Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. октомври

17.10.2022 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 618/2022 г. (срещу Кристиан Т. и Галин М. за опит за убийство на охранител в дискотека „Гетсби“ в гр. Варна през 2018 г.), ІІ наказателно отделение, докладчик: Петя Шишкова

Делото е образувано по касационни жалби на Кристиан Т. и Галин М. срещу присъдата по в.н.о.х.д. № 346/2021 г. на Апелативен съд – Варна, с която е отменена присъдата по н.о.х.д. № 1042/2018 г. на Окръжен съд – Варна.

С първоинстанционния съдебен акт Кристиан Т. е признат за виновен в това, че на 28.01.2018 г. пред дискотека „Гетсби“ в гр. Варна извършил непристойни действия, отличаващи се с изключителен цинизъм и дързост, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ в размер на 2 години. То е групирано с наказанията по две други дела на Районен съд – Варна и е определено за изтърпяване общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, като е присъединено наказанието „обществено порицание“, наложено по друго дело на Районен съд – Варна. Галин М. е признат за виновен в това, че по хулигански подбуди се е опитал умишлено да умъртви Армен А., като деянието, извършено при условията на опасен рецидив, е останало недовършено поради независещи от него причини. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 7 години и 6 месеца. Осъден е да заплати на гражданския ищец сумата от 35 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди. Спрямо гражданския ответник Тодор Т. гражданският иск е отхвърлен като недоказан.

С въззивната присъда Кристиан Т. и Галин М. са признати за виновни в това, че в съучастие са направили опит умишлено и по хулигански подбуди да умъртвят Армен А., като престъплението е останало недовършено по независещи от дейците причини. По време на деянието Кристиан Т. е бил непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, а Галин М. е действал при условията на опасен рецидив. На Кристиан Т. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 години, като към присъдата са групирани и наложените наказания с присъди по други дела. На основание чл. 24 от НК е увеличено на 7 години определеното общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“. На Галин М. е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 17 години. Подсъдимите и гражданският ответник Тодор Т. са осъдени да заплатят солидарно на Армен А. 80 000 лв. обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди в резултат на деянието.

В касационната жалба на Кристиан Т. са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2, алтернативно и т. 3 от НПК – нарушение на закона, съществено нарушение на процесуалните правила, явна несправедливост на наказанието, като се иска отмяна на атакувания съдебен акт и оправдаване на подсъдимия, както и отхвърляне на предявения граждански иск, алтернативно – връщане на делото за ново разглеждане от друг въззивен състав, а като втора алтернатива – намаляване на наказанието.

С касационната жалба на Галин М. са релевирани касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК. Искането е за определяне на по-леко наказание, като се приложи закон за по-леко наказуемо престъпление, както и намаляване по справедливост на размера на обезщетението.

19.10.2022 г., 10.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 707/2022 г. (срещу бившия футболист от Гоце Делчев Марио М. за убийството на приятеля му Красимир К. чрез нанасяне на удари с кухненски нож през 2018 г.), І наказателно отделение, докладчик: Мина Топузова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Марио М. срещу решението от 28.06.2022 г. по в.н.о.х.д. № 553/2021 г. на Софийски апелативен съд (САС).

С присъда по н.о.х.д. № 303/2019 г. на Окръжен съд – Благоевград Марио М. е признат за виновен в извършването на 15.06.2018 г. на убийството на Красимир К. по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост, поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години. Постановено е да изтърпи и наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, наложено му със споразумение по н.о.х.д. № 81/2018 г. на Районен съд – Велики Преслав. Частично са уважени предявените граждански искове на гражданските ищци и частни обвинители.

С въззивното решение на САС присъдата е изменена в частта относно наказанието, като вместо 20 години „лишаване от свобода“ на подсъдимия е наложено наказанието „доживотен затвор“. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.

С касационните жалби на Марио М. се заявяват всички касационни основания и се иска при условията на алтернативност отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд, прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление или намаляване на наложеното наказание.

19.10.2022 г., 10.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 472/2022 г. (срещу Симеон Д. и Костадин С. за опит за грабеж през 2017 г. на таксиметров шофьор в с. Дражево, придружен със средна телесна повреда), ІІ наказателно отделение, докладчик: Надежда Трифонова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите Симеон Д. и Костадин С. и на частния обвинител срещу решението по в.н.о.х.д. № 41/2021 г. на Апелативен съд – Бургас, с което е изменена присъдата по н.о.х.д. № 24/2019 г. на Окръжен съд – Ямбол. Делото е за втори път пред касационната инстанция след решение от 01.03.2021 г. по к.н.д. № 394/2020 г. на ВКС.

С първоинстанционната присъда подсъдимите са признати за виновни в това, че на 11.12.2017 г. в с. Дражево, обл. Ямбол, действайки в съучастие като съизвършители, са направили опит да отнемат чужди движими вещи – сумата от 52 лв., от владението на таксиметровия шофьор Апостол В., употребили са сила и заплашване, деянието е придружено с опит за убийството на пострадалия и не е довършено по независещи от подсъдимите причини. Костадин С., макар и непълнолетен, е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 6 години, а на Симеон Д. – 16 години.

С решението по в.н.о.х.д. № 41/2021 г. на Апелативен съд – Бургас присъдата е изменена, като деянието е преквалифицирано в опит за грабеж, придружен със средна телесна повреда. Намалени са наложените на подсъдимите наказания на 8 години „лишаване от свобода“ за Симеон Д. и на 2 години и 4 месеца „лишаване от свобода“ за Костадин С. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.

В жалбата на Костадин С. се посочват касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК, като се иска изменение на обжалваното решение и прилагане на чл. 66 от НК – условно осъждане, както и отмяна на решението в частта за разноските.

В жалбата на Симеон Д. се сочат всички касационни основания, като се иска при условията на алтернативност изменение на решението и преквалифициране на деянието в по-леко наказуемо престъпление (опит за грабеж) или връщане на делото за ново разглеждане на въззивния съд, или намаляване на размера на наказанието.

С касационната жалба на частния обвинител се заявяват всички касационни основания и се иска прилагане на закон за по-тежко наказуемо престъпление, изразяващо се в потвърждаване на квалификацията на деянието, дадена от първата инстанция, и увеличаване на размера на наказанието на единия подсъдим.

21.10.2022 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 474/2022 г. (срещу Събин Д. за блудство и изнасилване на доведената му дъщеря, ненавършила 14 години), ІІ наказателно отделение, докладчик: Биляна Чочева

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Събин Д. срещу решението от 24.03.2022 г. по в.н.о.х.д. № 393/2021 г. на Апелативен съд – Варна.

С присъда на Окръжен съд – Разград подсъдимият е признат за виновен в извършването на две престъпления: съвкупление с лице от женски пол, което не е навършило 14 години, чрез употреба на сила и заплашване, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години; извършване на действие с цел да възбуди или удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, ненавършило 14 години, чрез употреба на сила или заплашване, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 години. Определено е едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 15 години. Подсъдимият е осъден да заплати 50 000 лв. на гражданския ищец за претърпените неимуществени вреди.

С решението на Апелативен съд – Варна присъдата е изменена, като подсъдимият е признат за невиновен и оправдан за част от инкриминирания период, а по отношение на присъденото обезщетение е прието, че сумата от 31 800 лв. е за обезщетяване на претърпените неимуществени вреди в резултат на изнасилването, а сумата от 18 200 лв. – за обезщетяване на претърпените неимуществени вреди в резултат на блудството.

С касационната жалба се заявяват касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и съществени процесуални нарушения, като се иска при условията на алтернативност оправдаване на подсъдимия или връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд.

21.10.2022 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 665/2022 г. (срещу молдовския гражданин Анатоли М. за умишленото убийство на Николай Н. в гр. Варна през 2019 г.), І наказателно отделение, докладчик: Татяна Грозданова

Делото е образувано по жалба на подсъдимия Анатоли М. срещу решението от 01.07.2022 г. по в.н.о.х.д. № 375/2021г. на Апелативен съд – Варна.

С присъда по н.о.х.д. № 664/2021 г. на Окръжен съд – Варна подсъдимият Анатоли М. е признат за виновен в това, че на 22.11.2019 г. в гр. Варна умишлено умъртвил Николай Н. чрез нанасяне на два удара с нож, поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 12 години. Подсъдимият е осъден да заплати на тримата граждански ищци по делото – наследници на починалия, обезщетение за причинените в резултат на престъплението неимуществени вреди в размер от по 20 000 лева.

С обжалваното решение присъдата е изменена, като е намалено наложеното на Анатоли М. наказание „лишаване от свобода“ на 10 години. Присъдата е потвърдена в останалата част.

С касационната жалба са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК. Иска се в условията на алтернативност изменение на въззивния съдебен акт и преквалифициране на деянието в по-леко наказуемо престъпление или изменяване на атакуваното решение и намаляване на наложеното наказание с приложение на чл. 55 от НК.

26.10.2022 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 528/2022 г. (срещу Виктор В. по обвинение, че е застрелял баща си с ловна пушка през 2018 г. в с. Добревци, общ. Ябланица), І наказателно отделение, докладчик: Елена Каракашева

Делото е образувано по жалба на подсъдимия Виктор В. срещу решението от 03.05.2022 г. по в.н.о.х.д. № 373/2020 г. на Апелативен съд – Велико Търново, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 352/2019 г. на Окръжен съд – Ловеч. С нея подсъдимият е признат за виновен в това, че на 25.02.2018 г. в с. Добревци, общ. Ябланица, в жилищна сграда – къща, чрез произвеждане на изстрел с ловна пушка умишлено умъртвил баща си. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години.

С касационната жалба са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК. Иска се алтернативно отмяна на съдебния акт и оправдаване на подсъдимия, отмяна на акта и връщане на делото за ново разглеждане или изменение на решението, като се отчете наличието на афект и се приложи чл. 55 от НК.

26.10.2022 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 557/2022 г. (срещу Мирослав Б. за нецелево изразходване на бюджетни средства за ремонта на Националния дворец на културата, неизгодни сделки, присвояване и безстопанственост и срещу Валентин К. за заплаха и принуда), І наказателно отделение, докладчик: Румен Петров

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Валентин К. срещу решението от 01.03.2022 г. по в.н.о.х.д. № 883/2021 г. на САС, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 4023/2018 г. на Софийския градски съд.

С първоинстанционната присъда Мирослав Б. е признат за невинен по обвиненията за това, че като длъжностно лице (изпълнителен директор на НДК): се е разпоредил със средства с целево предназначение в размер на 3 431 146,06 лв. не по предназначението им; с 2 деяния на продължавано престъпление при сключването на договори за оперативен лизинг на автомобил умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество и от това за НДК са настъпили значителни щети в общ размер на 28 399,61 лв.; с 4 деяния на продължавано престъпление умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество при сключването на договори, като от това са настъпили значителни щети за НДК в особено големи размери – 402 024,72 лв., и случаят е особено тежък; с 15 деяния на продължавано престъпление съзнателно сключил 15 неизгодни сделки и от това са произлезли значителни вреди на стойност 96 988,23 лв. за НДК и случаят е особено тежък; присвоил поверени му за управление чужди пари в особено големи размери – 3 971 999,52 лв., собственост на НДК, както и за това случаят да е особено тежък. Отхвърлени са изцяло като неоснователни предявените от НДК срещу подсъдимия граждански иск за сумата от 503 757,56 лв. и от държавата чрез министъра на финансите граждански иск за сумата от 3 431 146,06 лв.

Със същата присъда Валентин К. е признат за виновен в това, че на 05.10.2016 г. чрез заплашване с уволнение принудил Иван Б. и Даниела И. (членове на комисията за провеждане на обществена поръчка за проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на българското председателство на Съвета на ЕС) противно на волята им да занижат оценката на участника в процедурата „Главболгарстрой“ АД и да завишат тази на „Г. Инженеринг“ ЕООД. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, чието изпълнение е отложено за срок от 5 години. Валентин К. е признат за невинен в това чрез заплашване с уволнение да е принудил Александър Б. (член на комисията) противно на волята му да занижи оценката на „Главболгарстрой“ АД и да завиши тази на „Г. Инженеринг“ ЕООД.

В жалбата се прави искане за оправдаването на Валентин К. или за връщане на делото за ново разглеждане от въззивната инстанция.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура