Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. март

22.03.2024 г., 09.30 ч., зала № 23 – наказателно дело № 173/2024 г. (срещу Жечко К. за причиняването през 2022 г. на катастрофа в кръгово кръстовище в гр. Шумен, при която е причинена смъртта на 22-годишна жена и средна телесна повреда на нейната спътничка), ІІІ н. о., докладчик: Даниела Атанасова

Делото е образувано по касационни жалби на частните обвинители и протест срещу решението от 05.12.2023 г. по в.н.о.х.д. № 240/2023 г. на Апелативен съд – Варна.

С присъда на Окръжен съд – Шумен подсъдимият Жечко К. е признат за виновен в това, че на 28.09.2022 г. в гр. Шумен при управление на лек автомобил в района на кръстовище с кръгово движение нарушил правилата за движение – чл. 21, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, и причинил пътнотранспортно произшествие, като по непредпазливост причинил смъртта на 22-годишна жена и средна телесна повреда на нейната спътничка, поради което му е наложено наказанието „лишаване от свобода“ за 3 години и 4 месеца. Лишен е и от право да управлява МПС за срок от 5 години и 4 месеца. Производството пред първата инстанция е проведено по реда на съкратеното съдебно следствие, след като Жечко К. е признал фактите в обвинителния акт.

С въззивното решение на Апелативен съд – Варна първоинстанционната присъда е изменена, като е намален срокът на наказанието „лишаване от свобода“ на 3 години, отложено с изпитателен срок от 5 години. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.

В протеста са заявени касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 2 и т. 3 от НПК – съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наказанието. Отправено е искане за отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане.

В жалбата на близките на загиналата жена са заявени доводи за това, че решението е постановено при допуснати съществени нарушения на процесуални правила, довели до ограничаване на процесуалните права на страните, които не са били отстранени, както и при липса на мотиви. Посочено е също, че е наложено явно несправедливо наказание, както и че неправилно е приложено условното осъждане. Отправеното искане е за отмяна изцяло на решението и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд.

В жалбата на пострадалата, която е претърпяла средна телесна повреда, е отправена молба за отмяна на въззивния съдебен акт и връщане на делото за ново разглеждане поради явна несправедливост на наложеното наказание, постановено при допуснати съществени процесуални нарушения, както и при нарушения на закона.

25.03.2024 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 221/2024 г. (срещу охранителя и шофьор на инкасо автомобил Явор Г., приятелката му Екатерина К. и съседа им Илиян И. за инсцениран обир на инкасо автомобил през 2017 г. в гр. София), І н. о., докладчик: Виолета Магдалинчева

Делото е образувано по касационни жалби на Явор Г., Екатерина К. и Илиян И. срещу решението от 13.06.2023 г. по в.н.о.х.д. № 509/2021 г. на Софийския апелативен съд.

С присъда на Софийския градски съд Явор Г. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал.1 от НК, за което са му наложени наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 13 години и „конфискация“ на ½ от имуществото му. Лишен е и от упражняване на права за срок от 13 години. Явор Г. е признат за виновен и за това, че е извършил престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК, като на основание чл. 54 от НК му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, което е отложено с изпитателен срок от 4 години. Определено е едно общо най-тежко наказание.

Със същата присъдата Екатерина К. и Илиян И. са признати за виновни за това, че подпомогнали Явор Г. при осъществяваната от него престъпна дейност, за което на всеки от тях е наложено наказанието „лишаване от свобода“ за 10 години. На Екатерина К. е наложено и наказание „конфискация“ на ½ от имуществото ѝ. Двамата подсъдими са лишени и от упражняване на права за срок от 10 години.

С въззивното решение присъдата е изменена, като е прието, че не е налице особено тежък случай на извършеното престъпление и затова подсъдимите са оправдани по това обвинение. Преквалифицирано е деянието по чл. 202, ал. 2, т. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 20, ал. 2 от НК за Явор Г. и по чл. 202, ал. 2, т. 1 вр. чл. 201 вр. чл. 20, ал. 4 от НК за останалите подсъдими. Размерите на наказанията на Явор Г. са намалени на 7 години „лишаване от свобода“ и 7 години „лишаване от права“. Размерите на наказанията на Екатерина К. са намалени на 4 години „лишаване от свобода“ и 4 години „лишаване от права“. Наложеното ѝ наказание „конфискация“ е отменено. Размерите на наказанията на Илиян И. са намалени на 5 години „лишаване от свобода“ и 5 години „лишаване от права“. Присъдата в останалата ѝ част е потвърдена.

С касационните жалби се заявява наличието на всички касационни основания по чл. 348, ал. 1 от НПК, като се правят искания за намаляване на наказанията на подсъдимите, прилагане на закон за по-леко наказуемо престъпление, оправдаване или отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

29.03.2024 г., 10.30 ч., зала № 23 – наказателно дело № 917/2023 г. (срещу бившия командос Ангел Ж. за убийството на полицая Добромир Л., извършено чрез пробождане с нож през 2018 г. в гр. Пловдив), ІІІ н. о., докладчик: Калин Калпакчиев

Делото е образувано по касационен протест и касационни жалби от конституираните по делото частни обвинители срещу въззивната присъда от 18.04.2023 г. по в.н.о.х.д. № 66/2022 г. на Военно-апелативния съд (ВнАС).

С присъда по н.о.х.д. № 115/2018 г. на Военен съд – Пловдив мл. сержант Ангел Ж. е оправдан по повдигнатото му обвинение по основния състав на престъплението „убийство“ (чл. 115 НК) и е признат за виновен за извършеното на 20.05.2018 г. в гр. Пловдив умишлено убийство на полицая Добромир Л. при превишаване пределите на неизбежната отбрана – престъпление по чл. 119 вр. чл. 115 от НК, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 години и 3 месеца. С присъда по в.н.о.х.д. № 73/2019 г. на ВнАС е отменена първоинстанционната и подсъдимият е оправдан на основание чл. 12, ал. 1 от НК (неизбежна отбрана) по обвинението за умишленото умъртвяване на Добромир Л. С решение по к.н.д. № 982/2020 г. на ВКС въззивната присъда е отменена и делото е върнат за ново разглеждане от друг състав на съда.

С решение от 13.10.2021 г. на ВнАС първоинстанционната присъда е изменена, като е намалено наложеното на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ на 1 година и 6 месеца, а изтърпяването е отложено за 3 години. В останалата част присъдата е потвърдена. С решение на ВКС от 21.12.2022 г. е отменено решението на ВнАС и делото е върнато за ново разглеждане от нов състав на въззивната инстанция.

Със сега обжалваната присъда от 18.04.2023 г. на ВнАС е отменена първоинстанционната в частта, с която Ангел Ж. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 119 вр. чл. 115 от НК и е оправдан по първоначално повдигнатото обвинение по чл. 115 от НК.

В жалбите на частните обвинители се сочат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК – нарушение на материалния закон и допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Иска се да бъдат отменени въззивната присъда и първоинстанционната присъда, а подсъдимият да бъде признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 115 от НК. В условията на евентуалност – да бъде отменена въззивната присъда и да бъде увеличено наложеното с първоинстанционната присъда наказание до максималния предвиден размер.

В касационния протест се навеждат касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НПК. Иска се да бъде отменена въззивната присъда и подсъдимият да бъде признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 115 НК, като му бъде наложено наказание в среден размер.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура