Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. април

13.04.2022 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 195/2022 г. (срещу Пламен С. за причиняването през 2018 г. по пътя Разград – Попово на катастрофа с две жертви и седем ранени, пътували с микробус към фолклорен събор в село Садина), І наказателно отделение, докладчик: Румен Петров

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Пламен С. и на частните обвинители срещу решението по в.н.о.х.д. № 242/2021 г. на Апелативен съд – Варна, с което е изменена присъда на Окръжен съд – Разград.

С първоинстанционната присъда Пламен С. е признат за виновен в това, че на 08.09.2018 г. на пътя Разград – Попово при управление на товарен автомобил с прикачено полуремарке нарушил правилата за движение по пътищата, като по непредпазливост причинил смъртта на две лица и телесни повреди на седем лица. Наложени са му наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 5 години и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 5 години.

Присъдата е изменена от въззивната инстанция, която приема, че Пламен С. е причинил смъртта на жертвите и телесните повреди на пострадалите, тъй като е превишил скоростта, ограничена с пътен знак. Подсъдимият е оправдан по обвиненията за несъобразяване с пътните условия и за неспазване на скоростта на движение, предвидена за съответната категория пътно превозно средство. В останалата част първоинстанционният съдебен акт е потвърден.

В жалбата на подсъдимия са заявени основанията по чл. 348, ал. 1, т. 1 – 3 от НПК (нарушение на закона, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наказанието), като се иска отмяна на решението на Апелативен съд – Варна и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд, изменение на присъдата и намаляване на размерите на наложените наказания.

С жалбите на частните обвинители като касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК се сочат нарушение на материалния закон и наложено явно несправедливо наказание, като се иска отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане.

19.04.2022 г., 9.30 ч., зала № 23 – наказателно дело № 221/2022 г. (срещу Иван Т., прострелял през 2018 г. 50-годишен мъж при спречкване в подлеза на кръстовището на булевардите „България“ и „Гоце Делчев“ в гр. София), ІІІ наказателно отделение, докладчик: Невена Грозева

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Иван Т. и на частния обвинител и граждански ищец срещу решението по в.н.о.х.д. № 195/2021 г. на Софийския апелативен съд, с което е отменена присъда от 30.10.2020 г. на Софийския градски съд само в частта за разноските, а в останалата част е потвърдена.

С първоинстанционната присъда Иван Т., е признат за виновен в извършването на опит умишлено да умъртви другиго, като опитът е останал недовършен по независещи от дееца причини и деянието е извършено по начин и със средство, опасни за живота на мнозина. Наложено му е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 8 години. Осъден е да заплати на гражданския ищец сумата от 70 000 лв. за претърпени от престъплението неимуществени вреди, като гражданският иск е отхвърлен до пълния предявен размер от 100 000 лв.

В касационната жалба на подсъдимия се заявяват всички касационни основания и се иска при условията на алтернативност отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд, прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление или оправдаване.

С касационната жалба на частния обвинител и гражданския ищец се иска увеличаване на наложеното наказание и присъденото обезщетение.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура