Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. октомври

17.10.2022 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 618/2022 г. (срещу Кристиан Т. и Галин М. за опит за убийство на охранител в дискотека „Гетсби“ в гр. Варна през 2018 г.), ІІ наказателно отделение, докладчик: Петя Шишкова

Делото е образувано по касационни жалби на Кристиан Т. и Галин М. срещу присъдата по в.н.о.х.д. № 346/2021 г. на Апелативен съд – Варна, с която е отменена присъдата по н.о.х.д. № 1042/2018 г. на Окръжен съд – Варна.

С първоинстанционния съдебен акт Кристиан Т. е признат за виновен в това, че на 28.01.2018 г. пред дискотека „Гетсби“ в гр. Варна извършил непристойни действия, отличаващи се с изключителен цинизъм и дързост, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ в размер на 2 години. То е групирано с наказанията по две други дела на Районен съд – Варна и е определено за изтърпяване общо наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, като е присъединено наказанието „обществено порицание“, наложено по друго дело на Районен съд – Варна. Галин М. е признат за виновен в това, че по хулигански подбуди се е опитал умишлено да умъртви Армен А., като деянието, извършено при условията на опасен рецидив, е останало недовършено поради независещи от него причини. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 7 години и 6 месеца. Осъден е да заплати на гражданския ищец сумата от 35 000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди. Спрямо гражданския ответник Тодор Т. гражданският иск е отхвърлен като недоказан.

С въззивната присъда Кристиан Т. и Галин М. са признати за виновни в това, че в съучастие са направили опит умишлено и по хулигански подбуди да умъртвят Армен А., като престъплението е останало недовършено по независещи от дейците причини. По време на деянието Кристиан Т. е бил непълнолетен, но е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, а Галин М. е действал при условията на опасен рецидив. На Кристиан Т. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 години, като към присъдата са групирани и наложените наказания с присъди по други дела. На основание чл. 24 от НК е увеличено на 7 години определеното общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“. На Галин М. е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 17 години. Подсъдимите и гражданският ответник Тодор Т. са осъдени да заплатят солидарно на Армен А. 80 000 лв. обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди в резултат на деянието.

В касационната жалба на Кристиан Т. са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2, алтернативно и т. 3 от НПК – нарушение на закона, съществено нарушение на процесуалните правила, явна несправедливост на наказанието, като се иска отмяна на атакувания съдебен акт и оправдаване на подсъдимия, както и отхвърляне на предявения граждански иск, алтернативно – връщане на делото за ново разглеждане от друг въззивен състав, а като втора алтернатива – намаляване на наказанието.

С касационната жалба на Галин М. са релевирани касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК. Искането е за определяне на по-леко наказание, като се приложи закон за по-леко наказуемо престъпление, както и намаляване по справедливост на размера на обезщетението.

19.10.2022 г., 10.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 707/2022 г. (срещу бившия футболист от Гоце Делчев Марио М. за убийството на приятеля му Красимир К. чрез нанасяне на удари с кухненски нож през 2018 г.), І наказателно отделение, докладчик: Мина Топузова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Марио М. срещу решението от 28.06.2022 г. по в.н.о.х.д. № 553/2021 г. на Софийски апелативен съд (САС).

С присъда по н.о.х.д. № 303/2019 г. на Окръжен съд – Благоевград Марио М. е признат за виновен в извършването на 15.06.2018 г. на убийството на Красимир К. по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост, поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години. Постановено е да изтърпи и наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, наложено му със споразумение по н.о.х.д. № 81/2018 г. на Районен съд – Велики Преслав. Частично са уважени предявените граждански искове на гражданските ищци и частни обвинители.

С въззивното решение на САС присъдата е изменена в частта относно наказанието, като вместо 20 години „лишаване от свобода“ на подсъдимия е наложено наказанието „доживотен затвор“. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.

С касационните жалби на Марио М. се заявяват всички касационни основания и се иска при условията на алтернативност отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд, прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление или намаляване на наложеното наказание.

19.10.2022 г., 10.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 472/2022 г. (срещу Симеон Д. и Костадин С. за опит за грабеж през 2017 г. на таксиметров шофьор в с. Дражево, придружен със средна телесна повреда), ІІ наказателно отделение, докладчик: Надежда Трифонова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите Симеон Д. и Костадин С. и на частния обвинител срещу решението по в.н.о.х.д. № 41/2021 г. на Апелативен съд – Бургас, с което е изменена присъдата по н.о.х.д. № 24/2019 г. на Окръжен съд – Ямбол. Делото е за втори път пред касационната инстанция след решение от 01.03.2021 г. по к.н.д. № 394/2020 г. на ВКС.

С първоинстанционната присъда подсъдимите са признати за виновни в това, че на 11.12.2017 г. в с. Дражево, обл. Ямбол, действайки в съучастие като съизвършители, са направили опит да отнемат чужди движими вещи – сумата от 52 лв., от владението на таксиметровия шофьор Апостол В., употребили са сила и заплашване, деянието е придружено с опит за убийството на пострадалия и не е довършено по независещи от подсъдимите причини. Костадин С., макар и непълнолетен, е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 6 години, а на Симеон Д. – 16 години.

С решението по в.н.о.х.д. № 41/2021 г. на Апелативен съд – Бургас присъдата е изменена, като деянието е преквалифицирано в опит за грабеж, придружен със средна телесна повреда. Намалени са наложените на подсъдимите наказания на 8 години „лишаване от свобода“ за Симеон Д. и на 2 години и 4 месеца „лишаване от свобода“ за Костадин С. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.

В жалбата на Костадин С. се посочват касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК, като се иска изменение на обжалваното решение и прилагане на чл. 66 от НК – условно осъждане, както и отмяна на решението в частта за разноските.

В жалбата на Симеон Д. се сочат всички касационни основания, като се иска при условията на алтернативност изменение на решението и преквалифициране на деянието в по-леко наказуемо престъпление (опит за грабеж) или връщане на делото за ново разглеждане на въззивния съд, или намаляване на размера на наказанието.

С касационната жалба на частния обвинител се заявяват всички касационни основания и се иска прилагане на закон за по-тежко наказуемо престъпление, изразяващо се в потвърждаване на квалификацията на деянието, дадена от първата инстанция, и увеличаване на размера на наказанието на единия подсъдим.

21.10.2022 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 474/2022 г. (срещу Събин Д. за блудство и изнасилване на доведената му дъщеря, ненавършила 14 години), ІІ наказателно отделение, докладчик: Биляна Чочева

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Събин Д. срещу решението от 24.03.2022 г. по в.н.о.х.д. № 393/2021 г. на Апелативен съд – Варна.

С присъда на Окръжен съд – Разград подсъдимият е признат за виновен в извършването на две престъпления: съвкупление с лице от женски пол, което не е навършило 14 години, чрез употреба на сила и заплашване, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години; извършване на действие с цел да възбуди или удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, ненавършило 14 години, чрез употреба на сила или заплашване, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 години. Определено е едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 15 години. Подсъдимият е осъден да заплати 50 000 лв. на гражданския ищец за претърпените неимуществени вреди.

С решението на Апелативен съд – Варна присъдата е изменена, като подсъдимият е признат за невиновен и оправдан за част от инкриминирания период, а по отношение на присъденото обезщетение е прието, че сумата от 31 800 лв. е за обезщетяване на претърпените неимуществени вреди в резултат на изнасилването, а сумата от 18 200 лв. – за обезщетяване на претърпените неимуществени вреди в резултат на блудството.

С касационната жалба се заявяват касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и съществени процесуални нарушения, като се иска при условията на алтернативност оправдаване на подсъдимия или връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд.

21.10.2022 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 665/2022 г. (срещу молдовския гражданин Анатоли М. за умишленото убийство на Николай Н. в гр. Варна през 2019 г.), І наказателно отделение, докладчик: Татяна Грозданова

Делото е образувано по жалба на подсъдимия Анатоли М. срещу решението от 01.07.2022 г. по в.н.о.х.д. № 375/2021г. на Апелативен съд – Варна.

С присъда по н.о.х.д. № 664/2021 г. на Окръжен съд – Варна подсъдимият Анатоли М. е признат за виновен в това, че на 22.11.2019 г. в гр. Варна умишлено умъртвил Николай Н. чрез нанасяне на два удара с нож, поради което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 12 години. Подсъдимият е осъден да заплати на тримата граждански ищци по делото – наследници на починалия, обезщетение за причинените в резултат на престъплението неимуществени вреди в размер от по 20 000 лева.

С обжалваното решение присъдата е изменена, като е намалено наложеното на Анатоли М. наказание „лишаване от свобода“ на 10 години. Присъдата е потвърдена в останалата част.

С касационната жалба са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК. Иска се в условията на алтернативност изменение на въззивния съдебен акт и преквалифициране на деянието в по-леко наказуемо престъпление или изменяване на атакуваното решение и намаляване на наложеното наказание с приложение на чл. 55 от НК.

26.10.2022 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 528/2022 г. (срещу Виктор В. по обвинение, че е застрелял баща си с ловна пушка през 2018 г. в с. Добревци, общ. Ябланица), І наказателно отделение, докладчик: Елена Каракашева

Делото е образувано по жалба на подсъдимия Виктор В. срещу решението от 03.05.2022 г. по в.н.о.х.д. № 373/2020 г. на Апелативен съд – Велико Търново, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 352/2019 г. на Окръжен съд – Ловеч. С нея подсъдимият е признат за виновен в това, че на 25.02.2018 г. в с. Добревци, общ. Ябланица, в жилищна сграда – къща, чрез произвеждане на изстрел с ловна пушка умишлено умъртвил баща си. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години.

С касационната жалба са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК. Иска се алтернативно отмяна на съдебния акт и оправдаване на подсъдимия, отмяна на акта и връщане на делото за ново разглеждане или изменение на решението, като се отчете наличието на афект и се приложи чл. 55 от НК.

26.10.2022 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 557/2022 г. (срещу Мирослав Б. за нецелево изразходване на бюджетни средства за ремонта на Националния дворец на културата, неизгодни сделки, присвояване и безстопанственост и срещу Валентин К. за заплаха и принуда), І наказателно отделение, докладчик: Румен Петров

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Валентин К. срещу решението от 01.03.2022 г. по в.н.о.х.д. № 883/2021 г. на САС, с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 4023/2018 г. на Софийския градски съд.

С първоинстанционната присъда Мирослав Б. е признат за невинен по обвиненията за това, че като длъжностно лице (изпълнителен директор на НДК): се е разпоредил със средства с целево предназначение в размер на 3 431 146,06 лв. не по предназначението им; с 2 деяния на продължавано престъпление при сключването на договори за оперативен лизинг на автомобил умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество и от това за НДК са настъпили значителни щети в общ размер на 28 399,61 лв.; с 4 деяния на продължавано престъпление умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество при сключването на договори, като от това са настъпили значителни щети за НДК в особено големи размери – 402 024,72 лв., и случаят е особено тежък; с 15 деяния на продължавано престъпление съзнателно сключил 15 неизгодни сделки и от това са произлезли значителни вреди на стойност 96 988,23 лв. за НДК и случаят е особено тежък; присвоил поверени му за управление чужди пари в особено големи размери – 3 971 999,52 лв., собственост на НДК, както и за това случаят да е особено тежък. Отхвърлени са изцяло като неоснователни предявените от НДК срещу подсъдимия граждански иск за сумата от 503 757,56 лв. и от държавата чрез министъра на финансите граждански иск за сумата от 3 431 146,06 лв.

Със същата присъда Валентин К. е признат за виновен в това, че на 05.10.2016 г. чрез заплашване с уволнение принудил Иван Б. и Даниела И. (членове на комисията за провеждане на обществена поръчка за проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на българското председателство на Съвета на ЕС) противно на волята им да занижат оценката на участника в процедурата „Главболгарстрой“ АД и да завишат тази на „Г. Инженеринг“ ЕООД. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, чието изпълнение е отложено за срок от 5 години. Валентин К. е признат за невинен в това чрез заплашване с уволнение да е принудил Александър Б. (член на комисията) противно на волята му да занижи оценката на „Главболгарстрой“ АД и да завиши тази на „Г. Инженеринг“ ЕООД.

В жалбата се прави искане за оправдаването на Валентин К. или за връщане на делото за ново разглеждане от въззивната инстанция.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура