Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. февруари

17.02.2020 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 26/2020 г. (срещу молдовския гражданин Евгени Н. за кражба в особено големи размери след взривяване на банкомати през 2018 г.), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Елена Авдева

Делото е образувано по жалба на подсъдимия Евгени Н. против решение от 14.11.2019 г. по в.н.о.х.д. № 370/2019 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдена присъда по н.о.х.д. № 475/2019 г. на Окръжен съд –Пловдив.

С първоинстанционната присъда подсъдимият е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 196а вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 вр. чл. 194, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК (кражба в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, извършена чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имоти, чрез използване на моторно превозно средство и по специален начин – чрез взрив, при предварителен сговор с друго лице и в условията на продължавано престъпление), като е осъден на 6 години и 8 месеца „лишаване от свобода“. Осъден е и да заплати на „Банка ДСК“ ЕАД обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 20 425 лв.

С касационната жалба са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК – нарушение на закона и явна несправедливост на наложеното наказание, като се иска изменение на съдебния акт с прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление и/или намаляване на размера на наложеното наказание.

21.02.2020 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 1090/2019 г. (срещу Божидар А. за убийство в парк „Родопи“, Пловдивска област), І-во наказателно отделение, докладчик: Ружена Керанова

Делото е образувано по касационни жалби от подсъдимия и частните обвинители и граждански ищци срещу решението от 19.07.2019 г. по в.н.о.х.д. № 241/2018 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 488/2016 г. на Окръжен съд – Пловдив. С нея подсъдимият Божидар А. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6 и 12 вр. чл. 115 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ НК (убийство, извършено със средство, опасно за живота на мнозина – ловна пушка, и в условията на опасен рецидив). Наложеното на подсъдимия наказание е „доживотен затвор“. Осъден е и да заплати обезщетение за претърпените неимуществени вреди по предявените в наказателното производство граждански искове.

С касационните жалби на подсъдимия и неговия защитник се заявява наличие на всички касационни основания и се иска отмяна на въззивния съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане или изменение на присъдата и намаляване на наложеното наказание.

С касационните жалби на частните обвинители и граждански ищци като касационно основание се сочи наложено явно несправедливо наказание и се иска отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане.

21.02.2020 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 50/2020 г. (срещу Румяна Ж., прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, за съзнателно потвърждаване на неистина пред съд и пред друг надлежен орган на властта), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Бисер Троянов

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимата Румяна Ж. срещу въззивното решение от 22.11.2019 г. по в.н.о.х.д. № 230/2019 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС).

С присъда от 26.03.2019 г. по н.о.х.д. № 3074/2018 г. на Специализирания наказателен съд подсъдимата Румяна Ж. е била призната за невиновна в извършването на престъпление по чл. 283, пр. 2-ро от НК за това, че в качеството си на длъжностно лице – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, използвала своето служебно положение, за да набави за другиго противозаконна облага. Със същата присъда подсъдимата е призната за виновна в това, че при условията на продължавано престъпление с три деяния, пред съд и друг надлежен орган на властта, като свидетел устно и съзнателно е потвърдила неистина – престъпление по чл. 290, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

С обжалваното въззивно решение АСНС изменя присъдата, като увеличава срока на наложените с присъдата пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес“ и „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ на 1 година и 6 месеца. В останалата част присъдата е потвърдена.

С касационната жалба алтернативно се иска връщане на делото за разглеждане от друг състав на АСНС, оправдаване или намаляване на наложеното наказание.

21.02.2020 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 53/2020 г. (срещу Емилия К. за опит за убийство на малолетен с особена жестокост), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Даниела Атанасова

Делото е образувано по жалби на подсъдимата Емилия К., защитника ú, както и на частния обвинител и граждански ищец Никол Д., представлявана от родителите ú, против решение от 25.10.2019 г. по в.н.о.х.д. № 1244/2018 г. на Апелативен съд – София (САС), с което е изменена присъда от 15.09.2017 г. по н.о.х.д. № 5123/2015 г. на Софийския градски съд (СГС), като размерът на наложеното на подсъдимата наказание „лишаване от свобода“ е намалено от 18 на 16 години. В останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена от въззивния съд.

Подсъдимата е призната за виновна в извършване на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 4, предл. 2, т. 5, т. 6, предл. 2 и предл. 3 вр. чл. 115 вр. чл. 18, ал. 1 от НК (опит за убийство на малолетен, намиращ се в безпомощно състояние, по особено мъчителен начин и с особена жестокост) и е осъдена на 16 години „лишаване от свобода“, както и да заплати на гражданския ищец обезщетение за причинените неимуществени вреди в размер на 400 000 лв.

С касационните жалби на подсъдимата и нейния защитник са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК – нарушение на закона, допуснато съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание, с искане за изменение на съдебния акт с намаляване на размера на наложеното наказание „лишаване от свобода“, както и на присъденото обезщетение за неимуществени вреди или алтернативно – връщане на делото за ново разглеждане на първоинстанционния съд.

С касационната жалба на частния обвинител и граждански ищец са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 2 и т. 3 от НПК, като се иска връщане на делото за ново разглеждане за увеличаване на наказанието.

24.02.2020 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 1078/2019 г. (срещу Иванка М., Иван М., Елисавета М., Станьо М. и Горан С. за пране на пари, получени чрез измама), І-во наказателно отделение, докладчик: Николай Дърмонски

Делото е образувано по касационни жалби от защитниците на подсъдимите срещу решение от 09.08.2019 г. по в.н.о.х.д. № 37/2019 г. на Апелативен съд – Велико Търново.

С присъда от 16.12.2016 г. на Окръжен съд – Плевен по н.о.х.д. № 591/2015 г. подсъдимата Иванка М. е призната за виновна в това, че в условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага възбудила заблуждение у Салам М., Самар С. и Хадил Я. – и трите от гр. Рамала, че ще ги освободи от „проклятието“, което имат те и техните близки. Имотната вреда е в размер на 3 530 042,48 лв., като измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай, поради което е осъдена на 8 г. лишаване от свобода. Призната е за виновна и за изпирането на пари, придобити от нея чрез измамата, като е осъдена на 10 г. лишаване от свобода и глоба от 30 000 лв. Осъдена е да заплати в полза на държавата сумата от 706 400,30 лв., представляваща равностойността на липсващия предмет на престъплението по обвинението за изпиране на пари. Определено ú е едно общо най-тежко наказание – 10 г. лишаване от свобода, като е присъединено наказанието глоба от 30 000 лева. Подсъдимият Иван М. е признат за виновен за изпирането на пари, придобити чрез престъплението, извършено от неговата съпруга Иванка М. Осъден е на 10 г. лишаване от свобода и глоба в размер на 30 000 лв., както и да заплати в полза на държавата сумата от 220 970,10 лв. Подсъдимата Елисавета М. е призната за виновна за изпирането на пари, придобити чрез престъплението, извършено от нейната майка Иванка М. Осъдена е на 3 г. лишаване от свобода, отложено с изпитателен срок от 5 г., и глоба в размер на 30 000 лв., както и да заплати в полза на държавата сумата от 110 539,61 лв. Подсъдимият Станьо М. е признат за виновен за изпирането на пари, придобити чрез престъплението, извършено от неговата майка Иванка М. Осъден е на 13 г. лишаване от свобода и глоба в размер на 30 000 лв., както и да заплати в полза на държавата сумата от 2 943 571,17 лв. Подсъдимият Горан С. е признат за виновен за изпирането на пари, придобити чрез престъплението, извършено от неговата майка Иванка М. Осъден е на 5 г. лишаване от свобода и глоба в размер на 30 000 лв., както и да заплати в полза на държавата сумата от 52 582,19 лв.

С решението на въззивния съд за подсъдимите Иванка М., Елисавета М., Станьо М. и Горан С. е изменена първоинстанционната присъда, като е намален размерът на наложеното наказание за всеки един от тях.

Настоящето касационно производство пред ВКС е второ по ред, след като с решение по к.н.о.х.д. № 1265/2017 г. на ВКС е отменено частично въззивното решение и делото е върнато на АС – Велико Търново за ново разглеждане в отменената част от друг състав от стадия на съдебното заседание.

В настоящите касационни жалби се твърдят процесуални нарушения, нарушения на материалния закон, както и явна несправедливост на наложените наказания и се иска отмяна на въззивното решение.

26.02.2020 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 47/2020 г. (срещу Марин Р. – кмет на община Септември, обвинен, че е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери), І-во наказателно отделение, докладчик: Румен Петров

Делото е образувано по жалба на защитника на подсъдимия срещу решение № 218/06.12.2019 г. по в.н.о.х.д. № 435/2019 г. на Апелативен съд – Пловдив.

С присъда от 13.05.2019 г. по н.о.х.д. № 651/2017 г. на Окръжен съд – Пазарджик подсъдимият Марин Р. е признат за виновен за това, че за времето от 14.02.2005 г. до 05.04.2007 г. в гр. Пазарджик, в качеството си на едноличен търговец и при условията на продължавано престъпление е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери на обща стойност 118 923,68 лв., поради което и на основание чл. 255, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 2 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК е осъден на 2 години и 6 месеца „лишаване от свобода“. Изтърпяването на наложеното наказание е отложено за изпитателен срок от 4 години. Със същата присъда подсъдимият е осъден да заплати на държавата, представлявана от министъра на финансите, сумата от 115 106,01 лв., представляваща обезщетение за претърпените имуществени вреди.

С обжалваното решение първоинстанционната присъда е потвърдена.

С жалбата са заявени всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК. Иска се отмяна на въззивното решение, оправдаване на подсъдимия и отхвърляне на гражданския иск, алтернативно, отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане, алтернативно, изменение на решението, като значително се намали размерът на наложеното наказание и се отхвърли гражданският иск.

28.02.2020 г., 13.30 ч., зала № 24 – наказателно дело № 1202/2019 г. (срещу Мирослав П., Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. за убийството на Ангел Димитров, известен като Чората), ІІІ-то наказателно отделение, докладчик: Антоанета Данова

Делото е образувано след решение на петчленен състав на Върховния касационен съд, с което по реда на възобновяването е отменено постановеното решение по наказателно дело № 1140/2018 г. на ВКС и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на касационната инстанция.

С първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 33/2008 г. на Софийския военен съд подсъдимите са признати за виновни в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 6 вр. чл. 20, ал. 2 от НК (убийство, извършено от лица от състава на полицията и с особена жестокост), като са им наложени наказания: на Мирослав П. – 18 години „лишаване от свобода“, а на Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. за всеки поотделно – 16 години „лишаване от свобода“.

С въззивното решение по в.н.о.х.д. № 26/2016 г. на Военно-апелативния съд подсъдимите са признати за виновни в това, че като извършители и лица от състава на полицията при изпълнение на службата си, самостоятелно са причинили смърт по непредпазливост на Ангел Димитров – престъпление по чл. 122, ал. 1 вр. чл. 2, ал. 2 вр. ал. 1 от НК, като за всеки един от тях поотделно наказателното преследване е прекратено поради изтекла абсолютна давност. С решението подсъдимите са признати за невиновни и оправдани по първоначално повдигнатото им обвинение по чл. 116, ал. 1, т. 2 и т. 6, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. Със същия въззивен съдебен акт първоинстанционната присъда е изменена в гражданско-осъдителната ú част и е потвърдена в останалата ú част.

При третото поред касационно разглеждане с решението по наказателно дело № 1140/2018 г. на ВКС изцяло е отменено решението по в.н.о.х.д. № 26/2016 г. на Военно-апелативния съд. Със съдебния акт на върховните съдии е изменена първоинстанционната присъда на Софийския военен съд, като подсъдимите са оправдани по квалифицирания признак убийството да е извършено с особена жестокост. Намалени са наложените спрямо подсъдимите наказания – от 18 години на 7 години „лишаване от свобода“ за Мирослав П. и от 16 години на 7 години „лишаване от свобода“ за Георги К., Иво И., Борис М. и Янко Г. Присъдата е потвърдена в останалата част.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура