Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. юни

15.06.2022 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 435/2022 г. (срещу бившия зам. областен управител на Монтана Цветко Ц. за шофиране през 2019 г. с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила), ІІ наказателно отделение, докладчик: Димитрина Ангелова

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Цветко Ц. срещу решението от 12.04.2022 г. по в.н.о.х.д. № 885/2021 г. на Софийския апелативен съд (САС), с което е потвърдена присъдата на Софийския градски съд по н.о.х.д. № 820/2020 г. С нея подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 343б, ал. 1 вр. чл. 54 от НК (управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила), поради което са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 6 месеца, отложено с изпитателен срок от 3 години, „глоба“ в размер на 1000 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 2 години.

С касационната жалба се заявяват всички касационни основания и се иска при условията на алтернативност оправдаване на подсъдимия, отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд или намаляване на наложеното наказание.

17.06.2022 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 292/2022 г. (срещу пловдивския адвокат Владимир Е., Мартин П., Милко Д., Петьо П., Светлин С. и Радослав К. за извършването на палежи на автомобили и сгради, повреждане на автомобил, приготовление за убийство, кражба и грабеж), І наказателно отделение, докладчик: Христина Михова

Делото е образувано по жалби на Владимир Е., Светлин С., Мартин П., Радослав К. и Петьо П. срещу решението по в.н.о.х.д. № 1120/2020 г. на САС, с което е изменена присъдата по н.о.х.д. № 520/2016 г. на Окръжен съд – Пловдив по отношение на Мартин П., Светлин С., Владимир Е., Радослав К, Милко Д. и Петьо П. и е потвърдена в останалата ѝ част.

Касационното производство е второ поред.

С първоинстанционната присъда Мартин П. е признат за виновен в извършването на следните престъпления: при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител със Светлин С. и Петьо П. и с Владимир Е. и Радослав К. като подбудители запалил имущество със значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на пострадалите и се е разпространил върху други имоти на значителна стойност, а от деянието са последвали значителни вреди; продължавано противозаконно повреждане на чужди движими вещи в съучастие като извършител със Светлин С.; противозаконно повреждане на чужда движима вещ в съучастие като извършител със Светлин С. и с Владимир Е. като подбудител; при условията на продължавано престъпление като извършител в съучастие със Светлин С. и Петьо П. чрез разрушаване на прегради и използване на техническо средство отнел чужди движими вещи без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в големи размери; в съучастие като извършител със Светлин С. извършил грабеж на чужди движими вещи с употреба на сила, придружен с причиняване на средна телесна повреда на пострадалия. Определено му е едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 7 години и 6 месеца.

Светлин С. е признат за виновен в извършването на следните престъпления: при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с Мартин П. и с Владимир Е. и Радослав К. като подбудители запалил имущество със значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на три лица и се е разпространил върху други имоти на значителна стойност, а от деянието са последвали значителни вреди; продължавано противозаконно повреждане на чужди движими вещи в съучастие като извършител с Мартин П.; противозаконно повреждане на чужда движима вещ в съучастие като извършител с Мартин П. и с Владимир Е. като подбудител; при условията на продължавано престъпление като извършител в съучастие с Мартин П. и Петьо П. чрез разрушаване на прегради и използване на техническо средство отнел чужди движими вещи без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в големи размери; в съучастие като извършител с Мартин П. извършил грабеж на чужди движими вещи с употреба на сила, придружен с причиняване на средна телесна повреда на пострадалия. Определено му е едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 6 години.

Владимир Е. е признат за виновен в извършването на следните престъпления: като извършител в съучастие с Радослав К. подбуждал другиго – Мартин П., към извършване на убийство; при условията на продължавано престъпление като подбудител в съучастие с Радослав К. умишлено склонил Мартин П., Светлин С. и Петьо П. – извършители, да запалят имущество на значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на пострадалите и се е разпространил върху други имоти на значителна стойност, а от деянието са последвали значителни вреди; умишлено склонил Светлин С. и Мартин П. противозаконно да повредят чужда движима вещ. Определено му е едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 7 години и 6 месеца.

Радослав К. е признат за виновен в извършването на следните престъпления: като извършител в съучастие с Владимир Е. подбуждал другиго – Мартин П., към извършване на убийство; при условията на продължавано престъпление като подбудител в съучастие с Владимир Е. умишлено склонил Мартин П., Светлин С. и Петьо П. като извършители да запалят имущество на значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на пострадалите и се е разпространил върху други имоти на значителна стойност, а от деянието са последвали значителни вреди; като подбудител в съучастие с Милко Д. – извършител, умишлено склонил последния да запали сграда на значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на намиращото се към момента на деянието в нея лице. Определено му е едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 7 години.

Милко Д. е признат за виновен за това, че като извършител в съучастие с Радослав К. – подбудител, запалил сграда на значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на намиращото се към момента на деянието в нея лице. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ в размер на 4 години.

Петьо П. е признат за виновен в извършването на следните престъпления: като извършител в съучастие с Мартин П. и с Владимир Е. и Радослав К. – последните двама като подбудители, запалил имущество на значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на четири лица и от деянието са последвали значителни вреди; при условията на продължавано престъпление като извършител в съучастие с Мартин П. и Светлин С. чрез разрушаване на прегради и използване на техническо средство отнел чужди движими вещи без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в големи размери. Определено му е едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 4 години.

Валери Б. е признат за невиновен по повдигнатото му обвинение.

С решение на Апелативен съд – Пловдив присъдата е потвърдена.

С решение по наказателно дело № 522/2019 г. на ВКС въззивното решение е отменено и делото е върнато за ново разглеждане. Поради невъзможността да се сформира съдебен състав при новото разглеждане на делото от Апелативен съд – Пловдив заради направени отводи от съдиите, с определение на ВКС делото е изпратено за разглеждане и решаване на САС.

С касационните жалби на Мартин П. се претендира намаляване на наложеното му наказание.

В касационната жалба на Светлин С. се твърди наличието на допуснати съществени процесуални нарушения и явна несправедливост на наложеното наказание, като се иска намаляването му.

В касационните жалби на Владимир Е. и защитниците му са развити доводи за нарушение на закона, съществени процесуални нарушения и явна несправедливост на наказанието, като при условията на алтернативност е направено искане за оправдаването му или за отмяна на присъдата и въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане.

С касационната жалба на Радослав К. се ангажират трите касационни основания. Алтернативно се иска отмяна на въззивното съдебно решение и оправдаване на подсъдимия, връщане на делото за ново разглеждане от втората инстанция или изменение на решението с намаляване на наложеното му наказание.

С касационната жалба на Петьо П. се ангажират всички касационни основания, като при условията на алтернативност се иска приложение на закон за по-леко престъпление по отношение на едно от деянията или намаляване на наказанията за всяко от извършените престъпления, респективно на общо определеното наказание, чието изтърпяване да бъде отложено с изпитателен срок.

17.06.2022 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 406/2022 г. (срещу Страхил Г. за набиране на лица с цел да бъдат използвани за развратни действия и за участие в ОПГ, имаща за цел извършване в страната и чужбина на трафик на хора), ІІ наказателно отделение, докладчик: Петя Шишкова

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Страхил Г. (организатор на конкурси за красота) срещу решението по в.н.о.х.д. № 384/2021 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 2675/2018 г. на Специализирания наказателен съд. С нея Страхил Г. е признат за виновен по обвинението за участие в организирана престъпна група (ОПГ), имаща за цел извършване в страната и чужбина на трафик на хора, като групата е създадена с користна цел, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година. Признат е за виновен като съизвършител в извършването на две отделни престъпления – набиране на лица с цел да бъдат използвани за развратни действия независимо от съгласието им, като деянията са извършени чрез обещаване на облаги и в изпълнение на решение на ОПГ, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 1 година и 6 месеца за всяко едно от тях. Определено му е едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 1 година и 6 месеца, чието изпълнение е отложено за срок от 3 години.

В касационната жалба се посочва касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 2 от НПК – съществено нарушение на процесуалните правила, като се иска отмяна на атакуваното решение и връщане на делото за ново разглеждане.

20.06.2022 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 290/2022 г. (срещу участници във въоръжена организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да се вършат грабежи, заплахи, изнудване, разпространение на наркотични вещества, телесни повреди), І наказателно отделение, докладчик: Румен Петров

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите Теодор В., Александър К., Стефан Г., Ивайло С., Андрей Н., Стефан Б., Анатолий Я., Сокол Д. и Тихомир Г. срещу присъдата от 22.06.2020 г. на АСНС по в.н.о.х.д. № 43/2017 г.

Производството пред Специализирания наказателен съд – н.о.х.д. № 1306/2013 г., е образувано по обвинителен акт срещу тринадесет лица – Стефан Б., Ивайло С., Милен А., Стефан Г., Тихомир Г., Александър К., Андрей Н., Сокол Д., Иво Д., Георги Г., Теодор В., Томи Т. и Анатолий Я., обвинени за участие във въоръжена ОПГ, създадена с користна цел и с цел да се вършат грабежи, заплахи, изнудване, разпространение на наркотични вещества, телесни повреди.

С присъда от 01.04.2016 г. повечето от подсъдимите са признати за виновни, като са им наложени различни по размер наказания „лишаване от свобода“ и „глоба“. Иво Д., Георги Г. и Томи Т. са оправдани по всички обвинения срещу тях. Анатолий Я. е признат за невиновен и оправдан по обвинението за участие в ОПГ, но е признат за виновен и осъден за разпространяване на наркотични вещества.

По в.н.о.х.д. № 43/2017 г. на АСНС е постановена атакуваната сега пред ВКС нова присъда, с която за едно от престъпленията (квалифицирана лека телесна повреда) наказателното производство е прекратено поради изтекла давност и са променени размерите на наказанията „лишаване от свобода“ и „глоба“ на част от подсъдимите. Сокол Д. е оправдан по едно от двете обвинения срещу него за квалифициран грабеж и по обвинението за закана, Теодор В. е оправдан по обвинението за участие в ОПГ, Милен А. е оправдан по обвинението за участие в ОПГ, което за този подсъдим е единствено обвинение. В останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура