Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След решение на ВКС Филип Михайлов ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за 6 години и 6 месеца за причинена смърт на две деца при управление на МПС край с. Лесидрен

С решение по наказателно дело № 948/2017 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението на Великотърновския апелативен съд по в.н.о.х.д. № 129/2017 г. Решението не подлежи на обжалване.

Делото пред ВКС е образувано по касационни жалби на подсъдимия Филип Михайлов и на частните обвинители срещу решението по в.н.о.х.д. № 129/2017 г. на Апелативен съд – Велико Търново. С него е изменена първоинстанционната присъда на Окръжен съд – Ловеч, като е намален размерът на наложеното на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ от 8 години на 6 години и 6 месеца, както и размерът на наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС“ от 10 години на 9 години.

С присъдата по н.о.х.д. № 367/2015 г. Окръжен съд – Ловеч е признал подсъдимия за виновен в това, че на 11.08.2015 г. в землището на с. Лесидрен при управление на МПС нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на Велислава Цанкова и Марино Цветанов и средна телесна повреда на Петя Божкова, поради което и на основание чл. 343, ал. 4 вр. ал. 3, пр. 4 и 5, б. „б“ вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 вр. чл. 2, ал. 2 от НК го осъдил на 8 години „лишаване от свобода“. На подсъдимия е наложено наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 10 години.

Делото постъпва за втори път във ВКС, след като с решение по наказателно дело № 176/2017 г. тричленен състав на съда е отменил решението по в.н.о.х.д. № 279/2016 г. на Апелативен съд – Велико Търново и върнал делото за ново разглеждане на същия съд, друг съдебен състав, от стадия на съдебното заседание.

По отношение на искането в жалбата на подсъдимия за приложение на разпоредбата на чл. 15 от НК (случайно деяние) тричленният състав на ВКС пише, че споделя съображенията, обсъдени в решението на предходния касационен състав. В него изрично е посочено, че за да се изключи виновното поведение е необходимо деецът да се е съобразил с предписанията на Закона за движението по пътищата при управлението на МПС и не по своя вина да е бил поставен в невъзможност да избегне настъпването на общественоопасните последици. „При приетите от въззивния съд факти безспорно се установява, че подсъдимият сам се е поставил в невъзможност да предотврати настъпването на съставомерните последици, тъй като е управлявал автомобила със скорост, надвишаваща значително разрешената за пътния участък от 90 км/час – а именно 122,44 км/час. Загубата на напречна устойчивост на автомобила е резултат от превишената скорост, като подсъдимият е имал обективна възможност да възприеме пешеходците и да избегне удара, ако е управлявал превозното средство със скорост до и под 90 км/час“ – пише в мотивите на решението. Според върховните съдии са неоснователни и доводите за неправилно приложение на материалния закон, тъй като не е приложен закон за по-леко наказуемо престъпление. Според съда не са налице предпоставките за квалифициране на деянието по чл. 343а от НК (когато деецът е направил всичко, зависещо от него, за оказване помощ на пострадалия или на пострадалите). Тричленният състав на ВКС се позовава на решението на предходния касационен състав, в което изрично е прието, че нито преместването на пострадалата Цанкова на няколко метра от мястото, където тялото й се е установило след удара, нито призивът на дееца към децата да се обадят на тел. 112, още по-малко намерението за отместване на автомобила и освобождаване на тялото на пострадалия Марино Цветанов са фактически обстоятелства, сочещи на оказана помощ и обосноваващи преквалификация на деянието.

Върховните съдии не приемат оплакванията на подсъдимия и на частните обвинители за явна несправедливост на наложените наказания. В мотивите на съдебното решение пише, че Апелативен съд – Велико Търново е извършил обективен и пълен анализ на всички обстоятелства, относими към индивидуализацията на наказанията. Правилно в полза на подсъдимия са отчетени положителните характеристични данни, чистото му съдебно минало, данните за трудова ангажираност и изразеното съжаление за причинените тежки последици от деянието. Обсъдени са и всички отегчаващи вината обстоятелства, сред които младата възраст на починалите деца и броят и тежестта на причинени телесни увреждания на Петя Божкова.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура