Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След окончателно решение на ВКС Николай Шанков ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за срок от 22 г. заради умишлено убийство на дете в с. Слана бара

С Решение № 10/19.03.2018 г. по наказателно дело № 1235/2017 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) остави в сила решението по в.н.о.х.д. № 981/2017 г. на Софийския апелативен съд (САС). Решението не подлежи на обжалване.

Делото пред ВКС е образувано по касационна жалба на подсъдимия Николай Шанков срещу решението от 13.10.2017 г. на САС, с което е изменена присъда от 13.07.2017 г. по н.о.х.д. № 186/2017 г. на Окръжен съд – Видин.

Първоинстанционната присъда е постановена по реда на съкратеното съдебно следствие (подсъдимият е признал изцяло фактите в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласил да не се събират доказателства за това). С нея Шанков е признат за виновен в това, че на 07.05.2017 г. в село Слана бара, област Видин, в стая на постройка в стопанския двор, чрез нанасяне на побой – удари с крака, ръце и метална тръба по тялото и главата, умишлено е умъртвил тригодишната Аксиния Димитранова – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 4, пр. 2, вр. чл. 115 от НК, вр. чл. 373, ал. 2 от НПК вр. чл. 58а, ал. 2 от НК. Определено му е наказание „доживотен затвор“, което съдът е заменил (заради съкратеното съдебно следствие) с „лишаване от свобода“ от 20 до 30 г. и му е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от 25 години. Подсъдимият е осъден да заплати на частния обвинител и граждански ищец Димитрина Георгиева (майка на жертвата) сумата от 80 000 лева, представляваща обезщетение за причинените в резултат от престъплението неимуществени вреди.

С въззивното решение на САС присъдата е изменена, като при условията на чл. 58а, ал. 2 и ал. 3 от НК наложеното на подсъдимия наказание е намалено на 22 години „лишаване от свобода“.

В жалбата си подсъдимият сочи касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК за допусната явна несправедливост на наказанието и иска намаляване на размера му на 20 години, атакува и присъденото обезщетение.

Тричленният състав на ВКС намира, че инстанциите по същество са определили адекватно по вид наказание измежду предвидените алтернативни. Наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 22 години е около и под средния размер на предвидената в чл. 58а, ал. 2 и 3 от НК замяна на „доживотен затвор“ с наказание „лишаване от свобода“ за срок от 15 до 30 години. При определянето на размера на наложеното наказание и двете инстанции са отчели в достатъчна степен смекчаващите обстоятелства по делото (направено самопризнание, грижа за семейството). Въпреки това, отегчаващите обстоятелства (жертвата е „малолетно лице“, убийството е осъществено с особена жестокост, съдебното минало на подсъдимия) изключват възможността за по-благоприятно третиране на подсъдимия чрез допълнително намаляване на наложеното му наказание.

Върховните съдии не намират основания за изменение на решението на въззивния съд и в гражданско-осъдителната му част, като отчитат, че съдилищата правилно са приели съществуващата роднинска връзка като доказателство за основателността на иска, а определеният по справедливост размер е съобразен с интензитета и продължителността на негативните емоционални преживявания.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура