Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. декември

04.12.2020 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 656/2020 г. (срещу Михаил С. за убийството на известния като хазартен бос Коста Н. – Миджурина), І н. о., докладчик: Христина Михова

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Михаил С. срещу въззивното решение от 13.04.2020 г. по в.н.о.х.д. № 15/2020 г. Апелативен съд – Бургас, с което частично е изменена относно размера на наложеното наказание „лишаване от свобода“, а именно в размер на 26 години, първоинстанционната присъда от 17.09.2019 г. по н.о.х.д. № 750/2019 г. на Окръжен съд – Бургас. С нея подсъдимият е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 4 и т. 6 вр. чл. 115 вр. чл. 18, ал. 1 от НК (който е направил опит да умъртви повече от едно лице, като умишлено е умъртвил едното и направил опит умишлено да умъртви второто лице по особено жесток начин). С първоинстанционната присъда на подсъдимия е наложено наказание в размер на 24 години „лишаване от свобода“. Подсъдимият е осъден да заплати общо на гражданските ищци и частни обвинители сумата от 340 000 лева, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди.

В касационната жалба се изтъква основен довод за явна несправедливост на наложеното наказание, като се прави искане да се измени въззивното решение и да се определи наказание в рамките от 16 до 20 години лишаване от свобода.

09.12.2020 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 898/2020 г. (срещу електромонтьорите Спирия П. и Михаил В. за загинало след токов удар 11-годишно момче в училището в село Копривлен през 2013 г.), ІІ н. о., докладчик: Петя Колева

Делото е образувано по протест и по жалба от частен обвинител срещу решението от 04.09.2020 г. по в.н.о.х.д. № 221/2020 г. на Софийския апелативен съд (САС), с което е потвърдена изцяло присъда от 30.10.2019 г. по н.о.х.д. № 279/2015 г. на Окръжен съд – Благоевград.

С първоинстанционната присъда подсъдимият Спирия П. е признат за невиновен в това, че на 19.05.2013 г. в с. Копривлен, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, в условията на независимо съпричиняване с подсъдимия Михаил В., е причинил по непредпазливост смъртта на 11-годишно момче поради немарливо изпълнение на представляваща източник на повишена опасност дейност – работа с електрически съоръжения в електроразпределителната мрежа като електромонтьор в ЧЕЗ „Разпределение България“ АД, поради което е оправдан по повдигнатото му обвинение. Признат е за невиновен и е оправдан и подсъдимият Михаил В. по обвинението за това, че на същата дата и място, в условията на независимо съпричиняване с подсъдимия Спирия П., е причинил по непредпазливост смъртта на момчето поради немарливо изпълнение на представляваща източник на повишена опасност дейност – работа с електрически съоръжения в електроразпределителната мрежа като ел. монтьор в ЧЕЗ „Разпределение България“ АД.

В касационния протест са заявени касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния и процесуалния закон. Предлага се отмяна на въззивния съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане на първа инстанция за отстраняване на нарушения на закона, допуснати при постановяване на оправдателната първоинстанционна присъда, потвърдена с решението на САС.

В касационната жалба на частния обвинител е заявена материална незаконосъобразност на атакувания въззивен съдебен акт. Иска се признаването за виновни на подсъдимите по повдигнатото им обвинение за извършено престъпление по чл. 123, ал. 1, пр. 2 от НК, като им бъдат наложени справедливи наказания в балансиран размер.

09.12.2020 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 903/2020 г. (срещу Петко С. за причиняване по непредпазливост при управление на камион на смъртта на 5-годишно дете в гр. Русе през 2019 г.), ІІ н. о., докладчик: Теодора Стамболова

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Петко С. срещу присъда от 03.08.2020 г. по в.н.о.х.д. № 210/2020 г. на Апелативен съд – Велико Търново, с която е отменена присъда от 04.02.2020 г. по н.о.х.д. № 27/2020 г. на Окръжен съд – Русе.

С първоинстанционната присъда е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „в“, предл. 1-во вр. чл. 342, ал. 1, предл. 3-то от НК (причиняване по непредпазливост при управление на МПС на смърт на едно лице) и на основание чл. 58а, ал. 1 от НК, след задължителната редукция на наказанието с една трета поради проведено съкратено съдебно следствие, му е наложено наказание от 3 години „лишаване от свобода“. Лишен е от право да управлява МПС за срок от 5 години.

С присъдата на Апелативен съд – Велико Търново първоинстанционната е отменена и подсъдимият е признат за виновен в извършването на по-тежко наказуемо престъпление, за което е бил обвинен първоначално с обвинителния акт, а именно инкриминираното деяние е преквалифицирано в такова по чл. 343, ал. 3, предл. 4-то, б. „б“ вр. ал. 1, вр. чл. 342, ал. 1, предл. 3-то от НК (причиняване по непредпазливост при управление на МПС на смърт на едно лице, при който деецът е избягал от местопрестъплението) и му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за 4 години. Лишен е от право да управлява МПС за срок от 5 години.

В касационната жалба се посочват всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК, като се иска при условията на алтернативност – оправдаване на подсъдимия или намаляване на наложените наказания до предвидения от закона санкционен минимум и отлагане на изтърпяване на наказанието.

10.12.2020 г., 9.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 781/2020 г. (срещу Роман Л. за атентата с гранатомети срещу Алексей П. през 2015 г.), ІІІ н. о., докладчик: Даниела Атанасова

Делото е образувано по протест и по жалба от подсъдимия Роман Л. срещу решението от 21.04.2020 г. по в.н.о.х.д. № 1015/2019 г. на САС. С него е изменена присъда от 17.05.2019 г. по н.о.х.д. № 2948/2017 г. на Софийския градски съд в частта относно наложеното на Роман Л. наказание „лишаване от свобода“ за престъплението по чл. 116, ал. 1, т. 9 вр. чл. 115 вр. чл. 20, ал. 1 вр. ал. 4 вр. чл. 18, ал. 1 от НК, като е намален размерът му от 15 на 10 години. Присъдата е потвърдена в останалата атакувана част.

С първоинстанционната присъда Роман Л. е признат за виновен за това, че от началото на пролетта на 2014 г. до 29.10.2015 г. в гр. София, в съучастие като помагач с Артьом Т. – извършител, Максим Ч. – извършител, и Йевен Б. – помагач, умишлено е улеснил да се извърши опит за убийството на Алексей П., като набавил парични средства, организирал следенето и дал съвети, като на 29.10.2015 г. в гр. София извършителите произвели изстрели с два броя гранатомети към лек автомобил, с който пътували Алексей П. и негов спътник. От това деяние не настъпила смъртта на двамата и то останало на фаза довършен опит, тъй като автомобилът бил брониран и снарядите не прониквали в него. Деянието е извършено предумишлено, поради което на подсъдимия е наложено наказание от 15 години „лишаване от свобода“.

В протеста е заявено касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 вр. ал. 5, т. 1 от НПК – явна несправедливост на наказанието поради определянето му в занижен размер. Предлага се въззивното решение да бъде върнато за ново разглеждане от апелативния съд.

В жалбата на подсъдимия са заявени касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния и процесуалния закон, а в алтернатива и чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК. Предлага се оправдаване на подсъдимия, алтернативно – делото да бъде върнато на нов състав на САС или наложеното наказание да бъде намалено както поради евентуална преквалификация на деянието, а така също и за да се отчетат всички значими за наказанието обстоятелства.

15.12.2020 г., 11.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 1045/2018 г. (срещу Кирчо К. – бивш директор на Националната разузнавателна служба, по обвинение за длъжностно присвояване в особено големи размери), ІІІ-то н. о., докладчик: Мая Цонева

Делото е образувано по протест на Военно-апелативната прокуратура и две касационни жалби на подсъдимия срещу решение от 24.07.2018 г. по в.н.о.х.д. № 0078/2016 г. на Военно-апелативния съд (ВнАС), с което частично е изменена присъдата по н.о.х.д. № 00160/2013 г. на Военен съд – София.

ВКС ще гледа делото за втори път, след като с решение от 07.11.2016 г. по к.н.д. № 776/2016 г. отменя решение от 19.05.2016 г. по в.н.о.х.д. № 0031/2015 г. на ВнАС и връща делото на въззивния съд за ново разглеждане от друг състав.

С присъда от 07.08.2015 г. по н.о.х.д. № 00160/2013 г. Военен съд – София признава подсъдимия Кирчо К. за виновен за извършено престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание, като престъплението е продължавано) и го осъжда на 10 години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 203, ал. 2, пр. 2 вр. чл. 37, ал. 1, т. 6 и т. 7 съдът лишава подсъдимия от право да заема длъжност „ръководител“ в държавно или обществено учреждение и лишаване от право да упражнява ръководна професия за срок от 15 години. Подсъдимият е осъден да заплати на конституирания по делото граждански ищец – Националната разузнавателна служба (сега – Държавна агенция „Разузнаване“), сумата от 4 720 196,53 лева за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва върху нея.

С второто си решение от 24.07.2018 г. по в.н.о.х.д. № 0078/2016 г. въззивният съд частично изменя първоинстанционната присъда, като извършеното от подсъдимия е преквалифицирано в престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 201 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, като престъплението е продължавано). Подсъдимият е оправдан по първоначалното му обвинение. Наложените наказания „лишаване от права“ също са намалени на по 13 години. Подсъдимият е признат за невиновен за длъжностно присвояване чрез посредствен извършител, като е оправдан в тази му част. В останалата ú част присъдата е потвърдена.

С касационния протест се иска отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд поради неправилно приложение на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание и при условията на алтернативност – да бъде изменено въззивното решение в частта относно квалификацията на деянието, като се приложи закон за по-тежко наказуемо престъпление, за което е имало обвинение в първата инстанция.

С касационните жалби на защитниците на подсъдимия се изтъкват доводи за допуснати съществени процесуални нарушения, нарушения на материалния закон, както и явна несправедливост на наложените наказания. Правят се искания при условията на алтернативност въззивно решение да се отмени и подсъдимият да бъде оправдан или делото да се върне за ново разглеждане.

17.12.2020 г., 11.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 874/2020 г. (за взрива във военното поделение в Челопечене през 2008 г.), ІІІ н. о., докладчик: Димитрина Ангелова

Делото е образувано по протест срещу решението от 18.08.2020 г. по в.н.о.х.д. № 7/2019 г. на Военно-апелативния съд, с което е потвърдена присъдата от 28.09.2018 г. по н.о.х.д. № 204/2016 г. на Софийския военен съд.

С първоинстанционната присъда подсъдимите о. р. майор Мирослав М. – началник на База за утилизация на бойни припаси (в .ф. 18250 – Челопечене), о. р. полковник Димитър П. – заместник-командир на бригада „Логистика“ (в. ф.48960 – гр. София), и о. р. генерал-лейтенант Румен Ц. са признати за невинни и са оправдани изцяло по обвиненията за извършени престъпления по чл. 387, ал. 2, алт. 1 вр. ал. 1, алт. 3 от НК.

В протеста се предлага отмяна на решението на Военно-апелативния съд и връщане на делото за ново разглеждане с цел отстраняване на допуснати съществени процесуални нарушения, както и нарушения на материалния закон.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура