Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. януари

19.01.2024 г., 09.30 ч., зала № 23 – наказателно дело № 951/2023 г. (срещу Георги И. за умишленото убийство на приятелката му Поля Д. през 2020 г. в село Рибен, обл. Плевен), ІІІ н. о., докладчик: Калин Калпакчиев

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Георги И. и неговия защитник срещу решението от 27.07.2023 г. по в.н.о.х.д. № 92/2023 г. на Апелативен съд – Велико Търново, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 393/2021 г. на Окръжен съд – Плевен. С нея Георги И. е признат за виновен за това, че на 24.05.2020 г. в село Рибен, обл. Плевен, умишлено умъртвил по особено мъчителен начин и с особена жестокост Поля Д. (престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 3 и 4 вр. чл. 115 от НК), за което му е наложено наказание „доживотен затвор“.

В касационната жалба на защитника на подсъдимия се релевират касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 НПК – нарушение на закона, допуснато съществено процесуално нарушение и явна несправедливост на наложеното наказание. Иска се отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на първоинстанционния съд или на въззивния съд, алтернативно се отправя искане за отмяна на съдебния акт на въззивната инстанция и постановяване на решение, с което да бъде оправдан подсъдимият, а като последна алтернатива се моли да бъде изменено наложеното наказание „доживотен затвор“ с по-леко по вид наказание.

В касационната жалба на Георги И. се сочат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 НПК – нарушение на закона, допуснато съществено процесуално нарушение и явна несправедливост на наложеното наказание. Иска се отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на първоинстанционния съд или на въззивния съд, алтернативно – да се изменят присъдата и решението, като се приложи закон за по-лекото наказуемо престъпление, алтернативно – да се измени наказанието „доживотен затвор“ с наказание „лишаване от свобода“, а последна алтернатива – да се преквалифицира деянието като причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено причинена телесна повреда.

23.01.2024 г., 10.30 ч., зала № 23 – наказателно дело № 917/2023 г. (срещу бившия командос Ангел Ж. за убийството на полицая Добромир Л., извършено чрез пробождане с нож през 2018 г. в гр. Пловдив), ІІІ н. о., докладчик: Калин Калпакчиев

Делото е образувано по касационен протест и касационни жалби от конституираните по делото частните обвинители срещу въззивната присъда от 18.04.2023 г. по в.н.о.х.д. № 66/2022 г. на Военно-апелативния съд (ВнАС).

С присъда по н.о.х.д. № 115/2018 г. на Военен съд – Пловдив мл. сержант Ангел Ж. е оправдан по повдигнатото му обвинение по основния състав на престъплението „убийство“ (чл. 115 НК) и е признат за виновен за извършеното на 20.05.2018 г. в гр. Пловдив умишлено убийство на полицая Добромир Л. при превишаване пределите на неизбежната отбрана – престъпление по чл. 119 вр. чл. 115 от НК, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 години и 3 месеца. С присъда по в.н.о.х.д. № 73/2019 г. на ВнАС е отменена първоинстанционната и подсъдимият е оправдан на основание чл. 12, ал. 1 от НК (неизбежна отбрана) по обвинението за умишленото умъртвяване на Добромир Л. С решение по к.н.д. № 982/2020 г. на ВКС въззивната присъда е отменена и делото е върнат за ново разглеждане от друг състав на съда.

С решение от 13.10.2021 г. на ВнАС първоинстанционната присъда е изменена, като е намалено наложеното на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ на 1 година и 6 месеца, а изтърпяването е отложено за 3 години. В останалата част присъдата е потвърдена. С решение на ВКС от 21.12.2022 г. е отменено решението на ВнАС и делото е върнато за ново разглеждане от нов състав на въззивната инстанция.

Със сега обжалваната присъда от 18.04.2023 г. на ВнАС е отменена първоинстанционната в частта, с която Ангел Ж. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 119 вр. чл. 115 от НК и е оправдан по първоначално повдигнатото обвинение по чл. 115 от НК.

В жалбите на частните обвинители се сочат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Иска се да бъдат отменени въззивната присъда и първоинстанционната присъда, а подсъдимият да бъде признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 115 от НК. В условията на евентуалност – да бъде отменена въззивната присъда и да бъде увеличено наложеното с първоинстанционната присъда наказание до максималния предвиден размер.

В касационния протест се навеждат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК. Иска се да бъде отменена въззивната присъда и подсъдимият да бъде признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 115 НК, като му бъде наложено наказание в среден размер.

25.01.2024 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 1005/2023 г. (срещу Стоил С. за многократно изнасилване на ненавършило 14 г. момиче и за действия на полово удовлетворение с ненавършило 14 г. момче), ІІІ н. о., докладчик: Даниел Луков

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Стоил С. и на служебния му защитник срещу решението от 24.07.2023 г. по в.н.о.х.д. № 11/2023 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 2608/2021 г. на Окръжен съд – Пловдив.

С първоинстанционната присъда Стоил С. е признат за виновен за две престъпления: за това, че в периода от неустановена дата през месец февруари 2020 г. до 24.02.2021 г. в гр. Пловдив при условията на продължавано престъпление 13 пъти се съвкупил с Г. С., ненавършила 14 години, като я принудил със сила и заплашване, поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 20 години; за това, че на неустановена дата през месец февруари 2021 г. в гр. Пловдив извършил действия на полово удовлетворение с лице от същия пол – М. С., като е употребил за това заплашване и е използвал положение на зависимост и надзор, като деянието е извършено по отношение на лице, ненавършило 14 години, поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 12 години. На основание чл. 23 НК на подсъдимия е определено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 20 години, което съгласно чл. 24 вр. чл. 39, ал. 2 от НК е увеличено на 24 години.

В касационните жалби на подсъдимия Стоил С. се релевират касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 НПК – нарушение на закона, допуснато съществено процесуално нарушение и явна несправедливост на наложеното наказание, с искане за отмяна на атакувания съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на въззивния съд, алтернативно – да бъде оправдан изцяло по повдигнатите му обвинения.

В касационната жалба на защитника на подсъдимия се релевират касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 НПК – нарушение на закона, допуснато съществено процесуално нарушение и явна несправедливост на наложеното наказание, с искане за пълното или частичното оправдаване на подсъдимия по повдигнатите му обвинения, алтернативно – да се измени размерът на наложеното наказание „лишаване от свобода“, а като последна алтернатива – да се отмени атакуваният съдебен акт и да се върне делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на въззивния съд. Със същата касационна жалба се оспорват и размерите на присъдените обезщетения на гражданските ищци, като се отправя молба за тяхното изменение.

26.01.2024 г., 10.30 ч., зала № 23, заседанието е за изслушване на допусната експертиза – наказателно дело № 1045/2018 г. (срещу Кирчо К. – бивш директор на Националната разузнавателна служба, по обвинение за длъжностно присвояване в особено големи размери), ІІІ н. о., докладчик: Мая Цонева

Делото е образувано по протест на Военно-апелативната прокуратура и две касационни жалби на подсъдимия срещу решение от 24.07.2018 г. по в.н.о.х.д. № 0078/2016 г. на Военно-апелативния съд (ВнАС), с което частично е изменена присъдата по н.о.х.д. № 00160/2013 г. на Военен съд – София.

ВКС ще гледа делото за втори път, след като с решение от 07.11.2016 г. по к.н.д. № 776/2016 г. отменя решение от 19.05.2016 г. по в.н.о.х.д. № 0031/2015 г. на ВнАС и връща делото на въззивния съд за ново разглеждане от друг състав.

С присъда от 07.08.2015 г. по н.о.х.д. № 00160/2013 г. Военен съд – София признава подсъдимия Кирчо К. за виновен за извършено престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание, като престъплението е продължавано) и го осъжда на 10 години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 203, ал. 2, пр. 2 вр. чл. 37, ал. 1, т. 6 и т. 7 съдът лишава подсъдимия от право да заема длъжност „ръководител“ в държавно или обществено учреждение и лишаване от право да упражнява ръководна професия за срок от 15 години. Подсъдимият е осъден да заплати на конституирания по делото граждански ищец – Националната разузнавателна служба (сега – Държавна агенция „Разузнаване“), сумата от 4 720 196,53 лева за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва върху нея.

С второто си решение от 24.07.2018 г. по в.н.о.х.д. № 0078/2016 г. въззивният съд частично изменя първоинстанционната присъда, като извършеното от подсъдимия е преквалифицирано в престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 201 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, като престъплението е продължавано). Подсъдимият е оправдан по първоначалното му обвинение. Наложените наказания „лишаване от права“ също са намалени на по 13 години. Подсъдимият е признат за невиновен за длъжностно присвояване чрез посредствен извършител, като е оправдан в тази му част. В останалата ú част присъдата е потвърдена.

С касационния протест се иска отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд поради неправилно приложение на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание и при условията на алтернативност – да бъде изменено въззивното решение в частта относно квалификацията на деянието, като се приложи закон за по-тежко наказуемо престъпление, за което е имало обвинение в първата инстанция.

С касационните жалби на защитниците на подсъдимия се изтъкват доводи за допуснати съществени процесуални нарушения, нарушения на материалния закон, както и явна несправедливост на наложените наказания. Правят се искания при условията на алтернативност въззивно решение да се отмени и подсъдимият да бъде оправдан или делото да се върне за ново разглеждане.

​ 26.01.2024 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 1119/2023 г. (срещу Кристиан З. за причиняването по непредпазливост при управление на МПС на смъртта на служителя на ГДБОП Божидар Б. през 2018 г.), ІІ н. о., докладчик: Надежда Трифонова

Делото е образувано по касационни жалби на частните обвинители срещу решението от 14.07.2023 г. по в.н.о.х.д. № 769/2021 г. на Софийския апелативен съд, с което частично е изменена по отношение на размера на наложеното наказание първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 3980/2019 г. на Софийския градски съд. С нея подсъдимият Кристиан З. е признат за виновен и осъден за извършено престъпление по чл. 343, ал. 4 вр. ал. 3, б. „б“ вр. ал. 1 вр. чл. 342, ал. 1 от НК (причиняване по непредпазливост на смърт на едно или повече лица и телесна повреда на едно или повече лица след нарушаване на правилата за движение по пътищата при управление на МПС).

С въззивното решение е намалено наложеното на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ от 6 на 3 години, като изпълнението е отложено за срок от 5 години.

В касационните жалби се изтъкват доводи за допуснати нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание. Прави се искане да се отмени обжалваното решение и делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на въззивната инстанция. Алтернативно се иска да се увеличи наложеното наказание, като се премахне условното изтърпяване и се приложи ефективно изтърпяване.

31.01.2024 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 1090/2023 г. (срещу бившия полицай Венцеслав К. за предумишленото убийство на родителите му през 2016 г. в гр. Пловдив), І н. о., докладчик: Христина Михова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Венцеслав К. и на неговия защитник срещу въззивното решение от 09.10.2023 г. по в.н.о.х.д. № 94/2023 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е изменена присъдата по н.о.х.д. № 1598/2017 г. на Окръжен съд – Пловдив в частта ѝ относно приложението на чл. 59 от НК.

С първоинстанционната присъда Венцеслав К. е признат за виновен за това, че на 15.05.2016 г. в гр. Пловдив умишлено умъртвил родителите си, като убийството е извършено предумишлено, с особена жестокост и с користна цел. На основание чл. 116, ал. 1, т. 3, пр. 1 и пр. 2, т. 4, пр. 3, т. 6, пр. 3, т. 7 и т. 9 вр. чл. 115 от НК и при условията на чл. 57, ал. 1 вр. чл. 54 от НК му е наложено наказание „доживотен затвор“. Определен е първоначален специален режим за изтърпяване на наказанието. На основание чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от НК от наказанието е приспаднато времето, през което Венцеслав К. е бил задържан, в т. ч. и по ЗМВР, считано от 17.05.2016 г. до влизане на присъдата в сила. С решение по в.н.о.х.д. № 46/2019 г. на Апелативен съд – Пловдив присъдата е изменена относно приложението на чл. 59 от НК. В останалата ѝ част е потвърдена. С решение по к.н.д. № 200/2021 г. на ВКС е отменено изцяло решението на Апелативен съд – Пловдив и делото е върнато за ново разглеждане на друг състав на въззивния съд за отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения.

При новото разглеждане на делото е постановено решение по в.н.о.х.д. № 290/2021 г., с което е изменена присъдата в частта ѝ относно приложението на чл. 59 от НК и е потвърдена в останалата ѝ част. С решение на ВКС по к.н.д. № 619/2022 г. е отменено решението на Апелативен съд – Пловдив и делото е върнато за ново разглеждане на въззивния съд.

Със сега обжалваното решение по в.н.о.х.д. № 94/2023 г. на Апелативен съд – Пловдив е изменена първоинстанционната присъда в частта ѝ относно приложението на чл. 59 от НК.

В касационната жалба на Венцеслав К. се твърди, че решението е постановено при нарушение на материалния закон и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Искането е да бъде отменено въззивното решение и подсъдимият да бъде признат за невиновен.

В касационната жалба на защитника на подсъдимия се релевират касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на закона и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Искането е да бъде отменен въззивният съдебен акт и подсъдимият да бъде признат за невиновен.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура