от НК, като е оправдан по обвинението по чл. 242, ал. 1, б. „е“ НК. Изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ от 2 г. е отложено с изпитателен срок. Йордан Й. е признат за виновен по обвинението по чл. 311, ал.1 вр. чл. 20, ал.2 вр. ал.1 вр. чл. 26 от НК и му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за 8 месеца условно. Васил Д. е признат за виновен по обвинението по чл. 311, ал.1 вр. чл. 20, ал.4 вр. ал. 1 вр. чл. 26 от НК и и му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за 8 месеца условно.

С касационните жалби се иска отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане, алтернативно се предлага наложените наказания да бъдат намалени. Ангажират се всички касационни основания.

21.02.2024 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 109/2024 г. (срещу бившия кмет на Община Петрич Вельо И. за престъпления по служба и срещу главния счетоводител Младен П. за безстопанственост във връзка с процедури за лекарства за ветераните от войните), ІІ н. о., докладчик: Петя Шишкова

Делото е образувано по касационен протест срещу присъдата по в.н.о.х.д. № 1063/2022 г. на Софийския апелативен съд (САС).

С присъда на Окръжен съд – Благоевград Младен П. е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 219, ал. 1, пр. 2 и 4 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година, чието изпълнение е отложено за срок от 3 години, както и наказание „глоба“ в размер на 3000 лева. Подсъдимият е признат за невиновен и е оправдан да е извършил престъпление по чл. 219, ал. 4, пр. 2 вр. ал. 3 вр. ал. 1 от НК. Вельо И. е признат за невиновен и е оправдан да е извършил престъпление по чл. 282, ал. 2 вр. ал. 1, пр. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

С въззивната присъда на САС е отменена първоинстанционната в осъдителната ѝ част по отношение на Младен П., като вместо това Младен П. е признат за невиновен и е оправдан в това да е извършил престъпление по чл. 219, ал. 1, пр. 2 и 4 от НК. Присъдата е потвърдена в останалата част.

В касационния протест се заявяват касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК и се иска отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд.

22.02.2024 г., 9.30 ч., зала № 23 – наказателно дело № 77/2024 г. (срещу Донка М. – бивш председател на ТЕЛК – Ловеч, за получаване през 2019 г. на подкуп за издаване на фалшиви документи за нетрудоспособност), ІІІ н. о., докладчик: Красимира Медарова

Делото е образувано по касационна жалба на Донка М. срещу решението по в.н.о.х.д. № 217/2023 г. на Апелативен съд – Велико Търново.

С присъда на Окръжен съд – Ловеч подсъдимата е призната за виновна за това, че на 28.01.2019 г. в качеството си на длъжностно лице – председател на ТЕЛК – Ловеч, приела дар – парична сума от 200 лева, която не ѝ се следва, за да извърши действие по служба (престъпление по чл. 301, ал. 1 от НК). Наложено ѝ е наказанието „пробация“, включващо пробационните мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес“, „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ и „поправителен труд“ – всички за период от 2 години.

С решението по в.н.о.х.д. № 217/2023 г. на Апелативен съд – Велико Търново присъдата е изменена в частта относно веществените доказателства, а в останалата част е потвърдена.

В касационната жалба на Донка М. се сочат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 – нарушение на закона, допуснато съществено процесуално нарушение и явна несправедливост на наложеното наказание, с искане за отмяна на атакувания съдебен акт и оправдаване на подсъдимата, алтернативно – отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд или да се измени присъдата, като се намали срокът на наложеното наказание „пробация“.

23.02.2024 г., 9.30 ч., зала № 22 – наказателно дело № 102/2024 г. (срещу Юлиян Ш. за грабеж, придружен с убийството на Фатме М. в търговищкото село Славяново през 2022 г.), І н. о., докладчик: Мина Топузова

Делото е образувано по касационни жалби на Юлиян Ш. и на неговия служебен защитник срещу решението по в.н.о.х.д. № 274/2023 г. на Апелативен съд – Варна.

С присъда по н.о.х.д. № 153/2023 г. на Окръжен съд – Търговище Юлиян Ш. е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 199, ал. 2, т. 2, пр. 1 вр. чл. 198, ал. 1 от НК, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години. Осъден е да заплати на майката на жертвата, конституирана като гражданския ищец по делото, обезщетение за причинените ѝ неимуществени вреди в размер на 50 000 лева.

С решението на Апелативен съд – Варна първоинстанционната присъда е изменена, като на подсъдимия е наложено наказанието „доживотен затвор“. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.

В касационната жалба на Юлиян Ш. се навежда касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК – явна несправедливост на наложеното наказание, като се моли размерът му да бъде намален.

В касационната жалба на служебния защитник се навеждат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК – нарушение на закона и явна несправедливост на наложеното наказание. Иска се да бъде намалено наказанието до размера, определен от първоинстанционния съд.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура