Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Списък на насрочените за разглеждане дела с обществен интерес във Върховния касационен съд до края на м. януари

18.01.2023 г., 09.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 989/2022 г. (срещу англичанина Кенет С. за убийството в условията на домашно насилие през 2021 г. на жена в село Терзийско, починала след нанесени рани с нож), І н. о., докладчик: Спас Иванчев

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Кенет С. от Великобритания срещу въззивното решение от 28.10.2022 г. по в.н.о.х.д. № 158/2022 г. на Апелативен съд – Бургас, с което изцяло е потвърдена първоинстанционната присъда от 01.06.2022 г. на Окръжен съд – Бургас. С нея подсъдимият е признат за виновен и осъден за извършено престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, предложение последно и т. 6а вр. чл. 115 от НК (убийство на 49-годишна жена, извършено в условията на домашно насилие и с особена жестокост), като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 17 години. Осъден е да заплати на гражданския ищец и частен обвинител (сестра на убитата) сумата от 50 000 лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на престъпното деяние.

В касационната жалба се изтъкват доводи за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, нарушения на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание. Отправя се искане да се отмени решението на Апелативен съд –Бургас и делото да се върне за ново разглеждане от въззивния съд, като при условията на алтернативност се иска да бъде изменено решението, като се приложи закон за по-леко наказуемото престъпление или да се намали размерът на наказанието.

20.01.2023 г., 10.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 963/2022 г. (срещу Герчо Р. за убийството през 2018 г. на 73-годишния Камен И. в шуменското село Зайчино ореше, където двамата били пастири), ІІІ н. о., докладчик: Даниела Атанасова

Делото е образувано по касационна жалба на подсъдимия Герчо Р. срещу нова присъда от 16.09.2022 г. по в.н.о.х.д. № 61/2022 г. на Апелативен съд – Варна.

С решение по в.н.о.х.д. № 294/2020 г. на Апелативен съд – Варна е отменена присъдата по н.о.х.д. № 378/2019 г. на Окръжен съд – Шумен и делото е върнато на първоинстанционния съд за ново разглеждане. С присъда от 15.12.2021 г. по н.о.х.д. № 77/2021 г. на Окръжен съд – Шумен Герчо Р. е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 118, вр. чл. 115 от НК (умишлено убийство, извършено в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия с насилие и тежка обида) и му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за 5 години.

С новата присъда от 16.09.2022 г. по в.н.о.х.д. № 61/2022 г. на Апелативен съд – Варна е отменена първоинстанционната, като подсъдимият е признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и 3 вр. чл. 115 от НК (убийство, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен начин), като му е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 11 години.

В касационната жалба се посочват касационните основания по чл. 348, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от НПК, като се правят искания при условията на алтернативност за оправдаване на подсъдимия, връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд или намаляване на размера на наложеното наказание.

23.01.2023 г., 10.00 ч., зала № 22 – наказателно дело № 290/2022 г. (срещу участници във въоръжена организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да се вършат грабежи, заплахи, изнудване, разпространение на наркотични вещества, телесни повреди), І наказателно отделение, докладчик: Румен Петров

Делото е образувано по касационни жалби на подсъдимите Теодор В., Александър К., Стефан Г., Ивайло С., Андрей Н., Стефан Б., Анатолий Я., Сокол Д. и Тихомир Г. срещу присъдата от 22.06.2020 г. на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) по в.н.о.х.д. № 43/2017 г.

Производството пред Специализирания наказателен съд – н.о.х.д. № 1306/2013 г., е образувано по обвинителен акт срещу 13 лица – Стефан Б., Ивайло С., Милен А., Стефан Г., Тихомир Г., Александър К., Андрей Н., Сокол Д., Иво Д., Георги Г., Теодор В., Томи Т. и Анатолий Я., обвинени за участие във въоръжена организирана престъпна група (ОПГ), създадена с користна цел и с цел да се вършат грабежи, заплахи, изнудване, разпространение на наркотични вещества, телесни повреди.

С присъда от 01.04.2016 г. повечето от подсъдимите са признати за виновни, като са им наложени различни по размер наказания „лишаване от свобода“ и „глоба“. Иво Д., Георги Г. и Томи Т. са оправдани по всички обвинения срещу тях. Анатолий Я. е признат за невиновен и оправдан по обвинението за участие в ОПГ, но е признат за виновен и осъден за разпространяване на наркотични вещества.

По в.н.о.х.д. № 43/2017 г. на АСНС е постановена атакуваната сега пред ВКС нова присъда, с която за едно от престъпленията (квалифицирана лека телесна повреда) наказателното производство е прекратено поради изтекла давност и са променени размерите на наказанията „лишаване от свобода“ и „глоба“ на част от подсъдимите. Сокол Д. е оправдан по едно от двете обвинения срещу него за квалифициран грабеж и по обвинението за закана, Теодор В. е оправдан по обвинението за участие в ОПГ, Милен А. е оправдан по обвинението за участие в ОПГ, което за този подсъдим е единствено обвинение. В останалата част първоинстанционната присъда е потвърдена.

27.01.2023 г., 10.00 ч., зала № 16 – дело № 20/2022 г., смесен петчленен състав на ВКС и ВАС (образувано по жалби срещу решението от 26.06.2022 г. на Избирателната комисия за избор на членове на ВСС от квотата на съдиите, с което e обявен резултатът от избора)

С разпореждане на председателите на ВКС и ВАС е образувано дело № 20/2022 г., което да бъде разгледано от смесен петчленен състав, формиран по реда на чл. 29н, ал. 4 вр. чл. 29г, ал. 4 от Закона за съдебната власт – трима съдии от ВКС и двама съдии от ВАС, определени на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение.

Производството е образувано по две жалби срещу решението от 26.06.2022 г. на Избирателната комисия за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на съдиите, с което e обявен резултатът от избора:

- жалба от кандидатите за изборни членове на ВСС Атанас Атанасов – съдия в Софийския градски съд, и Татяна Жилова – съдия в Административен съд – София-град;

- жалба от кандидата за изборен член на ВСС Владимир Вълков – съдия в Софийския градски съд, и Владислава Цариградска – съдия в Районен съд – Луковит.

Чрез системата за електронно разпределение на делата за членове на смесения петчленен състав за разглеждане на дело № 20/2022 г. са определени съдиите Татяна Хинова (ВАС) – председател и докладчик, Бисерка Цанева (ВАС), Емилия Василева (ВКС), Бонка Дечева (ВКС) и Таня Орешарова (ВКС).

31.01.2023 г., 10.30 ч., зала № 23, заседанието е за изслушване на допусната експертиза – наказателно дело № 1045/2018 г. (срещу Кирчо К. – бивш директор на Националната разузнавателна служба, по обвинение за длъжностно присвояване в особено големи размери), ІІІ н. о., докладчик: Мая Цонева

Делото е образувано по протест на Военно-апелативната прокуратура и две касационни жалби на подсъдимия срещу решение от 24.07.2018 г. по в.н.о.х.д. № 0078/2016 г. на Военно-апелативния съд (ВнАС), с което частично е изменена присъдата по н.о.х.д. № 00160/2013 г. на Военен съд – София.

ВКС ще гледа делото за втори път, след като с решение от 07.11.2016 г. по к.н.д. № 776/2016 г. отменя решение от 19.05.2016 г. по в.н.о.х.д. № 0031/2015 г. на ВнАС и връща делото на въззивния съд за ново разглеждане от друг състав.

С присъда от 07.08.2015 г. по н.о.х.д. № 00160/2013 г. Военен съд – София признава подсъдимия Кирчо К. за виновен за извършено престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 202, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 201 вр. чл. 26, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание, като престъплението е продължавано) и го осъжда на 10 години „лишаване от свобода“ при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 203, ал. 2, пр. 2 вр. чл. 37, ал. 1, т. 6 и т. 7 съдът лишава подсъдимия от право да заема длъжност „ръководител“ в държавно или обществено учреждение и лишаване от право да упражнява ръководна професия за срок от 15 години. Подсъдимият е осъден да заплати на конституирания по делото граждански ищец – Националната разузнавателна служба (сега – Държавна агенция „Разузнаване“), сумата от 4 720 196,53 лева за претърпени имуществени вреди, ведно със законната лихва върху нея.

С второто си решение от 24.07.2018 г. по в.н.о.х.д. № 0078/2016 г. въззивният съд частично изменя първоинстанционната присъда, като извършеното от подсъдимия е преквалифицирано в престъпление по чл. 203, ал. 1 вр. с чл. 201 вр. с чл. 26, ал. 1 от НК (длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, като престъплението е продължавано). Подсъдимият е оправдан по първоначалното му обвинение. Наложените наказания „лишаване от права“ също са намалени на по 13 години. Подсъдимият е признат за невиновен за длъжностно присвояване чрез посредствен извършител, като е оправдан в тази му част. В останалата ú част присъдата е потвърдена.

С касационния протест се иска отмяна на въззивното решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд поради неправилно приложение на материалния закон и явна несправедливост на наложеното наказание и при условията на алтернативност – да бъде изменено въззивното решение в частта относно квалификацията на деянието, като се приложи закон за по-тежко наказуемо престъпление, за което е имало обвинение в първата инстанция.

С касационните жалби на защитниците на подсъдимия се изтъкват доводи за допуснати съществени процесуални нарушения, нарушения на материалния закон, както и явна несправедливост на наложените наказания. Правят се искания при условията на алтернативност въззивно решение да се отмени и подсъдимият да бъде оправдан или делото да се върне за ново разглеждане.

31.01.2023 г., 09.00 ч., зала № 23 – наказателно дело № 1023/2022 г. (срещу бившия кмет на Община Родопи Йордан Ш. за безстопанственост), ІІІ н. о., докладчик: Антоанета Данова

Делото е образувано по касационен протест и по касационна жалба на гражданския ищец – Община Родопи, срещу въззивната присъда от 30.05.2022 г. по в.н.о.х.д. № 451/2019 г. на АСНС, с която е отменена изцяло осъдителната присъда от 15.05.2019 г. по н.о.х.д. № 1418/2018 г. на Специализирания наказателен съд.

С обжалваната пред ВКС присъда подсъдимият Йордан Ш. – бивш кмет на Община Родопи, е признат за невиновен по обвинението за безстопанственост по чл. 219, ал. 1 от НК. Изцяло отхвърлен е предявеният срещу него от Община Родопи граждански иск като неоснователен и недоказан.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура