Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След решение на ВКС Филип Михайлов ще изтърпява наказание „лишаване от свобода“ за 6 години и 6 месеца за причинена смърт на две деца при управление на МПС край с. Лесидрен

С решение по наказателно дело № 948/2017 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила решението на Великотърновския апелативен съд по в.н.о.х.д. № 129/2017 г. Решението не подлежи на обжалване.

Делото пред ВКС е образувано по касационни жалби на подсъдимия Филип Михайлов и на частните обвинители срещу решението по в.н.о.х.д. № 129/2017 г. на Апелативен съд – Велико Търново. С него е изменена първоинстанционната присъда на Окръжен съд – Ловеч, като е намален размерът на наложеното на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ от 8 години на 6 години и 6 месеца, както и размерът на наложеното наказание „лишаване от право да управлява МПС“ от 10 години на 9 години.

С присъдата по н.о.х.д. № 367/2015 г. Окръжен съд – Ловеч е признал подсъдимия за виновен в това, че на 11.08.2015 г. в землището на с. Лесидрен при управление на МПС нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на Велислава Цанкова и Марино Цветанов и средна телесна повреда на Петя Божкова, поради което и на основание чл. 343, ал. 4 вр. ал. 3, пр. 4 и 5, б. „б“ вр. чл. 342, ал. 1, пр. 3 вр. чл. 2, ал. 2 от НК го осъдил на 8 години „лишаване от свобода“. На подсъдимия е наложено наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 10 години.

Делото постъпва за втори път във ВКС, след като с решение по наказателно дело № 176/2017 г. тричленен състав на съда е отменил решението по в.н.о.х.д. № 279/2016 г. на Апелативен съд – Велико Търново и върнал делото за ново разглеждане на същия съд, друг съдебен състав, от стадия на съдебното заседание.

По отношение на искането в жалбата на подсъдимия за приложение на разпоредбата на чл. 15 от НК (случайно деяние) тричленният състав на ВКС пише, че споделя съображенията, обсъдени в решението на предходния касационен състав. В него изрично е посочено, че за да се изключи виновното поведение е необходимо деецът да се е съобразил с предписанията на Закона за движението по пътищата при управлението на МПС и не по своя вина да е бил поставен в невъзможност да избегне настъпването на общественоопасните последици. „При приетите от въззивния съд факти безспорно се установява, че подсъдимият сам се е поставил в невъзможност да предотврати настъпването на съставомерните последици, тъй като е управлявал автомобила със скорост, надвишаваща значително разрешената за пътния участък от 90 км/час – а именно 122,44 км/час. Загубата на напречна устойчивост на автомобила е резултат от превишената скорост, като подсъдимият е имал обективна възможност да възприеме пешеходците и да избегне удара, ако е управлявал превозното средство със скорост до и под 90 км/час“ – пише в мотивите на решението. Според върховните съдии са неоснователни и доводите за неправилно приложение на материалния закон, тъй като не е приложен закон за по-леко наказуемо престъпление. Според съда не са налице предпоставките за квалифициране на деянието по чл. 343а от НК (когато деецът е направил всичко, зависещо от него, за оказване помощ на пострадалия или на пострадалите). Тричленният състав на ВКС се позовава на решението на предходния касационен състав, в което изрично е прието, че нито преместването на пострадалата Цанкова на няколко метра от мястото, където тялото й се е установило след удара, нито призивът на дееца към децата да се обадят на тел. 112, още по-малко намерението за отместване на автомобила и освобождаване на тялото на пострадалия Марино Цветанов са фактически обстоятелства, сочещи на оказана помощ и обосноваващи преквалификация на деянието.

Върховните съдии не приемат оплакванията на подсъдимия и на частните обвинители за явна несправедливост на наложените наказания. В мотивите на съдебното решение пише, че Апелативен съд – Велико Търново е извършил обективен и пълен анализ на всички обстоятелства, относими към индивидуализацията на наказанията. Правилно в полза на подсъдимия са отчетени положителните характеристични данни, чистото му съдебно минало, данните за трудова ангажираност и изразеното съжаление за причинените тежки последици от деянието. Обсъдени са и всички отегчаващи вината обстоятелства, сред които младата възраст на починалите деца и броят и тежестта на причинени телесни увреждания на Петя Божкова.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура