Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. ноември

15.11.2022 г., 10.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 805/2022 г. (срещу Петър П. за убийството през 2016 г. в градинката до ЖП гара Бургас на Николай Г. по особено мъчителен начин и с особена жестокост), ІІІ н. о., докладчик: Антоанета Данова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Петър П. и на частния обвинител и граждански ищец Симеона Й. срещу решението от 16.05.2022 г. по в.н.о.х.д. № 216/2021 г. на Апелативен съд – Бургас, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 287/2019 г. на Окръжен съд – Бургас. С нея Петър П. е признат за виновен в това, че на 18.06.2016 г. срещу 19.06.2016 г. в градинката до ЖП гара Бургас при условията на опасен рецидив и по хулигански подбуди умишлено умъртвил Николай Г., като му нанесъл множество силни удари с ръце и крака по главата и лицето, вследствие на което му причинил черепно-мозъчно травма и изпадане в състояние на кома, продължила до смъртта му на 03.07.2016 г., като убийството е извършено по особено мъчителен начин за пострадалия и с особена жестокост. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години. Осъден е да заплати на гражданския ищец Катерина Г. 1500 лв. обезщетение за имуществени вреди и 120 000 лв. обезщетение за причинени неимуществени вреди, а на гражданския ищец Симеона Й. 80 000 лв. обезщетение за причинени неимуществени вреди.

В жалбата на Петър П. се релевират касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК – нарушение на закона и явна несправедливост на наложеното наказание, с искане за отмяна на атакувания съдебен акт и оправдаване на подсъдимия, алтернативно – да се измени присъдата и да се приложи закон за по-леко наказуемо престъпление, а като втора алтернатива – да бъде намален размерът на наложеното наказание.

В жалбата на частния обвинител и граждански ищец се сочи касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК – явна несправедливост на наказанието, с искане за увеличаването му на „доживотен затвор“ и делото да се върне за ново разглеждане на предходен процесуален стадий.

16.11.2022 г., 09.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 787/2022 г. (срещу Васил В. за извършеното с особена жестокост убийство на Калина С. през 2019 г. в столичния квартал „Банишора“), ІІ н. о., докладчик: Милена Панева

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Васил В. срещу решението от 11.07.2022 г. по в.н.о.х.д. № 296/2022 г. на Софийския апелативен съд (САС), с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 523/2020 г. на Софийския градски съд (СГС). С нея подсъдимият е признат за виновен за извършено с особена жестокост умишлено убийство през 2019 г. в столичния квартал „Банишора“ на Калина С. На Васил В. е наложено наказание ‚доживотен затвор“. Осъден е да заплати общо на гражданските ищци и частни обвинители сумата от 500 000 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди.

В касационната жалба се изтъква основен довод за явна несправедливост на наложеното наказание и процесуални нарушения, като се прави искане да се отмени въззивното решение и делото да се върне за ново разглеждане или наказанието да бъде значително намалено.

16.11.2022 г., 9.30 ч., зала № 22 – наказателно дело № 617/2022 г. (срещу Бисер М. за закана с убийство през 2018 г. в гр. Русе), І н. о., докладчик: Христина Михова

Делото е образувано по касационна жалба от Бисер М. срещу въззивната присъда от 18.03.2022 г. по в.н.о.х.д. № 295/2021 г. на Окръжен съд – Разград, с която е частично отменена присъдата по н.о.х.д. № 302/2020 г. на Районен съд – Русе.

Касационното производство е второ поред.

С първоинстанционната присъда Бисер М. е признат за невиновен по обвинението за закана с убийство на Ертан К. и на Еркин С. на 01.11.2018 г. в гр. Русе пред денонощен магазин. Признат е за невинен и по обвинението за хулиганство, отличаващо се с изключителен цинизъм и дързост, извършено при условията на опасен рецидив. На основание чл. 1, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 от Указа за борба с дребното хулиганство му е наложено административно наказание – задържане за срок от 15 денонощия в структурно звено на ОДМВР.

С въззивна присъда от 14.05.2021 г. на Окръжен съд – Разград частично е отменена първоинстанционната и е постановена нова, с която Бисер М. е признат за виновен по обвиненията за закани с убийство, като му е определено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца. В останалата част присъдата е потвърдена.

С решението на Върховния касационен съд (ВКС) по к.н.д. № 615/2021 г. присъдата на Окръжен съд – Разград е отменена и делото е върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав.

При новото разглеждане на делото с присъда по в.н.о.х.д. № 295/2021 г. на Окръжен съд – Разград е отменена първоинстанционната в частта, с която подсъдимият е признат за невиновен и оправдан по повдигнатите му обвинения за закани с убийство към Ертан К. и Еркин С. Признат е за виновен по тези обвинения и му е определено едно общо наказание „лишаване от свобода“ в размер на 6 месеца. Постановено е Бисер М. да изтърпи отделно неизтърпяната част от наказанието, наложено му по друго дело на Районен съд – Русе в размер на 1 година, 1 месец и 18 дни.

С касационната жалба са заявени всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК – нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. Прави се искане за отмяна на присъдата и постановяване на нова справедлива и оправдателна присъда.

17.11.2022 г., 10.00 ч., зала № 16 – дело № 20/2022 г., смесен петчленен състав на ВКС и ВАС (образувано по жалби срещу решението от 26.06.2022 г. на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите, с което e обявен резултатът от избора)

С разпореждане на председателите на ВКС и ВАС е образувано дело № 20/2022 г., което да бъде разгледано от смесен петчленен състав, формиран по реда на чл. 29н, ал. 4 вр. чл. 29г, ал. 4 от Закона за съдебната власт – трима съдии от ВКС и двама съдии от ВАС, определени на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение.

Производството е образувано по две жалби срещу решението от 26.06.2022 г. на Избирателната комисия за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите, с което e обявен резултатът от избора:

​ - жалба от кандидатите за изборни членове на ВСС Атанас Атанасов – съдия в Софийския градски съд, и Татяна Жилова – съдия в Административен съд – София-град;

​ - жалба от кандидата за изборен член на ВСС Владимир Вълков – съдия в Софийския градски съд, и Владислава Цариградска – съдия в Районен съд – Луковит.

​ Чрез системата за електронно разпределение на делата за членове на смесения петчленен състав за разглеждане на дело № 20/2022 г. са определени съдиите Татяна Хинова (ВАС) – председател и докладчик, Бисерка Цанева (ВАС), Емилия Василева (ВКС), Бонка Дечева (ВКС) и Таня Орешарова (ВКС).

17.11.2022 г., 10.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 687/2022 г. (срещу Мирчо П., Веселин К., Динко А., Цоло Й., Кремена К., Васко Й. и Николай К. за ОПГ, свързана с фиктивно възстановяване на пшеница по договори за продажба чрез замяна в бази, различни от указаните от ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“), ІІІ н. о., докладчик: Блага Иванова

Делото е образувано по касационен протест срещу въззивната присъда от 25.05.2022 г. по в.н.о.х.д. № 659/2021 г. на САС, с която са признати за невиновни и оправдани Веселин К., Кремена К., Динко А., Васко Й., Николай К. и Цоло Й.

С първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 894/2008 г. на СГС:

​ - Мирчо П. е признат за виновен за ръководене в периода октомври 2003 г. – април 2004 г. на организирана престъпна група (трайно сдружение на лицата Веселин К., Динко А., Цоло Й., Кремена К., Васко Й и Николай К., формирано с цел съгласувано извършване в страната на престъпления по чл. 212, ал. 1, пр. 1 от НК – чрез използване на документи с невярно съдържание да получат без правно основание чуждо движимо имущество, собственост на Републиканския бюджет, с намерение да го присвоят, с цел набавянето на имотни облаги за фирми, като ръководенето на групата се изразява в даване на указания и координиране действията на участниците в престъпната група за фиктивно възстановяване на количества пшеница по договори за продажба чрез замяна в бази, различни от изрично указаните от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДАДРВЗ). Наложено му е наказание от 3 г. „лишаване от свобода“, признат е за невиновен и е оправдан по обвинение за измама в големи размери;

​ - Веселин К., Кремена К., Васко Й., Цоло Й., Динко А. и Николай К. са признати за виновни за участие в организирана престъпна група (ОПГ) и за извършени самостоятелно престъпления по чл. 212, ал. 4, пр. 1 вр. ал. 1, пр. 1 от НК, като поотделно на всеки от подсъдимите е наложено общо наказание от 3 г. „лишаване от свобода“, отложено за изпитателен срок от 5 г.;

​ - Станислав К. е признат за виновен за това, че в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – председател на ДАДРВЗ, извършил престъпление по служба, като му е наложено общо наказание от 3 г. „лишаване от свобода“, отложено за изпитателен срок от 5 г.;

​ - Васил Ц. е признат за виновен за това, че в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – главен директор на главна дирекция в ДАДРВЗ, умишлено улеснил извършителя Станислав К., извършил престъпление по служба, като Васил Ц. е признат за невиновен и е оправдан за това да е извършил престъпление по чл. 219, ал. 4, пр. 1 вр. ал. 1, пр. 2 от НК. Наложено му е общо наказание от 3 г. „лишаване от свобода“, отложено за изпитателен срок от 5 г.

С присъдата е уважен частично гражданският иск, предявен от ДАДРВЗ срещу Станислав К. и Васил Ц.

С решение на САС по в.н.о.х.д. № 94/2019 г.: по отношение на Мирчо П. присъдата е отменена и е прекратено наказателното производство по обвиненията на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК; по отношение на Веселин К., Кремена К., Васко Й., Цоло Й., Динко А. и Николай К. присъдата е отменена в частта, в която са осъдени за престъпление по чл. 321, ал. 2 от НК и наказателното производство е прекратено на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК; отменено е приложението на чл. 23, ал. 1 от НК за Веселин К., Кремена К., Васко Й., Динко А., Николай К.; по отношение на Станислав К. е отменена присъдата и наказателното производство е прекратено по повдигнатите обвинения на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК; по отношение на Васил Ц. присъдата е изменена, като е приложен закон за давността, наложените наказания са отменени. В останалата част присъдата е потвърдена.

С решение по к.н.д. № 216/2020 г. на ВКС е отменено въззивното решение в частта, с която Станислав К. и Васил Ц. са признати за виновни за извършено престъпление по чл. 282, ал. 3 вр. ал. 2 от НК, като са признати за невиновни. Отменено е решението и в гражданско-осъдителната му част, като са отхвърлени изцяло предявените искове срещу Станислав К. и Васил. Ц. Отменено е решението и в частта срещу Веселин К., Кремена К., Васко Й., Цоло Й., Динко А. и Николай К. по обвинението за извършено престъпление по чл. 212, ал. 4 вр. ал. 1 от НК и делото е върнато за ново разглеждане.

С новата въззивна присъда по в.н.о.х.д. № 659/2021 г. на САС е отменена първоинстанционната в частта за Веселин К., Кремена К., Васко Й., Цоло Й., Динко А. и Николай К., като са признати за невиновни и са оправдани по обвинението за извършено престъпление по чл. 212, ал. 4 вр. ал. 1 от НК.

В касационния протест се изтъкват доводи за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и нарушения на материалния закон, като се прави искане да се отмени оправдателната присъда на САС по отношение на подсъдимите и делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

21.11.2022 г., 09.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 774/2022 г. (срещу Йозал И., Илиян Ц. и Атанаска М. за противозаконно лишаване от свобода на лице и превеждане през границата на жени с цел да бъдат използвани за развратни действия), ІІ н. о., докладчик: Бисер Троянов

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите Илиян Ц. и Атанаска М. срещу решението по в.н.о.х.д. № 388/2021 г. на Апелативен съд – Велико Търново.

С присъдата по н.о.х.д № 925/2020 г. на Окръжен съд – Русе са признати:

​ - Йозал И.: за виновен в това, че в периода 24.04.2016 г. – 31.05.2016 г. в гр. Бяла и ГКПП Кулата – Промахон в условията на продължавано престъпление на два пъти набрал и транспортирал жена и я превел през границата с цел да бъде използвана за развратни действия в Република Гърция независимо от съгласието ѝ и деянието е извършено чрез обещаване на облаги, като са му наложени наказания „лишаване от свобода“ в размер на 8 г. и „глоба“ в размер на 30 000 лв.; за виновен в това, че в периода 15.11.2019 г. – 03.02.2020 г. в гр. Бяла и ГКПП Кулата – Промахон в условията на продължавано престъпление на два пъти транспортирал жена и я превел през границата с цел да бъде използвана за развратни действия в Република Гърция независимо от съгласието ѝ и деянието е извършено чрез обещаване на облаги, като са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ в размер на 9 г. и „глоба“ в размер на 30 000 лв.; за виновен в това, че в периода 17.11.2019 г. – 31.12.2019 г. в гр. Русе, гр. Сливо поле и с. Борисово набирал и транспортирал жена с цел да бъде използвана за развратни действия независимо от съгласието ѝ, като са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ в размер на 5 г. и „глоба“ в размер на 7000 лв.; за виновен в това, че в периода 06.03.2020 г. – 28.03.2020 г. в гр. Сливо поле, подпомогнат от Илиян Ц. чрез предоставяне на жилище, където да бъде принудително държана, противозаконно лишил от свобода Н. В. Д., като деянието е продължило повече от две денонощия, поради което му е наложено наказанието „лишаване от свобода“ в размер на 6 г. Определено е едно общо наказание от 9 г. „лишаване от свобода“, присъединено е и наказанието „глоба“ в размер на 30 000 лв.;

​ - Илиян Ц.: за виновен в това, че за времето от 10.06.2017 г. до 20.10.2017 г. в с. Въбел и в гр. Русе в условията на продължавано престъпление на два пъти в съучастие с Атанаска М. отвлякъл другиго, деянието е извършено от две лица и отвличането е с цел лицето да бъде изведено извън границите на страната – в Република Гърция, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 г.; за виновен в това, че на 10.06.2017 г. в с. Въбел и ГКПП Кулата – Промахон в съучастие с Атанаска М. набрал и транспортирал жена и я превел през границата на страната с цел да бъде използвана за развратни действия в Република Гърция независимо от нейното съгласие, като деянието е извършено чрез отвличане, поради което са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ в размер на 7 години и „глоба“ в размер на 35 000 лева; за виновен в това, че в периода 06.03.2020 г. – 28.03.2020 г. в гр. Сливо поле в съучастие с Йозал И. съзнателно подпомогнал Йозал И. противозаконно да лиши от свобода Н. В. Д. – чрез предоставяне на жилище, където да бъде принудително държана, като деянието е продължило повече от две денонощия, поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 г. Определено му е едно общо наказание от 10 г. „лишаване от свобода“, към което е присъединено наказанието „глоба“ в размер на 35 000 лева;

​ - Атанаска М.: за виновна в това, че за времето от 10.06.2017 г. до 20.10.2017 г. в с. Въбел и в гр. Русе в условията на продължавано престъпление на два пъти в съучастие с Илиян Ц. отвлякла другиго, като деянието е извършено от две лица и отвличането е с цел лицето да бъде изведено извън границите на страната – в Република Гърция, поради което ѝ е наложено наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 8 г.; за виновна в това, че на 10.06.2017 г. в с. Въбел и ГКПП Кулата – Промахон в съучастие с Илиян Ц. набрала и транспортирала жена и я превела през границата на страната с цел да бъде използвана в Република Гърция за развратни действия независимо от нейното съгласие, като деянието е извършено чрез отвличане, поради което са ѝ наложени наказанията „лишаване от свобода“ в размер на 6 г. и „глоба“ в размер на 25 000 лв. Определено ѝ е едно общо най-тежко наказание от 8 г. „лишаване от свобода“, присъединено е и наказанието „глоба“ от 25 000 лв.

С атакуваното въззивно решение присъдата е изменена, като: е намалено наложеното на Йозал И. наказание за престъплението по чл. 142а, ал. 5, пр. 3 вр. чл. 20, ал. 2 от НК на 5 г. „лишаване от свобода“; Илиян Ц. и Атанаска М. са оправдани да са извършили престъплението по чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 7, пр. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК в гр. Русе; намалено е наложеното на Илиян Ц. наказание за престъплението по чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 7, пр. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК на 8 г. „лишаване от свобода“; намалено е наложеното на Илиян Ц. наказание „глоба“ за престъплението по чл. 159б, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 159а, ал. 2, т. 3, пр. 1 вр. ал. 1, пр. 1 и 2 вр. чл. 20, ал. 2 от НК на 30 000 лв.; намалено е определеното на Илиян Ц. общо най-тежко наказание на 8 г. „лишаване от свобода“, присъединено е наказанието „глоба“ в размер на 30 000 лв.; намалено е наложеното на Атанаска М. наказание за престъплението по чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 7, пр. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК на 7 г. „лишаване от свобода“; намалени са наложените на Атанаска М. наказания за престъплението по чл. 159б, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 159а, ал. 2, т. 3, пр. 1 вр. ал. 1, пр. 1 и 2 вр. чл. 20, ал. 2 от НК на 5 г. „лишаване от свобода“ и „глоба“ на 20 000 лв.; намалено е определеното на Атанаска М. общо най-тежко наказание на 7 г. „лишаване от свобода“, присъединено е и наказанието „глоба“ в размер на 20 000 лв. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.

С жалбите на Илиян Ц. и защитника му са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 2 от НПК, като в условията на алтернативност се иска отмяна на решението и оправдаване или отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане.

С жалбата на Атанаска М. са заявени всички основания за проверка по чл. 348, ал. 1 от НПК, като в условията на алтернативност се иска отмяна на решението и оправдаване на подсъдимата или отмяна на съдебния акт и връщане на делото за ново разглеждане.

23.11.2022 г., 09.30 ч., зала № 22 – наказателно дело № 843/2022 г. (срещу Стоян К., Станислав М., Стоян П., Нено С. и Галин К. за отвличането и убийството на управителя на дружеството „Гранити“ през 2008 г.), І н. о., докладчик: Спас Иванчев

Делото е образувано по касационни протест и жалби на подсъдимите Стоян К., Станислав М. и Стоян П., както и на частните обвинители и граждански ищци срещу присъдата по в.н.о.х.д. № 175/2021 г. на Апелативен съд – Велико Търново.

Делото е за трети пореден път пред касационната инстанция след постановените решения по к.н.д. № 241/2019 г. и к.н.д. № 662/2020 г. на ВКС.

С присъдата по н.о.х.д. № 189/2015 г. на Окръжен съд – Бургас са признати за виновни Стоян П., Станислав М., Стоян К. и Нено С. по обвиненията за извършени престъпления по чл. 142, ал. 2, т. 1, 2 и 7 вр. чл. 20 от НК (отвличане, като деецът е въоръжен и деянието е извършено от две или повече лица и е с користна цел) и по чл. 116, ал. 1, т. 7 и т. 9 вр. чл. 20, ал. 3 и 4 от НК (предумишлено убийство, извършено с користна цел). На Стоян П. и Станислав М. са им наложени общи най-тежки наказания от по 20 г. „лишаване от свобода“, на Стоян К. – 18 г. „лишаване от свобода“, а на Нено С. – 17 г. „лишаване от свобода“. Галин К. е признат за невиновен и оправдан по същите обвинения.

С атакуваната сега нова въззивна присъда е отменена частично първоинстанционната, като Нено С. е признат за невиновен и е оправдан по обвинението за отвличането и убийството на Стоян С. – управител на дружеството „Гранити“, както и Станислав М., Стоян П. и Стоян К. да са извършили деянието в съучастие с Нено С. Присъдата е отменена и в гражданско-осъдителната ѝ част по отношение на оправдания Нено С. Първоинстанционният акт е потвърден в останалата част, с която Стоян П., Станислав М. и Стоян К. са признати за виновни в извършването в съучастие на отвличане, извършено от две или повече въоръжени лица с користна цел и предумишлено убийство с користна цел, а Галин К. е признат за невиновен и е оправдан изцяло.

В протеста са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК по отношение на всички подсъдими с искане за признаване на оправданите подсъдими за виновни по повдигнатите им обвинения и увеличаване на наложените наказания на останалите подсъдими.

С жалбата на гражданските ищци и частни обвинители се правят възражения относно оправдаването на Нено С. и Галин К., като се иска тяхното осъждане, както и увеличаване на наказанията на останалите трима подсъдими.

В жалбата на Стоян К. се заявяват всички касационни основания, като се иска при условията на алтернативност оправдаването му или намаляване на размера на наложеното наказание, както и намаляване на размера на присъденото обезщетение.

С жалбата на Станислав М. се заявяват всички касационни основания, като се иска оправдаването му.

В жалбите от Стоян П. се заявяват всички касационни основания, като се иска оправдаването му.

23.11.2022 г., 10.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 290/2022 г. (срещу участници във въоръжена организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да се вършат грабежи, заплахи, изнудване, разпространение на наркотични вещества, телесни повреди), І наказателно отделение, докладчик: Румен Петров

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите Теодор В., Александър К., Стефан Г., Ивайло С., Андрей Н., Стефан Б., Анатолий Я., Сокол Д. и Тихомир Г. срещу присъдата от 22.06.2020 г. на АСНС по в.н.о.х.д. № 43/2017 г.

Производството пред Специализирания наказателен съд – н.о.х.д. № 1306/2013 г., е образувано по обвинителен акт срещу тринадесет лица – Стефан Б., Ивайло С., Милен А., Стефан Г., Тихомир Г., Александър К., Андрей Н., Сокол Д., Иво Д., Георги Г., Теодор В., Томи Т. и Анатолий Я., обвинени за участие във въоръжена ОПГ, създадена с користна цел и с цел да се вършат грабежи, заплахи, изнудване, разпространение на наркотични вещества, телесни повреди.

С присъда от 01.04.2016 г. повечето от подсъдимите са признати за виновни, като са им наложени различни по размер наказания „лишаване от свобода“ и „глоба“. Иво Д., Георги Г. и Томи Т. са оправдани по всички обвинения срещу тях. Анатолий Я. е признат за невиновен и оправдан по обвинението за участие в ОПГ, но е признат за виновен и осъден за разпространяване на наркотични вещества.

По в.н.о.х.д. № 43/2017 г. на АСНС е постановена атакуваната сега пред ВКС нова присъда, с която за едно от престъпленията (квалифицирана лека телесна повреда) наказателното производство е прекратено поради изтекла давност и са променени размерите на наказанията „лишаване от свобода“ и „глоба“ на част от подсъдимите. Сокол Д. е оправдан по едно от двете обвинения срещу него за квалифициран грабеж и по обвинението за закана, Теодор В. е оправдан по обвинението за участие в ОПГ, Милен А. е оправдан по обвинението за участие в ОПГ, което за този подсъдим е единствено обвинение. В останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена.

23.11.2022 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 535/2022 г. (срещу Елизабет М. и Дмитрий А. за пране на пари), ІІ наказателно отделение, докладчик: Милена Панева

Делото е образувано по протест срещу присъдата от 29.03.2022 г. по в.н.о.х.д. № 420/2020 г. на САС. С нея е отменена осъдителната част на присъдата по н.о.х.д. № С-155/2011 г. на Софийския градски съд, с която подсъдимите Елизабет М. и Дмитрий А. са признати за виновни по повдигнатите им обвинения, като вместо това са признати от САС за невиновни.

Касационното производство е второ поред. В предходното производство пред ВКС (наказателно дело № 776/2019 г.) делото е върнато на въззивната инстанция за ново разглеждане поради наличие на съществени процесуални нарушения, освен в частта, с която е потвърдено оправдаването на Елизабет М. по обвинението по чл. 251, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

С първоинстанционната присъда Елизабет М. е призната за виновна за извършени престъпления по чл. 253, ал. 7 вр. ал. 5 вр. ал. 3, т. 2 и т. 3 вр. ал. 2 от НК (длъжностно лице, в кръга на службата му, получило повече от два пъти имущество – пари в особено големи размери – 1 590 378 418,08 лева, за които знаело, че е придобито чрез престъпление, което не попада под наказателна юрисдикция на Република България), по чл. 250 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (превеждане на суми извън страната по банков път, използвайки неистински, преправен документ или документ с невярно съдържание) и по чл. 251, ал.1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (неизпълнение на задължение за деклариране на парични средства, пренасяни през границата на страната, която е външна граница на Европейския съюз, и стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери). С присъдата Дмитрий А. е признат за виновен за извършени престъпления по чл. 253, ал. 7 вр. ал. 5 вр. ал. 3, т. 2 и т. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК (извършване на финансова операция или сделка с имущество или прикриване на произхода, местонахождението, движението или действителните права върху имуществото – пари в особено големи размери – 1 590 378 418,08 лева, за което извършителят знае или предполага, че е придобито чрез престъпление и което не попада под наказателна юрисдикция на Република България), по чл. 250 вр. чл. 20, ал. 4 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (превеждане на суми извън страната по банков път, използвайки неистински, преправен документ или документ с невярно съдържание, в качеството на помагач). На подсъдимите е наложено общо най-тежко наказание – по 10 години „лишаване от свобода“ за всеки от двамата, към което е присъединено наказанието „глоба“ в размер от по 698 982 056,01 лв. за всеки, както и наказанието по чл. 37, т. 6 и т. 7 от НК – лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност и лишаване от право за упражняване на определена професия, за всеки поотделно.

С атакуваната сега пред ВКС присъда по в.н.о.х.д. № 420/2020 г. на САС подсъдимите са признати за невиновни.

В касационния протест са заявени касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на закона и допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, като се иска отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

25.11.2022 г., 09.30 ч., зала № 22 – наказателно дело № 836/2022 г. (срещу Николай П. за трафик на хора), І н. о., докладчик: Валя Рушанова

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Николай П. срещу присъдата от 20.09.2021 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (закрит) по в.н.о.х.д. № 264/2020 г., с която е частично отменена присъдата по н.о.х.д. № 1821/2016 г. на Специализирания наказателен съд (закрит) в частта, с която Николай П. е признат за невиновен и оправдан. Вместо това подсъдимият е признат за виновен в това, че в периода от неустановена дата на м. януари 2010 г. до края на 2011 г. в гр. София се е сговорил с Мирослав Й. да вършат в страната престъпления, за които е предвидено наказание „лишаване от свобода“ повече от 3 г. и чрез които се цели да се набави имотна облага, а именно трафик на хора, поради което е осъден на пробация за срок от 1 година.

Първоначално формулираните обвинения са срещу Антон П. за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 вр. ал. 1, пр. 2 НК, Мирослав Й. – 321, ал. 3, пр. 2 вр. ал. 2 НК, Цветко Ц. – чл. 321, ал. 3 пр. 2 вр. ал. 2 НК и други лица. С определение от 01.10.2015 г. производството е прекратено по отношение на тези лица, като делото продължава само по отношение на Николай П. за това, че в периода от неустановена дата на м. януари 2010 г. до 29.05.2012 г. в гр. София е участвал в организирана престъпна група, създадена с користна цел, и за това, че в периода от неустановена дата през м. септември 2011 г. до 29.05.2012 г. в гр. София в съучастие като съизвършител с Виктор И. набрал отделно лице – Р. Т., с цел да бъде използвана за развратни действия, както и по отношение на Виктор И. за това, че в периода от неустановена дата през м. септември 2011 г. до 29.05.2012 г. в гр. София в съучастие като съизвършител с Николай П. набрал отделно лице – Р. Т., с цел да бъде използвана за развратни действия, както и че в периода 2011 – 2012 г. е приел в гр. Антверпен, Кралство Белгия, няколко отделни лица от женски пол с цел да бъдат използвани за развратни действия – общо 4.

С присъда от 26.02.2020 г. по н.о.х.д № 1821/2016 г. на СНС подсъдимите са признати за невиновни и оправдани по повдигнатите обвинения.

По протест е образувано въззивното производство, по което е постановена сега обжалваната пред ВКС нова присъда.

В жалбата се твърдят множество нарушения, свързани с игнориране от страна на съда на доказателствен материал и превратно тълкуване на доказателства, недопустимо изменение на обвинението и други нарушения.

28.11.2022 г., 09.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 830/2022 г. (срещу Мехмет Х. за убийството на неговия 75-годишен дядо в с. Могиляне през 2020 г. чрез нанасяне на удар с брадва), ІІ н. о., докладчик: Надежда Трифонова

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Мехмет Х. срещу присъдата от 07.06. 2022 г. по в.н.о.х.д. № 28/2022 г. на Апелативен съд – Пловдив.

С присъда по н.о.х.д. № 121/2021 г. на Окръжен съд – Кърджали Мехмет Х. е признат за виновен в това, че на 16.11.2020 г. в с. Могиляне, област Кърджали, умишлено умъртвил Ю. Д. Д., като деянието е извършено в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия с тежка обида, и убийството е на лице, което се е намирало в безпомощно състояние, поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 години и 6 месеца.

С атакуваната въззивна присъда е отменена първоинстанционната в частта, с която Мехмет Х. е признат за виновен и осъден за извършено престъпление по чл. 118, вр. чл. 116, ал. 1, т. 5 вр. чл. 115 от НК, в частта относно приложението на чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС и в частта, с която е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 5 вр. чл. 115 от НК. Вместо това подсъдимият е признат за виновен в това, че на 16.11.2020 г. в с. Могиляне умишлено умъртвил Ю. Д. Д., като убийството е на лице, което се е намирало в безпомощно състояние. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 12 години. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.

С касационната жалба са заявени основанията за проверка по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК, като в условията на алтернативност се иска изменяване на въззивната присъда и прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление или изменяване на присъдата, като бъде намален размерът на наложеното наказание. С допълнение се прави и алтернативно искане за отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане на въззивната инстанция за отстраняване на допуснато съществено нарушение на процесуалните правила.

28.11.2022 г., 10.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 472/2022 г. (срещу Симеон Д. и Костадин С. за опит за грабеж през 2017 г. на таксиметров шофьор в с. Дражево, придружен със средна телесна повреда), ІІ наказателно отделение, докладчик: Надежда Трифонова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите Симеон Д. и Костадин С. и на частния обвинител срещу решението по в.н.о.х.д. № 41/2021 г. на Апелативен съд – Бургас, с което е изменена присъдата по н.о.х.д. № 24/2019 г. на Окръжен съд – Ямбол. Делото е за втори път пред касационната инстанция след решение от 01.03.2021 г. по к.н.д. № 394/2020 г. на ВКС.

С първоинстанционната присъда подсъдимите са признати за виновни в това, че на 11.12.2017 г. в с. Дражево, обл. Ямбол, действайки в съучастие като съизвършители, са направили опит да отнемат чужди движими вещи – сумата от 52 лв., от владението на таксиметровия шофьор Апостол В., употребили са сила и заплашване, деянието е придружено с опит за убийството на пострадалия и не е довършено по независещи от подсъдимите причини. Костадин С., макар и непълнолетен, е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 6 години, а на Симеон Д. – 16 години.

С решението по в.н.о.х.д. № 41/2021 г. на Апелативен съд – Бургас присъдата е изменена, като деянието е преквалифицирано в опит за грабеж, придружен със средна телесна повреда. Намалени са наложените на подсъдимите наказания на 8 години „лишаване от свобода“ за Симеон Д. и на 2 години и 4 месеца „лишаване от свобода“ за Костадин С. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.

В жалбата на Костадин С. се посочват касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК, като се иска изменение на обжалваното решение и прилагане на чл. 66 от НК – условно осъждане, както и отмяна на решението в частта за разноските.

В жалбата на Симеон Д. се сочат всички касационни основания, като се иска при условията на алтернативност изменение на решението и преквалифициране на деянието в по-леко наказуемо престъпление (опит за грабеж) или връщане на делото за ново разглеждане на въззивния съд, или намаляване на размера на наказанието.

С касационната жалба на частния обвинител се заявяват всички касационни основания и се иска прилагане на закон за по-тежко наказуемо престъпление, изразяващо се в потвърждаване на квалификацията на деянието, дадена от първата инстанция, и увеличаване на размера на наказанието на единия подсъдим.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура