Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. февруари

15.02.2023 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 55/2023 г. (срещу бившия служител на сектор „Борба с организираната престъпност“ Владимир П., блъснал с автомобил 7-годишно момиче на пешеходна пътека в с. Братаница през 2021 г. и причинил смъртта му), І н. о., докладчик: Ружена Керанова

Делото е образувано по протест и касационни жалби на частния обвинител Б. М. С. и нейните повереници срещу решението от 18.10.2022 г. по в.н.о.х.д. № 216/2022 г. на Апелативен съд – Пловдив.

С присъда по н.о.х.д. № 68/2022 г. на Окръжен съд – Пазарджик подсъдимият е признат за виновен за извършено престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. 8, б. „б“, предл. 1 вр. ал. 1, б. „в“, предл. 1 вр. чл. 342, ал. 1 от НК, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 години и 8 месеца, лишен е от право да управлява МПС за срок от 6 години.

С въззивното решение е изменена присъдата, като е отменена в частта, с която Владимир П. е признат за виновен за извършени нарушения по чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 6, т. 1, чл. 116 и чл. 119, ал. 1 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) и по чл. 119, ал. 1 и ал. 2 и чл. 196 от Правилника за прилагане на ЗДвП, оправдан е по тези обвинения, намален е размерът на наложеното му наказание „лишаване от свобода“ от 4 години и 8 месеца на 3 години, като изпълнението е отложено за срок от 4 години, наложена е в рамките на определения изпитателен срок пробационна мярка „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ и е намален размерът на наказанието „лишаване от право да управлява МПС“ от 6 години на 4 години. Присъдата е потвърдена в останалата ѝ част.

В жалбите и протеста се изтъкват доводи за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание. Отправят се искания да се отмени въззивното решение и делото да се върне за ново разглеждане от Апелативен съд – Пловдив, като се увеличи наложеното наказание на подсъдимия, както и да се отмени приложението на чл. 66 от НК.

15.02.2023 г., 9.00 ч., зала № 24 – наказателно дело № 109/2023 г. (срещу бившия футболист Александър Б. за хулиганство – хвърлено паве към полицейския кордон по време на протестите пред сградите на Министерския съвет и Народното събрание на 2 септември 2020 г.), ІІ н. о., докладчик: Димитрина Ангелова

Делото е образувано по касационен протест срещу въззивната присъда от 07.11.2022 г. по в.н.о.х.д. № 4256/2022 г. на Софийския градски съд.

С присъда по н.о.х.д. № 4696/2021 г. на Софийския районен съд подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК (хулиганство), като му е наложено наказание „пробация“ с пробационни мерки „задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 2 години и „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 2 години, както и наказание „обществено порицание“. Александър Б. е оправдан по обвинението за извършено престъпление по чл. 325, ал. 2 от НК (хулиганство, отличаващо се с изключителна дързост).

С въззивната присъда е отменена първоинстанционната, като подсъдимият е признат за невиновен в извършване на престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК.

В касационния протест се изтъкват доводи за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и нарушения на материалния закон.

17.02.2023 г., 9.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 12/2023 г. (срещу Пеньо М., известен като Чешкия, за отвличане и изнасилване на жена в условията на продължавано престъпление и опасен рецидив), І н. о., докладчик: Спас Иванчев

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Пеньо М. срещу присъдата от 31.10.2022 г. по в.н.о.х.д. № 409/2022 г. на Апелативен съд – Пловдив.

С присъда от 27.06.2022 г. на Окръжен съд – Пловдив Пеньо М. е признат за невинен по повдигнатото му обвинение за отвличане при условията на опасен рецидив на Р.С.В. (престъпление по чл. 142, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ и б. „б“). Признат е за виновен за това, че на три пъти, в условията на продължавано престъпление и опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода, не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК, се е съвкупил с лице от женски пол, като го е принудил към това със заплашване (престъпление по чл. 152, ал. 3, т. 5 вр. ал. 1, т. 2 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ вр. чл. 26, ал. 1 от НК). Оправдан е по обвинението, че е извършил престъплението и при условията на б. „б“ на чл. 29, ал. 1 от НК – след като е бил осъждан два и повече пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено с изпитателен срок. На Пеньо М. е наложено наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 6 години.

С новата присъда на Апелативен съд – Пловдив подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 142, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“, като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 12 години. Увеличен е срокът на наказанието „лишаване от свобода“ за престъплението по чл. 152, ал. 3, т. 5 вр. ал. 1, т. 2 вр. чл. 29, ал. 1, б. „а“ вр. чл. 26, ал. 1 от НК от 6 на 8 години. Определено е едно общо наказание за двете престъпления – лишаване от свобода за срок от 12 години. Първоинстанционната присъда е потвърдена в останалата ѝ част.

В касационната жалба се сочат и трите касационни основания, като се правят алтернативно искания за оправдаване на подсъдимия, връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда или намаляване на наложеното наказание.

17.02.2023 г., 10.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 87/2023 г. (срещу Стела И. – следовател от Силистра, за хулиганство и неправомерно използване на служебното си положение при проверка през 2020 г. от полицейски служители на неправоспособен водач, управлявал нейния автомобил), ІІІ н. о., докладчик: Мария Митева

Делото е образувано по касационен протест срещу въззивното решение от 14.12.2022 г. по в.н.о.х.д. № 1004/2022 г. на Софийския апелативен съд, с което е потвърдена присъдата от 22.06.2022 г. по н.о.х.д. № 3830/2021 г. на Специализирания наказателен съд (закрит).

С първоинстанционната присъда подсъдимата Стела И. е призната за невиновна в извършването на престъпление по чл. 283 от НПК (използване на служебно положение) и на престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК (хулиганство).

Касационният протест е подаден срещу въззивното решение в частта му, с която подсъдимата е призната за невиновна в извършването на престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК. В него се изтъкват доводи за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и нарушения на материалния закон.

24.02.2023 г., 9.30 ч., зала № 23 – наказателно дело № 963/2022 г. (срещу Герчо Р. за убийството през 2018 г. на 73-годишния Камен И. в шуменското село Зайчино ореше, където двамата били пастири), ІІІ н. о., докладчик: Даниела Атанасова

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Герчо Р. срещу нова присъда от 16.09.2022 г. по в.н.о.х.д. № 61/2022 г. на Апелативен съд – Варна.

С решение по в.н.о.х.д. № 294/2020 г. на Апелативен съд – Варна е отменена присъдата по н.о.х.д. № 378/2019 г. на Окръжен съд – Шумен и делото е върнато на първоинстанционния съд за ново разглеждане. С присъда от 15.12.2021 г. по н.о.х.д. № 77/2021 г. на Окръжен съд – Шумен Герчо Р. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 118, вр. чл. 115 от НК (умишлено убийство, извършено в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия с насилие и тежка обида) и му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за 5 години.

С новата присъда по в.н.о.х.д. № 61/2022 г. на Апелативен съд – Варна е отменена първоинстанционната, като подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и 3 вр. чл. 115 от НК (убийство, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин), като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 11 години.

В касационната жалба се посочват касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК, като се правят искания при условията на алтернативност за оправдаване на подсъдимия, връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд или намаляване на размера на наложеното наказание.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура