Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. декември

02.12.2021 г., 09.30 ч., зала № 23 – н. д. № 713/2021 г. (срещу Ценко Ч., Мартин Ч., Димитър К., Иван Й. Т. и др. по обвинения за ОПГ, извършване по занятие на банкови сделки, за които се изисква разрешение, отвличане и др. престъпления), ІІІ н. о., докладчик: Милена Панева

Делото е образувано по протест и по жалби от Ценко Ч., Мартин Ч., Димитър К. и Иван Й. Т. срещу решение от 31.05.2021 г. по в.н.о.х.д. № 313/2018 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), с което е изменена присъда от 10.05.2018 г. на Специализирания наказателен съд (СНС). С нея Ценко Ч. е признат за невинен и оправдан по две от петте повдигнати обвинения – за ръководене на организирана престъпна група (ОПГ) съвместно с Мартин Ч., с цел да върши съгласувано в страната престъпления, създадена с користна цел; за извършване по занятие на банкови сделки, за които се изисква разрешение, като предоставял на физически лица парични кредити, от които получил значителни неправомерни доходи. Признат е за виновен за: отвличане, като е осъден на 3 г. „лишаване от свобода“; за нанасяне на средна телесна повреда, за което е осъден на 3 г. „лишаване от свобода“; за палеж на лек автомобил, като е осъден на 3 г. „лишаване от свобода“. Определено му е едно общо най-тежко наказание – „лишаване от свобода“ за срок от 3 г., което на основание чл. 24 от НК е увеличено с една втора, а именно с 1 година и 6 месеца.

С присъдата на СНС Мартин Ч. е признат за невинен за ръководене на ОПГ съвместно с Ценко Ч. Признат е за виновен по обвинението, че е принудил другиго да поеме имуществено задължение – да му заплати сумата от 1000 лева, като го заплашил с убийство, за което е осъден на 2 г. „лишаване от свобода“ и „глоба“ от 5000 лева. Признат е за виновен и за това, че като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, с цел да принуди другиго да поеме имуществено задължение – да му заплати сумата от 500 лева, го заплашил с увреждане на имущество, като е осъден на 3 месеца „лишаване от свобода“ и „обществено порицание“. Съдът го признава за виновен и за извършване на банкови сделки по занятие без разрешение в съучастие с Васил Ф., като е осъден на 1 г. „лишаване от свобода“, както и за нанасяне на средна телесна повреда в съучастие с Ценко Ч., като е осъден на 1 г. „лишаване от свобода“. С присъдата на СНС е признат за виновен и за това, че като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, като извършител в съучастие с Димитър К. и Иван Й. Т. отвлякъл П. Р., като деянието е извършено от три лица, отвлеченото лице не е навършило 18 г. и към него е проявена особена жестокост, за което е осъден на 4 г. „лишаване от свобода“. Признат е за виновен и за закана с убийство, като е осъден на „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца. Съдът определя на Мартин Ч. едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 г., към което са присъединени наказанията „обществено порицание“ и „глоба“ в размер на 5000 лева.

С присъдата Иван Й. Т. е признат за невинен за участие в ОПГ и за виновен за това, че като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, като извършител в съучастие с Димитър К. и Мартин Ч. отвлякъл П. Р., като деянието е извършено от три лица, отвлеченото лице не е навършило 18 г. и към него е проявена особена жестокост. Осъден е на 4 г. „лишаване от свобода“.

Димитър К. е признат за невинен за участие в ОПГ и виновен за това, че като непълнолетен, но с възможност да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, като извършител в съучастие с Иван Й. Т. и Мартин Ч. отвлякъл П. Р., като деянието е извършено от три лица, отвлеченото лице не е навършило 18 г. и към него е проявена особена жестокост. Осъден е на 4 г. „лишаване от свобода“.

Иван П. Т., Касъм К. и Сашо Д. са признати за невиновни и оправдани по обвинението за участие в ОПГ. Васил Ф. също е признат за невинен за участие в ОПГ, но е признат за виновен за това, че като извършител в съучастие с Мартин Ч. и без съответно разрешение извършвал по занятие банкови сделки. Осъден е на 1 г. „лишаване от свобода“, като изпълнението на наказанието е отложено с изпитателен срок от 3 години.

С въззивното решение на АСНС присъдата е частично изменена и потвърдена в останалата част. Изменени са част от наложените наказания:

- на Ценко Ч. – едно общо най-тежко наказание от 5 г. „лишаване от свобода“;

- на Мартин Ч. – едно общо най-тежко наказание от 7 г. „лишаване от свобода“ и „глоба“ в размер на 4000 лева;

- на Иван Й. Т. и Димитър К. – наказания от по 5 г. „лишаване от свобода“.

С протеста са заявени касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуални правила. Предлага се въззивното решение да бъде изменено в частта за потвърждаването на оправдателната присъда, с която Ценко Ч. и Мартин Ч. са признати за невиновни по обвинението за ръководене на ОПГ, а Димитър К., Иван Й. Т. и Иван П. Т. са признати за невиновни за участие в ОПГ, като делото бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на АСНС.

Във всички касационни жалби се сочат всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК – нарушение на материалния закон, допуснато съществено нарушение на процесуални правила, явна несправедливост на наказанието.

14.12.2021 г., 13.30 ч., зала № 23 – дело № 23/2021 г., смесен петчленен съдебен състав (трима съдии от ВКС и двама съдии от ВАС)

Делото е образувано по жалба, подадена по пощата на 25.10.2021 г. и постъпила във Висшия съдебен съвет (ВСС) на 26.10.2021 г., от кандидатите за изборни членове на ВСС Марина Михайлова – съдия във ВАС, и Деян Денев – съдия в Окръжен съд – Варна, срещу решението от 17.10.2021 г. на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите, с което изборът е обявен за нередовен.

14.12.2021 г., 13.30 ч., зала № 23 – дело № 24/2021 г., смесен петчленен съдебен състав (трима съдии от ВКС и двама съдии от ВАС)

Делото е образувано по жалба, постъпила във ВСС на 05.11.2021 г. от кандидата за изборен член на ВСС Марина Михайлова срещу решението от 01.11.2021 г. на Избирателната комисия за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. С атакувания акт е оставено без уважение искането на съдиите Марина Михайлова и Деян Денев за допълване на решението на Избирателната комисия от 17.10.2021 г. със следния диспозитив: „Предлага на председателите на ВКС и ВАС да насрочат повторно гласуване съгласно чл. 29к, ал. 4 от ЗСВ, което да се проведе по реда на чл. 29л, ал. 4 от ЗСВ и да обнародват решението в „Държавен вестник“.

17.12.2021 г., 9.30 ч., зала № 22 – наказателно дело № 795/2021 г. (срещу Ивелин Ц. за изнасилване и убийство през 2016 г. в гр. Троян), І наказателно отделение, докладчик: Елена Каракашева

Делото е образувано по жалби на подсъдимия Ивелин Ц. и на неговия защитник срещу решението от 12.07.2021 г. по в.н.о.х.д. № 39/2021 г. на Апелативен съд – Велико Търново, с което е потвърдена присъдата от 23.10.2020 г. по н.о.х.д. № 542/2019 г. на Окръжен съд – Ловеч.

С първоинстанционната присъда подсъдимият е признат за виновен в това, че на 10.01.2016 г. в гр. Троян, в гориста местност в махала „Расташка“, при условията на опасен рецидив, се съвкупил с П. Г. от гр. Троян, като я лишил от възможност за самоотбрана, връзвайки ръцете ú с въже, и като я принудил със сила, притискайки я по гръб към земята, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години. Със същата присъда Ивелин Ц. е признат за виновен и в това, че при условията на опасен рецидив, с цел да бъде прикрито друго престъпление – изнасилването на П. Г., умишлено я умъртвил чрез удар върху дясната слепоочна кост с дръжка на газов пистолет, за което му е наложено наказание „доживотен затвор“. На подсъдимия е определено едно общо най-тежко наказание – „доживотен затвор“. Ивелин Ц. е осъден да заплати на гражданския ищец и частен обвинител сумата от 150 000 лева, представляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на престъплението.

В жалбата, депозирана от подсъдимия, е заявено основанието по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК – явна несправедливост на наложеното наказание. С жалбата, подадена от служебния защитник, са ангажирани всички основания за проверка по чл. 348, ал. 1 от НПК, като се иска отмяна на атакуваното решение и връщане на делото за ново разглеждане.

20.12.2021 г., 9.30 ч., зала № 24 – наказателно дело № 844/2021 г. (срещу Мария В. и Свилен В. – дъщеря и зет на пострадалия, за убийството на 86-годишния Стефан Я. в столичния ж. к. „Люлин“ през 2018 г.), ІІ наказателно отделение, докладчик: Жанина Начева

Делото е образувано по касационни жалби от служебните защитници на подсъдимите срещу решението от 21.05.2021 г. по в.н.о.х.д. № 1261/2020 г. на Софийския апелативен съд (САС), с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 2746/2019 г. на Софийския градски съд.

С първоинстанционната присъда Мария В. и Свилен В. са признати за виновни и осъдени за убийството по особено мъчителен начин на бащата на подсъдимата през 2018 г. – няколко дни, след като той сигнализира институциите, че трите му внучки са държани заключени с години в апартамента и не посещават училище. На Мария В. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 18 години, а на Свилен В. – наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години.

С касационната жалба на Свилен В. се заявява касационното основание явна несправедливост на наложеното наказание, като се иска изменение на въззивното решение и намаляване на наложеното наказание, респективно – прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление.

С касационната жалба на Мария В. се заявяват касационните основания нарушение на материалния закон, съществени процесуални нарушения и явна несправедливост на наложеното наказание, като се иска оправдаването на подсъдимата.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура