Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. март

17.03.2021 г., 09.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 25/2021 г. (срещу Мартин Т. за убийството на малолетната К. Г. през 2019 г. в с. Сотиря, общ. Сливен), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Петя Шишкова

Делото е образувано по жалба от защитника на подсъдимия срещу решението от 14.09.2020 г. по в.н.о.х.д. № 134/2020 г. на Апелативен съд – Бургас, с което е потвърдена присъда от 30.01.2020 г. по н.о.х.д. № 595/2019 г. на Окръжен съд – Сливен.

С първоинстанционната присъда подсъдимият Мартин Т. е признат за виновен за това, че на 15.08.2019 г. в с. Сотиря, общ. Сливен, умишлено е умъртвил по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост малолетната К. Г., поради което и на основание чл. 116, ал. 1, т. 4 и т. 6 вр. чл. 115 от НК вр. чл. 54 и чл. 38, ал. 1 от НК му е наложено наказание „доживотен затвор без замяна“.

Със същата присъда Мартин Т. е признат за виновен за това, че на 15.08.2019 г. в с. Сотиря, общ. Сливен, направил опит да се съвкупи с лице от женски пол – ненавършилата 14 години К. Г. (на 6 години), като я принудил към това със сила и я привел в безпомощно състояние, поради което и на основание чл. 152, ал. 4, т. 1 вр. ал. 1, т. 2, предл. 1 и т. 3 вр. чл. 18 ал. 1 вр. чл. 54 от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години.

Подсъдимият е признат за виновен и за това, че извършил действия с цел да удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на К. Г., като я принудил към това със сила и я привел в безпомощно състояние и деянието е извършено повторно, поради което и на основание чл. 149, ал. 3 вр. ал. 2, т. 1, предл. 1 и т. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 54 от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 10 години.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК на Мартин Т. е определено едно общо наказание, а именно най-тежкото от наложените наказания – „доживотен затвор без замяна“.

С жалбата са заявени касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 2 и 3 от НПК. Иска се отменяване на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане, алтернативно изменяването му, като бъде смекчено наложеното на подсъдимия наказание.

17.03.2021 г., 09.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 978/2020 г. (срещу бившия изпълнителен директор на „Топлофикация София“ ЕАД Валентин Д. и Мая А. за длъжностно присвояване в особено големи размери), І-во наказателно отделение, докладчик: Мина Топузова

Касационното производство е второ поред, след като с решение от 29.05.2013 г. по к.н.д. № 1722/2012 г. на ВКС присъдата по в.н.о.х.д. № 230/2010 г. на Софийския апелативен съд (САС) е отменена изцяло и делото е върнато за ново разглеждане. Постановено е решение на САС от 29.10.2013 г. по в.н.о.х.д. № 537/2013 г., с което е отменена изцяло присъдата по н.о.х.д. № 1068/2008 г. на Софийския градски съд (СГС) и делото е върнато на прокурора за ново разглеждане с указания за отстраняване на недостатъци на обвинителния акт, изразяващи се в противоречия, неясноти и пропуски.

Настоящото дело пред ВКС е образувано по касационен протест срещу решението от 11.09.2020 г. по в.н.о.х.д. № 185/2020 г. на САС, с което е потвърдена първоинстанционната присъда на СГС от 28.06.2019 г. по н.о.х.д. № 3626/2016 г. С нея подсъдимият Валентин Д. е признат за невиновен в извършването на престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 и вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК за това, че в качеството си на длъжностно лице – изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Топлофикация София“ ЕАД, като извършител в съучастие с Мая А. присвоил чужди пари в размер на 4 424 800,82 лв., поверени му да ги управлява, като длъжностното присвояване е в особено големи размери, представлява особено тежък случай и е извършено при условията на продължавано престъпление.

С присъдата подсъдимата Мая А. е призната за невиновна в извършването на престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 20, ал. 4 вр. ал. 1 от НК за това, че като помагач в съучастие с Валентин Д. умишлено улеснила подсъдимия да присвои чужди пари в размер на 4 424 800,82 лв., поверени му да ги управлява.

В касационния протест са заявени касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния и процесуалния закон, като се иска отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на САС.

17.03.2021 г., 09.10 ч., зала № 22 – наказателно дело № 121/2021 г. (срещу Росен Ч. – бивш председател на Българската федерация по ръгби, за участие в престъпен сговор и за набиране и използване на хора за развратни действия, независимо от съгласието им), І-во наказателно отделение, докладчик: Елена Каракашева

Делото е образувано по протест и по жалба на подсъдимия Росен Ч. срещу въззивната присъда от 08.07.2020 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС), с която частично е отменена присъдата от 05.07.2019 г. по н.о.х.д. № 1744/2015 г. на Специализирания наказателен съд.

С първоинстанционната присъда подсъдимите са признати за невиновни:

- Росен Ч. – за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК – да е ръководил организирана престъпна група (ОПГ), чл. 159г вр. чл. 159б, ал. 2 вр. чл. 159а, ал. 2, т. 6 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК – като извършител в съучастие с Пламен К. да е транспортирал група от хора и да ги е превел през границата на страната с цел да бъдат използвани за развратни действия, независимо от съгласието им, като деянието е извършено чрез обещаване на облаги и в изпълнение и решение на ОПГ, чл. 159г. вр. чл. 159а, ал. 2, т. 1 и т. 6, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК – в съучастие като съизвършител да е набрал непълнолетни лица с цел да бъдат използвани за развратни действия, независимо от съгласието им, като деянието е извършено чрез обещаване на облаги (парични средства) и в изпълнение и решение на ОПГ;

- Пламен К. – за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК (участие в ОПГ), чл. 159г вр. чл. 159б, ал. 2 вр. чл. 159а, ал. 2, т. 6 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК и чл. 159г. вр. чл. 159а, ал. 1, пр. 2 от НК.

С въззивната присъда на АСНС е отменена първоинстанционната в частта относно Росен Ч., като подсъдимият е признат за виновен по чл. 321, ал. 6 от НК (участие в престъпен сговор) и чл. 159а, ал. 2, т. 1 и т. 6 от НК. Определено му е едно общо най-тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, което на осн. чл. 66 от НК е отложено за срок от 3 години, като към него е присъединено наказанието „глоба“ в размер на 5000 лв. Оправдан е по обвинението за ръководене на ОПГ и деянията да са извършени в изпълнение и решение на ОПГ. В останалата част присъдата на първата инстанция е потвърдена.

В касационния протест се сочат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 3 от НПК – нарушение на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание. Прави се искане за частична отмяна на атакувания акт относно приложението на чл. 55 от НК и чл. 66 от НК по отношение на Росен Ч. и връщане на делото за ново разглеждане.

С касационната жалба се релевират всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК. Прави се искане за отмяна на въззивната присъда и оправдаване на подсъдимия, алтернативно – връщане на делото за ново разглеждане или намаляване на наложените наказания.

19.03.2021 г., 09.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 113/2021 г. (срещу Ивелин А. за убийството през 2017 г. в с. Козаново на Георги М., нает от подсъдимия да пасе овцете му), ІІ-ро наказателно отделение, докладчик: Димитрина Ангелова

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимия Ивелин А. и на двама от конституираните частни обвинители и граждански ищци срещу решението от 14.12.2020 г. по в.н.о.х.д. № 28/2020 г. на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдена присъдата от 11.11.2019 г. по н.о.х.д. № 32/2018 г. на Окръжен съд – Пловдив. С нея подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. 2 и 3 вр. чл. 115 от НК (убийство по особено мъчителен начин за убития и с особена жестокост), като му е наложено наказание от 15 години „лишаване от свобода“. Осъден е да заплати по 100 000 лв. на всеки един от конституираните трима граждански ищци и частни обвинители, като гражданският иск на сина на жертвата е отхвърлен в частта до 200 000 лв., а гражданските искове на двете малолетни дъщери са отхвърлени в частта до 220 000 лв. за всеки един от тях.

В касационните жалби на подсъдимия и неговия защитник се сочат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК, като се правят искания при условията на алтернативност за оправдаване на подсъдимия (респективно отхвърляне изцяло на гражданския иск) или връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд.

С касационната жалба на двамата малолетни частни обвинители и граждански ищци, подадена чрез назначения за особен представител адвокат, се иска увеличаване на размера на присъденото обезщетение до първоначално претендирания такъв от по 220 000 лв.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура