Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. май

13.05.2022 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 100/2022 г. (срещу Румен О., Анна Я. и Пламен Е. за умишлена безстопанственост, от която са настъпили значителни щети за „Мини – Бобов дол“), І н. о., докладчик: Елена Каракашева

Делото е образувано по протест и жалби на подсъдимите Румен О. и Пламен Е. и гражданския ищец „Мини – Бобов дол“ ЕАД (в несъстоятелност) срещу присъдата от 22.06.2021 г. по в.н.о.х.д. № 515/2020 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), с която е отменена присъда на Специализирания наказателен съд.

С въззивната присъда АСНС признава Румен О. за виновен в това, че в периода 09.06.2006 – 18.07.2007 г. в качеството си на министър на икономиката и енергетиката, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Мини – Бобов дол“, умишлено не упражнил достатъчен контрол върху работата на изпълнителния директор на „Мини – Бобов дол“ Пламен Е., на когото било възложено управлението, разпореждането и отчитането на обществено имущество във връзка със сключването и изпълнението на договор от 09.06.2006 г. за отдаване под наем на „Ораново“ ЕООД на активи на „Мини – Бобов дол“ и от това му бездействие са последвали значителни щети за предприятието (2 659 040,60 лв.), като деянието представлява особено тежък случай – създадени са условия да бъдат прехвърлени и са прехвърлени на „Ораново“ изключителните права на добив, транспортиране и продажба на въглища. Наложени са му наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 2 г., отложено за изпитателен срок от 4 г., „лишаване от право да заема държавна длъжност в органите на държавна власт“ за срок от 3 г. и „лишаване от право да упражнява дейност, свързана с пазене и управление на чуждо имущество“ за срок от 3 г. Пламен Е. е признат за виновен в това, че в периода 09.06.2006 – 18.03.2009 г. умишлено не положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество, като е подписал договор за отдаване под наем на активи на „Мини – Бобов дол“ на „Ораново“, не предприел действия за изпълнение на задълженията на наемателя по договора и от това са настъпили значителни щети в размер на 2 681 733,30 лв., като деянието представлява особено тежък случай. Наложени са му наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 2 г., отложено за 4 г., „лишаване от право да заема ръководна длъжност в държавно предприятие, кооперация и обществена организация“ за срок от 3 г. и „лишаване от право да упражнява дейност, свързана с пазене и управление на чуждо имущество“ за срок от 3 г. Анна Я. е оправдана по обвинението за умишлена безстопанственост в качеството ѝ на заместник-министър на икономиката и енергетиката. Отхвърлени са предявените граждански искове.

С протеста се иска отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане.

В жалбите на Румен О. и Пламен Е. се иска отмяна на присъдата и оправдаване на подсъдимите или отмяна и връщане на делото за ново разглеждане.

В жалбата на гражданския ищец се прави искане за изменяване на присъдата и уважаване на гражданските искове в пълен размер.

16.05.2022 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 243/2022 г. (срещу Викторио А. за убийството през 2018 г. на приятелката му и на едногодишната им дъщеря), ІІ наказателно отделение, докладчик: Петя Шишкова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Викторио А. срещу въззивното решение по в.н.о.х.д. № 681/2021 г. на Софийския апелативен съд.

С присъда по н.о.х.д. № 4238/2019 г. на Софийския градски съд подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпления: по чл. 115 от НК (умишлено умъртвил Д. Г. М.), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години; чл. 116, ал. 1, т. 3, пр. 2, т. 4, пр. 2, т. 5 и т. 12 вр. чл. 115 от НК (умишлено умъртвил рождената си дъщеря – малолетно лице, което се е намирало в безпомощно състояние, като деянието е осъществено от лице, извършило друго умишлено убийство по чл. 115 от НК, за което не е постановена присъда), като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години; по чл. 143, ал. 1, пр. 1 от НК (принудил П. И. П. да извърши нещо противно на волята му, като употребил за това сила и заплашване), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година. На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимия е определено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години.

С въззивното решение присъдата е изменена, като е увеличен срокът на наказанието за принуда – на 3 години „лишаване от свобода“, а за умишленото умъртвяване на дъщеря му на Викторио А. е наложено наказанието „доживотен затвор“. Определено е едно общо най-тежко наказание „доживотен затвор“. В останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена.

В жалбите на подсъдимия се сочат всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК – допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и на материалния закон, както и явна несправедливост на наложеното наказание. Прави се искане за изменение на атакувания съдебен акт и намаляване на наказанието или отмяна и връщане на делото за ново разглеждане.

18.05.2022 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 195/2022 г. (срещу Пламен С. за причиняването през 2018 г. по пътя Разград – Попово на катастрофа с две жертви и седем ранени, пътували с микробус към фолклорен събор в село Садина), І наказателно отделение, докладчик: Румен Петров

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Пламен С. и на частните обвинители срещу решението по в.н.о.х.д. № 242/2021 г. на Апелативен съд – Варна, с което е изменена присъда на Окръжен съд – Разград.

С първоинстанционната присъда Пламен С. е признат за виновен в това, че на 08.09.2018 г. на пътя Разград – Попово при управление на товарен автомобил с прикачено полуремарке нарушил правилата за движение по пътищата, като по непредпазливост причинил смъртта на две лица и телесни повреди на седем лица. Наложени са му наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 5 години и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 5 години.

Присъдата е изменена от въззивната инстанция, която приема, че Пламен С. е причинил смъртта на жертвите и телесните повреди на пострадалите, тъй като е превишил скоростта, ограничена с пътен знак. Подсъдимият е оправдан по обвиненията за несъобразяване с пътните условия и за неспазване на скоростта на движение, предвидена за съответната категория пътно превозно средство. В останалата част съдебният акт е потвърден.

В жалбата на подсъдимия са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК (нарушение на закона, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наказанието), като се иска отмяна на решението на Апелативен съд – Варна и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, изменение на присъдата и намаляване на размерите на наложените наказания.

С жалбите на частните обвинители като касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК се сочат нарушение на материалния закон и наложено явно несправедливо наказание, като се иска отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане.

20.05.2022 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 358/2022 г. (срещу бившия зам.-кмет на София Евгени К. за длъжностно престъпление във връзка с ремонта на улица „Граф Игнатиев“), ІІ н. о., докладчик: Теодора Стамболова

Делото е образувано по касационен протест срещу решението от 18.03.2022 г. по в.н.о.х.д. № 329/2021 г. на АСНС, с което е потвърдена присъда от 27.04.2021 г. на Специализирания наказателен съд. С нея Евгени К. е признат за невиновен и оправдан по обвинението, че в периода 27.06.2018 – 05.12.2018 г. в качеството си на зам.-кмет на Столичната община, направление „Транспорт и транспортни комуникации“, като възложител нарушил служебните си задължения, предприемайки действия за съществено изменение на сключен договор за обществена поръчка от 03.05.2018 г. с цел да набави облага за „Джи Пи Груп“ АД и от това са настъпили значителни вреди последици за Столичната община (престъпление по чл. 282, ал. 2, пр. 1 и пр. 2 вр. ал. 1 НК).

В протеста се твърди неправилно приложение на закона и съществено нарушение на процесуалните правила. Отправя се искане решението на АСНС да бъде отменено и делото да бъде върнато на въззивната инстанция за ново разглеждане.

30.05.2022 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 352/2022 г. (срещу Венета П. за причинена по непредпазливост смърт през 2016 г. на 14-годишно момче при дентално лечение под обща анестезия), І н. о., докладчик: Теодора Стамболова

Делото е образувано по касационна жалба на Венета П. срещу решението на Софийския апелативен съд по в.н.о.х.д. № 939/2021 г.

С присъда на Софийския градски съд д-р Валентин П. – стоматолог в Дентален център „ЕО Дент“ ООД, Венета П. – управител на центъра, и д-р Йоанна Ф. – анестезиолог, са признати за виновни и осъдени за причиняването по непредпазливост през 2016 г. на смъртта на 14-годишно момче при дентално лечение под обща анестезия (престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК). На Валентин П. е наложено наказание от 3 г. „лишаване от свобода“, отложено за срок от 5 г., лишен е от право да упражнява професията „стоматолог“ за срок от 5 г. На Венета П. е наложено наказание от 3 г. „лишаване от свобода“, отложено за срок от 5 г., лишена е от право да извършва дейност по управление, ръководство и контрол на лечебни заведения за срок от 5 г. На Йоанна Ф. е наложено наказание от 3 г. „лишаване от свобода“, отложено за срок от 5 г., лишена е от право да упражнява професията „лекар – анестезиолог“ за срок от 5 г.

С въззивна присъда на САС частично е отменена и изменена първоинстанционната. Валентин П. е признат за невиновен и е оправдан. Наложеното на Венета П. наказание „лишаване от свобода“ е намалено на 1 г. условно и е отменено наказанието „лишаване от права“. Изменена е присъдата на Йоанна Ф., като е намалено наказанието „лишаване от свобода“ на 1 г. условно, отменено е наказанието „лишаване от права“.

С решение от 19.08.2021 г. на ВКС присъдата е частично отменена по отношение на Венета П. и делото е върнато за ново разглеждане в тази част. Съдебният състав на ВКС отменя присъдата и в частта, с която Йоана Ф. е призната за виновна за това, че не е приложила на пострадалия антидот, като е оправдана по това обвинение. Намален на 4 години е изпитателният срок, определен на Йоана Ф. за извършеното от нея престъпление по чл. 123, ал. 4 от НК. Присъдата е оставена в сила в останалата част.

С обжалваното сега пред ВКС решение на САС е изменена първоинстанционната присъда в частта, в която Венета П. е призната за виновна за извършено престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК, като наложеното наказание „лишаване от свобода“ е намалено от 3 на 1 година, а изпитателният срок е намален от 5 на 3 години. Отменено е наказанието „лишаване от права“.

В касационната жалба се сочат съществени нарушения на процесуалните правила, като се иска атакуваното решение да бъде отменено и Венета П. да бъде призната за невинна или делото да бъде върнато на САС за ново разглеждане.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура