Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. ноември

15.11.2022 г., 10.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 805/2022 г. (срещу Петър П. за убийството през 2016 г. в градинката до ЖП гара Бургас на Николай Г. по особено мъчителен начин и с особена жестокост), ІІІ н. о., докладчик: Антоанета Данова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Петър П. и на частния обвинител и граждански ищец Симеона Й. срещу решението от 16.05.2022 г. по в.н.о.х.д. № 216/2021 г. на Апелативен съд – Бургас, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 287/2019 г. на Окръжен съд – Бургас. С нея Петър П. е признат за виновен в това, че на 18.06.2016 г. срещу 19.06.2016 г. в градинката до ЖП гара Бургас при условията на опасен рецидив и по хулигански подбуди умишлено умъртвил Николай Г., като му нанесъл множество силни удари с ръце и крака по главата и лицето, вследствие на което му причинил черепно-мозъчно травма и изпадане в състояние на кома, продължила до смъртта му на 03.07.2016 г., като убийството е извършено по особено мъчителен начин за пострадалия и с особена жестокост. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години. Осъден е да заплати на гражданския ищец Катерина Г. 1500 лв. обезщетение за имуществени вреди и 120 000 лв. обезщетение за причинени неимуществени вреди, а на гражданския ищец Симеона Й. 80 000 лв. обезщетение за причинени неимуществени вреди.

В жалбата на Петър П. се релевират касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК – нарушение на закона и явна несправедливост на наложеното наказание, с искане за отмяна на атакувания съдебен акт и оправдаване на подсъдимия, алтернативно – да се измени присъдата и да се приложи закон за по-леко наказуемо престъпление, а като втора алтернатива – да бъде намален размерът на наложеното наказание.

В жалбата на частния обвинител и граждански ищец се сочи касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК – явна несправедливост на наказанието, с искане за увеличаването му на „доживотен затвор“ и делото да се върне за ново разглеждане на предходен процесуален стадий.

16.11.2022 г., 09.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 787/2022 г. (срещу Васил В. за извършеното с особена жестокост убийство на Калина С. през 2019 г. в столичния квартал „Банишора“), ІІ н. о., докладчик: Милена Панева

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Васил В. срещу решението от 11.07.2022 г. по в.н.о.х.д. № 296/2022 г. на Софийския апелативен съд (САС), с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 523/2020 г. на Софийския градски съд (СГС). С нея подсъдимият е признат за виновен за извършено с особена жестокост умишлено убийство през 2019 г. в столичния квартал „Банишора“ на Калина С. На Васил В. е наложено наказание ‚доживотен затвор“. Осъден е да заплати общо на гражданските ищци и частни обвинители сумата от 500 000 лв., представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди.

В касационната жалба се изтъква основен довод за явна несправедливост на наложеното наказание и процесуални нарушения, като се прави искане да се отмени въззивното решение и делото да се върне за ново разглеждане или наказанието да бъде значително намалено.

16.11.2022 г., 9.30 ч., зала № 22 – наказателно дело № 617/2022 г. (срещу Бисер М. за закана с убийство през 2018 г. в гр. Русе), І н. о., докладчик: Христина Михова

Делото е образувано по касационна жалба от Бисер М. срещу въззивната присъда от 18.03.2022 г. по в.н.о.х.д. № 295/2021 г. на Окръжен съд – Разград, с която е частично отменена присъдата по н.о.х.д. № 302/2020 г. на Районен съд – Русе.

Касационното производство е второ поред.

С първоинстанционната присъда Бисер М. е признат за невиновен по обвинението за закана с убийство на Ертан К. и на Еркин С. на 01.11.2018 г. в гр. Русе пред денонощен магазин. Признат е за невинен и по обвинението за хулиганство, отличаващо се с изключителен цинизъм и дързост, извършено при условията на опасен рецидив. На основание чл. 1, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 от Указа за борба с дребното хулиганство му е наложено административно наказание – задържане за срок от 15 денонощия в структурно звено на ОДМВР.

С въззивна присъда от 14.05.2021 г. на Окръжен съд – Разград частично е отменена първоинстанционната и е постановена нова, с която Бисер М. е признат за виновен по обвиненията за закани с убийство, като му е определено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца. В останалата част присъдата е потвърдена.

С решението на Върховния касационен съд (ВКС) по к.н.д. № 615/2021 г. присъдата на Окръжен съд – Разград е отменена и делото е върнато за ново разглеждане от друг съдебен състав.

При новото разглеждане на делото с присъда по в.н.о.х.д. № 295/2021 г. на Окръжен съд – Разград е отменена първоинстанционната в частта, с която подсъдимият е признат за невиновен и оправдан по повдигнатите му обвинения за закани с убийство към Ертан К. и Еркин С. Признат е за виновен по тези обвинения и му е определено едно общо наказание „лишаване от свобода“ в размер на 6 месеца. Постановено е Бисер М. да изтърпи отделно неизтърпяната част от наказанието, наложено му по друго дело на Районен съд – Русе в размер на 1 година, 1 месец и 18 дни.

С касационната жалба са заявени всички касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК – нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. Прави се искане за отмяна на присъдата и постановяване на нова справедлива и оправдателна присъда.

17.11.2022 г., 10.00 ч., зала № 16 – дело № 20/2022 г., смесен петчленен състав на ВКС и ВАС (образувано по жалби срещу решението от 26.06.2022 г. на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите, с което e обявен резултатът от избора)

С разпореждане на председателите на ВКС и ВАС е образувано дело № 20/2022 г., което да бъде разгледано от смесен петчленен състав, формиран по реда на чл. 29н, ал. 4 вр. чл. 29г, ал. 4 от Закона за съдебната власт – трима съдии от ВКС и двама съдии от ВАС, определени на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение.

Производството е образувано по две жалби срещу решението от 26.06.2022 г. на Избирателната комисия за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите, с което e обявен резултатът от избора:

​ - жалба от кандидатите за изборни членове на ВСС Атанас Атанасов – съдия в Софийския градски съд, и Татяна Жилова – съдия в Административен съд – София-град;

​ - жалба от кандидата за изборен член на ВСС Владимир Вълков – съдия в Софийския градски съд, и Владислава Цариградска – съдия в Районен съд – Луковит.

​ Чрез системата за електронно разпределение на делата за членове на смесения петчленен състав за разглеждане на дело № 20/2022 г. са определени съдиите Татяна Хинова (ВАС) – председател и докладчик, Бисерка Цанева (ВАС), Емилия Василева (ВКС), Бонка Дечева (ВКС) и Таня Орешарова (ВКС).

17.11.2022 г., 10.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 687/2022 г. (срещу Мирчо П., Веселин К., Динко А., Цоло Й., Кремена К., Васко Й. и Николай К. за ОПГ, свързана с фиктивно възстановяване на пшеница по договори за продажба чрез замяна в бази, различни от указаните от ДА „Държавен резерв и военновременни запаси“), ІІІ н. о., докладчик: Блага Иванова

Делото е образувано по касационен протест срещу въззивната присъда от 25.05.2022 г. по в.н.о.х.д. № 659/2021 г. на САС, с която са признати за невиновни и оправдани Веселин К., Кремена К., Динко А., Васко Й., Николай К. и Цоло Й.

С първоинстанционната присъда по н.о.х.д. № 894/2008 г. на СГС:

​ - Мирчо П. е признат за виновен за ръководене в периода октомври 2003 г. – април 2004 г. на организирана престъпна група (трайно сдружение на лицата Веселин К., Динко А., Цоло Й., Кремена К., Васко Й и Николай К., формирано с цел съгласувано извършване в страната на престъпления по чл. 212, ал. 1, пр. 1 от НК – чрез използване на документи с невярно съдържание да получат без правно основание чуждо движимо имущество, собственост на Републиканския бюджет, с намерение да го присвоят, с цел набавянето на имотни облаги за фирми, като ръководенето на групата се изразява в даване на указания и координиране действията на участниците в престъпната група за фиктивно възстановяване на количества пшеница по договори за продажба чрез замяна в бази, различни от изрично указаните от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДАДРВЗ). Наложено му е наказание от 3 г. „лишаване от свобода“, признат е за невиновен и е оправдан по обвинение за измама в големи размери;

​ - Веселин К., Кремена К., Васко Й., Цоло Й., Динко А. и Николай К. са признати за виновни за участие в организирана престъпна група (ОПГ) и за извършени самостоятелно престъпления по чл. 212, ал. 4, пр. 1 вр. ал. 1, пр. 1 от НК, като поотделно на всеки от подсъдимите е наложено общо наказание от 3 г. „лишаване от свобода“, отложено за изпитателен срок от 5 г.;

​ - Станислав К. е признат за виновен за това, че в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – председател на ДАДРВЗ, извършил престъпление по служба, като му е наложено общо наказание от 3 г. „лишаване от свобода“, отложено за изпитателен срок от 5 г.;

​ - Васил Ц. е признат за виновен за това, че в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – главен директор на главна дирекция в ДАДРВЗ, умишлено улеснил извършителя Станислав К., извършил престъпление по служба, като Васил Ц. е признат за невиновен и е оправдан за това да е извършил престъпление по чл. 219, ал. 4, пр. 1 вр. ал. 1, пр. 2 от НК. Наложено му е общо наказание от 3 г. „лишаване от свобода“, отложено за изпитателен срок от 5 г.

С присъдата е уважен частично гражданският иск, предявен от ДАДРВЗ срещу Станислав К. и Васил Ц.

С решение на САС по в.н.о.х.д. № 94/2019 г.: по отношение на Мирчо П. присъдата е отменена и е прекратено наказателното производство по обвиненията на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК; по отношение на Веселин К., Кремена К., Васко Й., Цоло Й., Динко А. и Николай К. присъдата е отменена в частта, в която са осъдени за престъпление по чл. 321, ал. 2 от НК и наказателното производство е прекратено на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК; отменено е приложението на чл. 23, ал. 1 от НК за Веселин К., Кремена К., Васко Й., Динко А., Николай К.; по отношение на Станислав К. е отменена присъдата и наказателното производство е прекратено по повдигнатите обвинения на основание чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК; по отношение на Васил Ц. присъдата е изменена, като е приложен закон за давността, наложените наказания са отменени. В останалата част присъдата е потвърдена.

С решение по к.н.д. № 216/2020 г. на ВКС е отменено въззивното решение в частта, с която Станислав К. и Васил Ц. са признати за виновни за извършено престъпление по чл. 282, ал. 3 вр. ал. 2 от НК, като са признати за невиновни. Отменено е решението и в гражданско-осъдителната му част, като са отхвърлени изцяло предявените искове срещу Станислав К. и Васил. Ц. Отменено е решението и в частта срещу Веселин К., Кремена К., Васко Й., Цоло Й., Динко А. и Николай К. по обвинението за извършено престъпление по чл. 212, ал. 4 вр. ал. 1 от НК и делото е върнато за ново разглеждане.

С новата въззивна присъда по в.н.о.х.д. № 659/2021 г. на САС е отменена първоинстанционната в частта за Веселин К., Кремена К., Васко Й., Цоло Й., Динко А. и Николай К., като са признати за невиновни и са оправдани по обвинението за извършено престъпление по чл. 212, ал. 4 вр. ал. 1 от НК.

В касационния протест се изтъкват доводи за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и нарушения на материалния закон, като се прави искане да се отмени оправдателната присъда на САС по отношение на подсъдимите и делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.

21.11.2022 г., 09.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 774/2022 г. (срещу Йозал И., Илиян Ц. и Атанаска М. за противозаконно лишаване от свобода на лице и превеждане през границата на жени с цел да бъдат използвани за развратни действия), ІІ н. о., докладчик: Бисер Троянов

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите Илиян Ц. и Атанаска М. срещу решението по в.н.о.х.д. № 388/2021 г. на Апелативен съд – Велико Търново.

С присъдата по н.о.х.д № 925/2020 г. на Окръжен съд – Русе са признати:

​ - Йозал И.: за виновен в това, че в периода 24.04.2016 г. – 31.05.2016 г. в гр. Бяла и ГКПП Кулата – Промахон в условията на продължавано престъпление на два пъти набрал и транспортирал жена и я превел през границата с цел да бъде използвана за развратни действия в Република Гърция независимо от съгласието ѝ и деянието е извършено чрез обещаване на облаги, като са му наложени наказания „лишаване от свобода“ в размер на 8 г. и „глоба“ в размер на 30 000 лв.; за виновен в това, че в периода 15.11.2019 г. – 03.02.2020 г. в гр. Бяла и ГКПП Кулата – Промахон в условията на продължавано престъпление на два пъти транспортирал жена и я превел през границата с цел да бъде използвана за развратни действия в Република Гърция независимо от съгласието ѝ и деянието е извършено чрез обещаване на облаги, като са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ в размер на 9 г. и „глоба“ в размер на 30 000 лв.; за виновен в това, че в периода 17.11.2019 г. – 31.12.2019 г. в гр. Русе, гр. Сливо поле и с. Борисово набирал и транспортирал жена с цел да бъде използвана за развратни действия независимо от съгласието ѝ, като са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ в размер на 5 г. и „глоба“ в размер на 7000 лв.; за виновен в това, че в периода 06.03.2020 г. – 28.03.2020 г. в гр. Сливо поле, подпомогнат от Илиян Ц. чрез предоставяне на жилище, където да бъде принудително държана, противозаконно лишил от свобода Н. В. Д., като деянието е продължило повече от две денонощия, поради което му е наложено наказанието „лишаване от свобода“ в размер на 6 г. Определено е едно общо наказание от 9 г. „лишаване от свобода“, присъединено е и наказанието „глоба“ в размер на 30 000 лв.;

​ - Илиян Ц.: за виновен в това, че за времето от 10.06.2017 г. до 20.10.2017 г. в с. Въбел и в гр. Русе в условията на продължавано престъпление на два пъти в съучастие с Атанаска М. отвлякъл другиго, деянието е извършено от две лица и отвличането е с цел лицето да бъде изведено извън границите на страната – в Република Гърция, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 г.; за виновен в това, че на 10.06.2017 г. в с. Въбел и ГКПП Кулата – Промахон в съучастие с Атанаска М. набрал и транспортирал жена и я превел през границата на страната с цел да бъде използвана за развратни действия в Република Гърция независимо от нейното съгласие, като деянието е извършено чрез отвличане, поради което са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ в размер на 7 години и „глоба“ в размер на 35 000 лева; за виновен в това, че в периода 06.03.2020 г. – 28.03.2020 г. в гр. Сливо поле в съучастие с Йозал И. съзнателно подпомогнал Йозал И. противозаконно да лиши от свобода Н. В. Д. – чрез предоставяне на жилище, където да бъде принудително държана, като деянието е продължило повече от две денонощия, поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 г. Определено му е едно общо наказание от 10 г. „лишаване от свобода“, към което е присъединено наказанието „глоба“ в размер на 35 000 лева;

​ - Атанаска М.: за виновна в това, че за времето от 10.06.2017 г. до 20.10.2017 г. в с. Въбел и в гр. Русе в условията на продължавано престъпление на два пъти в съучастие с Илиян Ц. отвлякла другиго, като деянието е извършено от две лица и отвличането е с цел лицето да бъде изведено извън границите на страната – в Република Гърция, поради което ѝ е наложено наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 8 г.; за виновна в това, че на 10.06.2017 г. в с. Въбел и ГКПП Кулата – Промахон в съучастие с Илиян Ц. набрала и транспортирала жена и я превела през границата на страната с цел да бъде използвана в Република Гърция за развратни действия независимо от нейното съгласие, като деянието е извършено чрез отвличане, поради което са ѝ наложени наказанията „лишаване от свобода“ в размер на 6 г. и „глоба“ в размер на 25 000 лв. Определено ѝ е едно общо най-тежко наказание от 8 г. „лишаване от свобода“, присъединено е и наказанието „глоба“ от 25 000 лв.

С атакуваното въззивно решение присъдата е изменена, като: е намалено наложеното на Йозал И. наказание за престъплението по чл. 142а, ал. 5, пр. 3 вр. чл. 20, ал. 2 от НК на 5 г. „лишаване от свобода“; Илиян Ц. и Атанаска М. са оправдани да са извършили престъплението по чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 7, пр. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК в гр. Русе; намалено е наложеното на Илиян Ц. наказание за престъплението по чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 7, пр. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК на 8 г. „лишаване от свобода“; намалено е наложеното на Илиян Ц. наказание „глоба“ за престъплението по чл. 159б, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 159а, ал. 2, т. 3, пр. 1 вр. ал. 1, пр. 1 и 2 вр. чл. 20, ал. 2 от НК на 30 000 лв.; намалено е определеното на Илиян Ц. общо най-тежко наказание на 8 г. „лишаване от свобода“, присъединено е наказанието „глоба“ в размер на 30 000 лв.; намалено е наложеното на Атанаска М. наказание за престъплението по чл. 142, ал. 2, т. 2 и т. 7, пр. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК на 7 г. „лишаване от свобода“; намалени са наложените на Атанаска М. наказания за престъплението по чл. 159б, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 159а, ал. 2, т. 3, пр. 1 вр. ал. 1, пр. 1 и 2 вр. чл. 20, ал. 2 от НК на 5 г. „лишаване от свобода“ и „глоба“ на 20 000 лв.; намалено е определеното на Атанаска М. общо най-тежко наказание на 7 г. „лишаване от свобода“, присъединено е и наказанието „глоба“ в размер на 20 000 лв. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.

С жалбите на Илиян Ц. и защитника му са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 2 от НПК, като в условията на алтернативност се иска отмяна на решението и оправдаване или отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане.

С жалбата на Атанаска М. са заявени всички основания за проверка по чл. 348, ал. 1 от НПК, като в условията на алтернативност се иска отмяна на решението и оправдаване на подсъдимата или отмяна на съдебния акт и връщане на делото за ново разглеждане.

23.11.2022 г., 09.30 ч., зала № 22 – наказателно дело № 843/2022 г. (срещу Стоян К., Станислав М., Стоян П., Нено С. и Галин К. за отвличането и убийството на управителя на дружеството „Гранити“ през 2008 г.), І н. о., докладчик: Спас Иванчев

Делото е образувано по касационни протест и жалби на подсъдимите Стоян К., Станислав М. и Стоян П., както и на частните обвинители и граждански ищци срещу присъдата по в.н.о.х.д. № 175/2021 г. на Апелативен съд – Велико Търново.

Делото е за трети пореден път пред касационната инстанция след постановените решения по к.н.д. № 241/2019 г. и к.н.д. № 662/2020 г. на ВКС.

С присъдата по н.о.х.д. № 189/2015 г. на Окръжен съд – Бургас са признати за виновни Стоян П., Станислав М., Стоян К. и Нено С. по обвиненията за извършени престъпления по чл. 142, ал. 2, т. 1, 2 и 7 вр. чл. 20 от НК (отвличане, като деецът е въоръжен и деянието е извършено от две или повече лица и е с користна цел) и по чл. 116, ал. 1, т. 7 и т. 9 вр. чл. 20, ал. 3 и 4 от НК (предумишлено убийство, извършено с користна цел). На Стоян П. и Станислав М. са им наложени общи най-тежки наказания от по 20 г. „лишаване от свобода“, на Стоян К. – 18 г. „лишаване от свобода“, а на Нено С. – 17 г. „лишаване от свобода“. Галин К. е признат за невиновен и оправдан по същите обвинения.

С атакуваната сега нова въззивна присъда е отменена частично първоинстанционната, като Нено С. е признат за невиновен и е оправдан по обвинението за отвличането и убийството на Стоян С. – управител на дружеството „Гранити“, както и Станислав М., Стоян П. и Стоян К. да са извършили деянието в съучастие с Нено С. Присъдата е отменена и в гражданско-осъдителната ѝ част по отношение на оправдания Нено С. Първоинстанционният акт е потвърден в останалата част, с която Стоян П., Станислав М. и Стоян К. са признати за виновни в извършването в съучастие на отвличане, извършено от две или повече въоръжени лица с користна цел и предумишлено убийство с користна цел, а Галин К. е признат за невиновен и е оправдан изцяло.

В протеста са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК по отношение на всички подсъдими с искане за признаване на оправданите подсъдими за виновни по повдигнатите им обвинения и увеличаване на наложените наказания на останалите подсъдими.

С жалбата на гражданските ищци и частни обвинители се правят възражения относно оправдаването на Нено С. и Галин К., като се иска тяхното осъждане, както и увеличаване на наказанията на останалите трима подсъдими.

В жалбата на Стоян К. се заявяват всички касационни основания, като се иска при условията на алтернативност оправдаването му или намаляване на размера на наложеното наказание, както и намаляване на размера на присъденото обезщетение.

С жалбата на Станислав М. се заявяват всички касационни основания, като се иска оправдаването му.

В жалбите от Стоян П. се заявяват всички касационни основания, като се иска оправдаването му.

23.11.2022 г., 10.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 290/2022 г. (срещу участници във въоръжена организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да се вършат грабежи, заплахи, изнудване, разпространение на наркотични вещества, телесни повреди), І наказателно отделение, докладчик: Румен Петров

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите Теодор В., Александър К., Стефан Г., Ивайло С., Андрей Н., Стефан Б., Анатолий Я., Сокол Д. и Тихомир Г. срещу присъдата от 22.06.2020 г. на АСНС по в.н.о.х.д. № 43/2017 г.

Производството пред Специализирания наказателен съд – н.о.х.д. № 1306/2013 г., е образувано по обвинителен акт срещу тринадесет лица – Стефан Б., Ивайло С., Милен А., Стефан Г., Тихомир Г., Александър К., Андрей Н., Сокол Д., Иво Д., Георги Г., Теодор В., Томи Т. и Анатолий Я., обвинени за участие във въоръжена ОПГ, създадена с користна цел и с цел да се вършат грабежи, заплахи, изнудване, разпространение на наркотични вещества, телесни повреди.

С присъда от 01.04.2016 г. повечето от подсъдимите са признати за виновни, като са им наложени различни по размер наказания „лишаване от свобода“ и „глоба“. Иво Д., Георги Г. и Томи Т. са оправдани по всички обвинения срещу тях. Анатолий Я. е признат за невиновен и оправдан по обвинението за участие в ОПГ, но е признат за виновен и осъден за разпространяване на наркотични вещества.

По в.н.о.х.д. № 43/2017 г. на АСНС е постановена атакуваната сега пред ВКС нова присъда, с която за едно от престъпленията (квалифицирана лека телесна повреда) наказателното производство е прекратено поради изтекла давност и са променени размерите на наказанията „лишаване от свобода“ и „глоба“ на част от подсъдимите. Сокол Д. е оправдан по едно от двете обвинения срещу него за квалифициран грабеж и по обвинението за закана, Теодор В. е оправдан по обвинението за участие в ОПГ, Милен А. е оправдан по обвинението за участие в ОПГ, което за този подсъдим е единствено обвинение. В останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена.

23.11.2022 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 535/2022 г. (срещу Елизабет М. и Дмитрий А. за пране на пари), ІІ наказателно отделение, докладчик: Милена Панева

Делото е образувано по протест срещу присъдата от 29.03.2022 г. по в.н.о.х.д. № 420/2020 г. на САС. С нея е отменена осъдителната част на присъдата по н.о.х.д. № С-155/2011 г. на Софийския градски съд, с която подсъдимите Елизабет М. и Дмитрий А. са признати за виновни по повдигнатите им обвинения, като вместо това са признати от САС за невиновни.

Касационното производство е второ поред. В предходното производство пред ВКС (наказателно дело № 776/2019 г.) делото е върнато на въззивната инстанция за ново разглеждане поради наличие на съществени процесуални нарушения, освен в частта, с която е потвърдено оправдаването на Елизабет М. по обвинението по чл. 251, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

С първоинстанционната присъда Елизабет М. е призната за виновна за извършени престъпления по чл. 253, ал. 7 вр. ал. 5 вр. ал. 3, т. 2 и т. 3 вр. ал. 2 от НК (длъжностно лице, в кръга на службата му, получило повече от два пъти имущество – пари в особено големи размери – 1 590 378 418,08 лева, за които знаело, че е придобито чрез престъпление, което не попада под наказателна юрисдикция на Република България), по чл. 250 вр. чл. 20, ал. 2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (превеждане на суми извън страната по банков път, използвайки неистински, преправен документ или документ с невярно съдържание) и по чл. 251, ал.1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (неизпълнение на задължение за деклариране на парични средства, пренасяни през границата на страната, която е външна граница на Европейския съюз, и стойността на предмета на престъплението е в особено големи размери). С присъдата Дмитрий А. е признат за виновен за извършени престъпления по чл. 253, ал. 7 вр. ал. 5 вр. ал. 3, т. 2 и т. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК (извършване на финансова операция или сделка с имущество или прикриване на произхода, местонахождението, движението или действителните права върху имуществото – пари в особено големи размери – 1 590 378 418,08 лева, за което извършителят знае или предполага, че е придобито чрез престъпление и което не попада под наказателна юрисдикция на Република България), по чл. 250 вр. чл. 20, ал. 4 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (превеждане на суми извън страната по банков път, използвайки неистински, преправен документ или документ с невярно съдържание, в качеството на помагач). На подсъдимите е наложено общо най-тежко наказание – по 10 години „лишаване от свобода“ за всеки от двамата, към което е присъединено наказанието „глоба“ в размер от по 698 982 056,01 лв. за всеки, както и наказанието по чл. 37, т. 6 и т. 7 от НК – лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност и лишаване от право за упражняване на определена професия, за всеки поотделно.

С атакуваната сега пред ВКС присъда по в.н.о.х.д. № 420/2020 г. на САС подсъдимите са признати за невиновни.

В касационния протест са заявени касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на закона и допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, като се иска отмяна на въззивната присъда и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

25.11.2022 г., 09.30 ч., зала № 22 – наказателно дело № 836/2022 г. (срещу Николай П. за трафик на хора), І н. о., докладчик: Валя Рушанова

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Николай П. срещу присъдата от 20.09.2021 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (закрит) по в.н.о.х.д. № 264/2020 г., с която е частично отменена присъдата по н.о.х.д. № 1821/2016 г. на Специализирания наказателен съд (закрит) в частта, с която Николай П. е признат за невиновен и оправдан. Вместо това подсъдимият е признат за виновен в това, че в периода от неустановена дата на м. януари 2010 г. до края на 2011 г. в гр. София се е сговорил с Мирослав Й. да вършат в страната престъпления, за които е предвидено наказание „лишаване от свобода“ повече от 3 г. и чрез които се цели да се набави имотна облага, а именно трафик на хора, поради което е осъден на пробация за срок от 1 година.

Първоначално формулираните обвинения са срещу Антон П. за престъпление по чл. 321, ал. 3, пр. 2 вр. ал. 1, пр. 2 НК, Мирослав Й. – 321, ал. 3, пр. 2 вр. ал. 2 НК, Цветко Ц. – чл. 321, ал. 3 пр. 2 вр. ал. 2 НК и други лица. С определение от 01.10.2015 г. производството е прекратено по отношение на тези лица, като делото продължава само по отношение на Николай П. за това, че в периода от неустановена дата на м. януари 2010 г. до 29.05.2012 г. в гр. София е участвал в организирана престъпна група, създадена с користна цел, и за това, че в периода от неустановена дата през м. септември 2011 г. до 29.05.2012 г. в гр. София в съучастие като съизвършител с Виктор И. набрал отделно лице – Р. Т., с цел да бъде използвана за развратни действия, както и по отношение на Виктор И. за това, че в периода от неустановена дата през м. септември 2011 г. до 29.05.2012 г. в гр. София в съучастие като съизвършител с Николай П. набрал отделно лице – Р. Т., с цел да бъде използвана за развратни действия, както и че в периода 2011 – 2012 г. е приел в гр. Антверпен, Кралство Белгия, няколко отделни лица от женски пол с цел да бъдат използвани за развратни действия – общо 4.

С присъда от 26.02.2020 г. по н.о.х.д № 1821/2016 г. на СНС подсъдимите са признати за невиновни и оправдани по повдигнатите обвинения.

По протест е образувано въззивното производство, по което е постановена сега обжалваната пред ВКС нова присъда.

В жалбата се твърдят множество нарушения, свързани с игнориране от страна на съда на доказателствен материал и превратно тълкуване на доказателства, недопустимо изменение на обвинението и други нарушения.

28.11.2022 г., 09.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 830/2022 г. (срещу Мехмет Х. за убийството на неговия 75-годишен дядо в с. Могиляне през 2020 г. чрез нанасяне на удар с брадва), ІІ н. о., докладчик: Надежда Трифонова

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Мехмет Х. срещу присъдата от 07.06. 2022 г. по в.н.о.х.д. № 28/2022 г. на Апелативен съд – Пловдив.

С присъда по н.о.х.д. № 121/2021 г. на Окръжен съд – Кърджали Мехмет Х. е признат за виновен в това, че на 16.11.2020 г. в с. Могиляне, област Кърджали, умишлено умъртвил Ю. Д. Д., като деянието е извършено в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия с тежка обида, и убийството е на лице, което се е намирало в безпомощно състояние, поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 години и 6 месеца.

С атакуваната въззивна присъда е отменена първоинстанционната в частта, с която Мехмет Х. е признат за виновен и осъден за извършено престъпление по чл. 118, вр. чл. 116, ал. 1, т. 5 вр. чл. 115 от НК, в частта относно приложението на чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС и в частта, с която е признат за невиновен и оправдан за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 5 вр. чл. 115 от НК. Вместо това подсъдимият е признат за виновен в това, че на 16.11.2020 г. в с. Могиляне умишлено умъртвил Ю. Д. Д., като убийството е на лице, което се е намирало в безпомощно състояние. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 12 години. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.

С касационната жалба са заявени основанията за проверка по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК, като в условията на алтернативност се иска изменяване на въззивната присъда и прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление или изменяване на присъдата, като бъде намален размерът на наложеното наказание. С допълнение се прави и алтернативно искане за отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане на въззивната инстанция за отстраняване на допуснато съществено нарушение на процесуалните правила.

28.11.2022 г., 10.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 472/2022 г. (срещу Симеон Д. и Костадин С. за опит за грабеж през 2017 г. на таксиметров шофьор в с. Дражево, придружен със средна телесна повреда), ІІ наказателно отделение, докладчик: Надежда Трифонова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите Симеон Д. и Костадин С. и на частния обвинител срещу решението по в.н.о.х.д. № 41/2021 г. на Апелативен съд – Бургас, с което е изменена присъдата по н.о.х.д. № 24/2019 г. на Окръжен съд – Ямбол. Делото е за втори път пред касационната инстанция след решение от 01.03.2021 г. по к.н.д. № 394/2020 г. на ВКС.

С първоинстанционната присъда подсъдимите са признати за виновни в това, че на 11.12.2017 г. в с. Дражево, обл. Ямбол, действайки в съучастие като съизвършители, са направили опит да отнемат чужди движими вещи – сумата от 52 лв., от владението на таксиметровия шофьор Апостол В., употребили са сила и заплашване, деянието е придружено с опит за убийството на пострадалия и не е довършено по независещи от подсъдимите причини. Костадин С., макар и непълнолетен, е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 6 години, а на Симеон Д. – 16 години.

С решението по в.н.о.х.д. № 41/2021 г. на Апелативен съд – Бургас присъдата е изменена, като деянието е преквалифицирано в опит за грабеж, придружен със средна телесна повреда. Намалени са наложените на подсъдимите наказания на 8 години „лишаване от свобода“ за Симеон Д. и на 2 години и 4 месеца „лишаване от свобода“ за Костадин С. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.

В жалбата на Костадин С. се посочват касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК, като се иска изменение на обжалваното решение и прилагане на чл. 66 от НК – условно осъждане, както и отмяна на решението в частта за разноските.

В жалбата на Симеон Д. се сочат всички касационни основания, като се иска при условията на алтернативност изменение на решението и преквалифициране на деянието в по-леко наказуемо престъпление (опит за грабеж) или връщане на делото за ново разглеждане на въззивния съд, или намаляване на размера на наказанието.

С касационната жалба на частния обвинител се заявяват всички касационни основания и се иска прилагане на закон за по-тежко наказуемо престъпление, изразяващо се в потвърждаване на квалификацията на деянието, дадена от първата инстанция, и увеличаване на размера на наказанието на единия подсъдим.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура