Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. май

13.05.2022 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 100/2022 г. (срещу Румен О., Анна Я. и Пламен Е. за умишлена безстопанственост, от която са настъпили значителни щети за „Мини – Бобов дол“), І н. о., докладчик: Елена Каракашева

Делото е образувано по протест и жалби на подсъдимите Румен О. и Пламен Е. и гражданския ищец „Мини – Бобов дол“ ЕАД (в несъстоятелност) срещу присъдата от 22.06.2021 г. по в.н.о.х.д. № 515/2020 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), с която е отменена присъда на Специализирания наказателен съд.

С въззивната присъда АСНС признава Румен О. за виновен в това, че в периода 09.06.2006 – 18.07.2007 г. в качеството си на министър на икономиката и енергетиката, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Мини – Бобов дол“, умишлено не упражнил достатъчен контрол върху работата на изпълнителния директор на „Мини – Бобов дол“ Пламен Е., на когото било възложено управлението, разпореждането и отчитането на обществено имущество във връзка със сключването и изпълнението на договор от 09.06.2006 г. за отдаване под наем на „Ораново“ ЕООД на активи на „Мини – Бобов дол“ и от това му бездействие са последвали значителни щети за предприятието (2 659 040,60 лв.), като деянието представлява особено тежък случай – създадени са условия да бъдат прехвърлени и са прехвърлени на „Ораново“ изключителните права на добив, транспортиране и продажба на въглища. Наложени са му наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 2 г., отложено за изпитателен срок от 4 г., „лишаване от право да заема държавна длъжност в органите на държавна власт“ за срок от 3 г. и „лишаване от право да упражнява дейност, свързана с пазене и управление на чуждо имущество“ за срок от 3 г. Пламен Е. е признат за виновен в това, че в периода 09.06.2006 – 18.03.2009 г. умишлено не положил достатъчно грижи за управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество, като е подписал договор за отдаване под наем на активи на „Мини – Бобов дол“ на „Ораново“, не предприел действия за изпълнение на задълженията на наемателя по договора и от това са настъпили значителни щети в размер на 2 681 733,30 лв., като деянието представлява особено тежък случай. Наложени са му наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 2 г., отложено за 4 г., „лишаване от право да заема ръководна длъжност в държавно предприятие, кооперация и обществена организация“ за срок от 3 г. и „лишаване от право да упражнява дейност, свързана с пазене и управление на чуждо имущество“ за срок от 3 г. Анна Я. е оправдана по обвинението за умишлена безстопанственост в качеството ѝ на заместник-министър на икономиката и енергетиката. Отхвърлени са предявените граждански искове.

С протеста се иска отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане.

В жалбите на Румен О. и Пламен Е. се иска отмяна на присъдата и оправдаване на подсъдимите или отмяна и връщане на делото за ново разглеждане.

В жалбата на гражданския ищец се прави искане за изменяване на присъдата и уважаване на гражданските искове в пълен размер.

16.05.2022 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 243/2022 г. (срещу Викторио А. за убийството през 2018 г. на приятелката му и на едногодишната им дъщеря), ІІ наказателно отделение, докладчик: Петя Шишкова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Викторио А. срещу въззивното решение по в.н.о.х.д. № 681/2021 г. на Софийския апелативен съд.

С присъда по н.о.х.д. № 4238/2019 г. на Софийския градски съд подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпления: по чл. 115 от НК (умишлено умъртвил Д. Г. М.), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 години; чл. 116, ал. 1, т. 3, пр. 2, т. 4, пр. 2, т. 5 и т. 12 вр. чл. 115 от НК (умишлено умъртвил рождената си дъщеря – малолетно лице, което се е намирало в безпомощно състояние, като деянието е осъществено от лице, извършило друго умишлено убийство по чл. 115 от НК, за което не е постановена присъда), като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години; по чл. 143, ал. 1, пр. 1 от НК (принудил П. И. П. да извърши нещо противно на волята му, като употребил за това сила и заплашване), за което му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година. На основание чл. 23, ал. 1 от НК на подсъдимия е определено едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години.

С въззивното решение присъдата е изменена, като е увеличен срокът на наказанието за принуда – на 3 години „лишаване от свобода“, а за умишленото умъртвяване на дъщеря му на Викторио А. е наложено наказанието „доживотен затвор“. Определено е едно общо най-тежко наказание „доживотен затвор“. В останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена.

В жалбите на подсъдимия се сочат всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК – допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и на материалния закон, както и явна несправедливост на наложеното наказание. Прави се искане за изменение на атакувания съдебен акт и намаляване на наказанието или отмяна и връщане на делото за ново разглеждане.

18.05.2022 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 195/2022 г. (срещу Пламен С. за причиняването през 2018 г. по пътя Разград – Попово на катастрофа с две жертви и седем ранени, пътували с микробус към фолклорен събор в село Садина), І наказателно отделение, докладчик: Румен Петров

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Пламен С. и на частните обвинители срещу решението по в.н.о.х.д. № 242/2021 г. на Апелативен съд – Варна, с което е изменена присъда на Окръжен съд – Разград.

С първоинстанционната присъда Пламен С. е признат за виновен в това, че на 08.09.2018 г. на пътя Разград – Попово при управление на товарен автомобил с прикачено полуремарке нарушил правилата за движение по пътищата, като по непредпазливост причинил смъртта на две лица и телесни повреди на седем лица. Наложени са му наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 5 години и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 5 години.

Присъдата е изменена от въззивната инстанция, която приема, че Пламен С. е причинил смъртта на жертвите и телесните повреди на пострадалите, тъй като е превишил скоростта, ограничена с пътен знак. Подсъдимият е оправдан по обвиненията за несъобразяване с пътните условия и за неспазване на скоростта на движение, предвидена за съответната категория пътно превозно средство. В останалата част съдебният акт е потвърден.

В жалбата на подсъдимия са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК (нарушение на закона, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наказанието), като се иска отмяна на решението на Апелативен съд – Варна и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, изменение на присъдата и намаляване на размерите на наложените наказания.

С жалбите на частните обвинители като касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК се сочат нарушение на материалния закон и наложено явно несправедливо наказание, като се иска отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане.

20.05.2022 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 358/2022 г. (срещу бившия зам.-кмет на София Евгени К. за длъжностно престъпление във връзка с ремонта на улица „Граф Игнатиев“), ІІ н. о., докладчик: Теодора Стамболова

Делото е образувано по касационен протест срещу решението от 18.03.2022 г. по в.н.о.х.д. № 329/2021 г. на АСНС, с което е потвърдена присъда от 27.04.2021 г. на Специализирания наказателен съд. С нея Евгени К. е признат за невиновен и оправдан по обвинението, че в периода 27.06.2018 – 05.12.2018 г. в качеството си на зам.-кмет на Столичната община, направление „Транспорт и транспортни комуникации“, като възложител нарушил служебните си задължения, предприемайки действия за съществено изменение на сключен договор за обществена поръчка от 03.05.2018 г. с цел да набави облага за „Джи Пи Груп“ АД и от това са настъпили значителни вреди последици за Столичната община (престъпление по чл. 282, ал. 2, пр. 1 и пр. 2 вр. ал. 1 НК).

В протеста се твърди неправилно приложение на закона и съществено нарушение на процесуалните правила. Отправя се искане решението на АСНС да бъде отменено и делото да бъде върнато на въззивната инстанция за ново разглеждане.

30.05.2022 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 352/2022 г. (срещу Венета П. за причинена по непредпазливост смърт през 2016 г. на 14-годишно момче при дентално лечение под обща анестезия), І н. о., докладчик: Теодора Стамболова

Делото е образувано по касационна жалба на Венета П. срещу решението на Софийския апелативен съд по в.н.о.х.д. № 939/2021 г.

С присъда на Софийския градски съд д-р Валентин П. – стоматолог в Дентален център „ЕО Дент“ ООД, Венета П. – управител на центъра, и д-р Йоанна Ф. – анестезиолог, са признати за виновни и осъдени за причиняването по непредпазливост през 2016 г. на смъртта на 14-годишно момче при дентално лечение под обща анестезия (престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК). На Валентин П. е наложено наказание от 3 г. „лишаване от свобода“, отложено за срок от 5 г., лишен е от право да упражнява професията „стоматолог“ за срок от 5 г. На Венета П. е наложено наказание от 3 г. „лишаване от свобода“, отложено за срок от 5 г., лишена е от право да извършва дейност по управление, ръководство и контрол на лечебни заведения за срок от 5 г. На Йоанна Ф. е наложено наказание от 3 г. „лишаване от свобода“, отложено за срок от 5 г., лишена е от право да упражнява професията „лекар – анестезиолог“ за срок от 5 г.

С въззивна присъда на САС частично е отменена и изменена първоинстанционната. Валентин П. е признат за невиновен и е оправдан. Наложеното на Венета П. наказание „лишаване от свобода“ е намалено на 1 г. условно и е отменено наказанието „лишаване от права“. Изменена е присъдата на Йоанна Ф., като е намалено наказанието „лишаване от свобода“ на 1 г. условно, отменено е наказанието „лишаване от права“.

С решение от 19.08.2021 г. на ВКС присъдата е частично отменена по отношение на Венета П. и делото е върнато за ново разглеждане в тази част. Съдебният състав на ВКС отменя присъдата и в частта, с която Йоана Ф. е призната за виновна за това, че не е приложила на пострадалия антидот, като е оправдана по това обвинение. Намален на 4 години е изпитателният срок, определен на Йоана Ф. за извършеното от нея престъпление по чл. 123, ал. 4 от НК. Присъдата е оставена в сила в останалата част.

С обжалваното сега пред ВКС решение на САС е изменена първоинстанционната присъда в частта, в която Венета П. е призната за виновна за извършено престъпление по чл. 123, ал. 1 от НК, като наложеното наказание „лишаване от свобода“ е намалено от 3 на 1 година, а изпитателният срок е намален от 5 на 3 години. Отменено е наказанието „лишаване от права“.

В касационната жалба се сочат съществени нарушения на процесуалните правила, като се иска атакуваното решение да бъде отменено и Венета П. да бъде призната за невинна или делото да бъде върнато на САС за ново разглеждане.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура