Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. юни

15.06.2022 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 435/2022 г. (срещу бившия зам. областен управител на Монтана Цветко Ц. за шофиране през 2019 г. с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила), ІІ наказателно отделение, докладчик: Димитрина Ангелова

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Цветко Ц. срещу решението от 12.04.2022 г. по в.н.о.х.д. № 885/2021 г. на Софийския апелативен съд (САС), с което е потвърдена присъдата на Софийския градски съд по н.о.х.д. № 820/2020 г. С нея подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 343б, ал. 1 вр. чл. 54 от НК (управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила), поради което са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 6 месеца, отложено с изпитателен срок от 3 години, „глоба“ в размер на 1000 лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 2 години.

С касационната жалба се заявяват всички касационни основания и се иска при условията на алтернативност оправдаване на подсъдимия, отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд или намаляване на наложеното наказание.

17.06.2022 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 292/2022 г. (срещу пловдивския адвокат Владимир Е., Мартин П., Милко Д., Петьо П., Светлин С. и Радослав К. за извършването на палежи на автомобили и сгради, повреждане на автомобил, приготовление за убийство, кражба и грабеж), І наказателно отделение, докладчик: Христина Михова

Делото е образувано по жалби на Владимир Е., Светлин С., Мартин П., Радослав К. и Петьо П. срещу решението по в.н.о.х.д. № 1120/2020 г. на САС, с което е изменена присъдата по н.о.х.д. № 520/2016 г. на Окръжен съд – Пловдив по отношение на Мартин П., Светлин С., Владимир Е., Радослав К, Милко Д. и Петьо П. и е потвърдена в останалата ѝ част.

Касационното производство е второ поред.

С първоинстанционната присъда Мартин П. е признат за виновен в извършването на следните престъпления: при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител със Светлин С. и Петьо П. и с Владимир Е. и Радослав К. като подбудители запалил имущество със значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на пострадалите и се е разпространил върху други имоти на значителна стойност, а от деянието са последвали значителни вреди; продължавано противозаконно повреждане на чужди движими вещи в съучастие като извършител със Светлин С.; противозаконно повреждане на чужда движима вещ в съучастие като извършител със Светлин С. и с Владимир Е. като подбудител; при условията на продължавано престъпление като извършител в съучастие със Светлин С. и Петьо П. чрез разрушаване на прегради и използване на техническо средство отнел чужди движими вещи без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в големи размери; в съучастие като извършител със Светлин С. извършил грабеж на чужди движими вещи с употреба на сила, придружен с причиняване на средна телесна повреда на пострадалия. Определено му е едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 7 години и 6 месеца.

Светлин С. е признат за виновен в извършването на следните престъпления: при условията на продължавано престъпление в съучастие като извършител с Мартин П. и с Владимир Е. и Радослав К. като подбудители запалил имущество със значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на три лица и се е разпространил върху други имоти на значителна стойност, а от деянието са последвали значителни вреди; продължавано противозаконно повреждане на чужди движими вещи в съучастие като извършител с Мартин П.; противозаконно повреждане на чужда движима вещ в съучастие като извършител с Мартин П. и с Владимир Е. като подбудител; при условията на продължавано престъпление като извършител в съучастие с Мартин П. и Петьо П. чрез разрушаване на прегради и използване на техническо средство отнел чужди движими вещи без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в големи размери; в съучастие като извършител с Мартин П. извършил грабеж на чужди движими вещи с употреба на сила, придружен с причиняване на средна телесна повреда на пострадалия. Определено му е едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 6 години.

Владимир Е. е признат за виновен в извършването на следните престъпления: като извършител в съучастие с Радослав К. подбуждал другиго – Мартин П., към извършване на убийство; при условията на продължавано престъпление като подбудител в съучастие с Радослав К. умишлено склонил Мартин П., Светлин С. и Петьо П. – извършители, да запалят имущество на значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на пострадалите и се е разпространил върху други имоти на значителна стойност, а от деянието са последвали значителни вреди; умишлено склонил Светлин С. и Мартин П. противозаконно да повредят чужда движима вещ. Определено му е едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 7 години и 6 месеца.

Радослав К. е признат за виновен в извършването на следните престъпления: като извършител в съучастие с Владимир Е. подбуждал другиго – Мартин П., към извършване на убийство; при условията на продължавано престъпление като подбудител в съучастие с Владимир Е. умишлено склонил Мартин П., Светлин С. и Петьо П. като извършители да запалят имущество на значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на пострадалите и се е разпространил върху други имоти на значителна стойност, а от деянието са последвали значителни вреди; като подбудител в съучастие с Милко Д. – извършител, умишлено склонил последния да запали сграда на значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на намиращото се към момента на деянието в нея лице. Определено му е едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 7 години.

Милко Д. е признат за виновен за това, че като извършител в съучастие с Радослав К. – подбудител, запалил сграда на значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на намиращото се към момента на деянието в нея лице. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ в размер на 4 години.

Петьо П. е признат за виновен в извършването на следните престъпления: като извършител в съучастие с Мартин П. и с Владимир Е. и Радослав К. – последните двама като подбудители, запалил имущество на значителна стойност, като пожарът е представлявал опасност за живота на четири лица и от деянието са последвали значителни вреди; при условията на продължавано престъпление като извършител в съучастие с Мартин П. и Светлин С. чрез разрушаване на прегради и използване на техническо средство отнел чужди движими вещи без съгласието на собственика им с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в големи размери. Определено му е едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 4 години.

Валери Б. е признат за невиновен по повдигнатото му обвинение.

С решение на Апелативен съд – Пловдив присъдата е потвърдена.

С решение по наказателно дело № 522/2019 г. на ВКС въззивното решение е отменено и делото е върнато за ново разглеждане. Поради невъзможността да се сформира съдебен състав при новото разглеждане на делото от Апелативен съд – Пловдив заради направени отводи от съдиите, с определение на ВКС делото е изпратено за разглеждане и решаване на САС.

С касационните жалби на Мартин П. се претендира намаляване на наложеното му наказание.

В касационната жалба на Светлин С. се твърди наличието на допуснати съществени процесуални нарушения и явна несправедливост на наложеното наказание, като се иска намаляването му.

В касационните жалби на Владимир Е. и защитниците му са развити доводи за нарушение на закона, съществени процесуални нарушения и явна несправедливост на наказанието, като при условията на алтернативност е направено искане за оправдаването му или за отмяна на присъдата и въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане.

С касационната жалба на Радослав К. се ангажират трите касационни основания. Алтернативно се иска отмяна на въззивното съдебно решение и оправдаване на подсъдимия, връщане на делото за ново разглеждане от втората инстанция или изменение на решението с намаляване на наложеното му наказание.

С касационната жалба на Петьо П. се ангажират всички касационни основания, като при условията на алтернативност се иска приложение на закон за по-леко престъпление по отношение на едно от деянията или намаляване на наказанията за всяко от извършените престъпления, респективно на общо определеното наказание, чието изтърпяване да бъде отложено с изпитателен срок.

17.06.2022 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 406/2022 г. (срещу Страхил Г. за набиране на лица с цел да бъдат използвани за развратни действия и за участие в ОПГ, имаща за цел извършване в страната и чужбина на трафик на хора), ІІ наказателно отделение, докладчик: Петя Шишкова

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Страхил Г. (организатор на конкурси за красота) срещу решението по в.н.о.х.д. № 384/2021 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), с което е потвърдена присъдата по н.о.х.д. № 2675/2018 г. на Специализирания наказателен съд. С нея Страхил Г. е признат за виновен по обвинението за участие в организирана престъпна група (ОПГ), имаща за цел извършване в страната и чужбина на трафик на хора, като групата е създадена с користна цел, за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година. Признат е за виновен като съизвършител в извършването на две отделни престъпления – набиране на лица с цел да бъдат използвани за развратни действия независимо от съгласието им, като деянията са извършени чрез обещаване на облаги и в изпълнение на решение на ОПГ, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 1 година и 6 месеца за всяко едно от тях. Определено му е едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ в размер на 1 година и 6 месеца, чието изпълнение е отложено за срок от 3 години.

В касационната жалба се посочва касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 2 от НПК – съществено нарушение на процесуалните правила, като се иска отмяна на атакуваното решение и връщане на делото за ново разглеждане.

20.06.2022 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 290/2022 г. (срещу участници във въоръжена организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да се вършат грабежи, заплахи, изнудване, разпространение на наркотични вещества, телесни повреди), І наказателно отделение, докладчик: Румен Петров

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите Теодор В., Александър К., Стефан Г., Ивайло С., Андрей Н., Стефан Б., Анатолий Я., Сокол Д. и Тихомир Г. срещу присъдата от 22.06.2020 г. на АСНС по в.н.о.х.д. № 43/2017 г.

Производството пред Специализирания наказателен съд – н.о.х.д. № 1306/2013 г., е образувано по обвинителен акт срещу тринадесет лица – Стефан Б., Ивайло С., Милен А., Стефан Г., Тихомир Г., Александър К., Андрей Н., Сокол Д., Иво Д., Георги Г., Теодор В., Томи Т. и Анатолий Я., обвинени за участие във въоръжена ОПГ, създадена с користна цел и с цел да се вършат грабежи, заплахи, изнудване, разпространение на наркотични вещества, телесни повреди.

С присъда от 01.04.2016 г. повечето от подсъдимите са признати за виновни, като са им наложени различни по размер наказания „лишаване от свобода“ и „глоба“. Иво Д., Георги Г. и Томи Т. са оправдани по всички обвинения срещу тях. Анатолий Я. е признат за невиновен и оправдан по обвинението за участие в ОПГ, но е признат за виновен и осъден за разпространяване на наркотични вещества.

По в.н.о.х.д. № 43/2017 г. на АСНС е постановена атакуваната сега пред ВКС нова присъда, с която за едно от престъпленията (квалифицирана лека телесна повреда) наказателното производство е прекратено поради изтекла давност и са променени размерите на наказанията „лишаване от свобода“ и „глоба“ на част от подсъдимите. Сокол Д. е оправдан по едно от двете обвинения срещу него за квалифициран грабеж и по обвинението за закана, Теодор В. е оправдан по обвинението за участие в ОПГ, Милен А. е оправдан по обвинението за участие в ОПГ, което за този подсъдим е единствено обвинение. В останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура