Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Заради причинена смърт по непредпазливост на пътя Бейтула Исмаил ще изтърпи наказанията „лишаване от свобода“ за срок от 5 г. и 6 м. и „лишаване от право да управлява МПС“ за 8 г. и 6 м.

С Решение № 138/01.11.2018 г. по наказателно дело № 601/2018 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изменя решението на Апелативен съд – Варна по в.н.о.х.д. № 270/2017 г., като намалява наложеното на подсъдимия Бейтула Исмаил на основание чл. 343г от НК наказание „лишаване от право да управлява МПС“ от 8 години и 8 месеца на 8 години и 6 месеца. Съдът оставя в сила решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване.

Във ВКС е получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложените наказания.

С присъда на Окръжен съд – Варна подсъдимият Исмаил е признат за виновен в това, че на 28.08.2016 г. по автомагистрала „Хемус“ в посока гр. Варна, при управление на лек автомобил „Фолксваген“ нарушил правилата за движение на Закона за движението по пътищата (чл. 21, ал. 2 вр. ал. 1 от ЗДвП), като се движил със скорост над разрешената за пътния участък, и чл. 25, ал. 1 от ЗДвП, като предприел маневра отклоняване на дясно, не се убедил, че няма да създаде опасност за участниците в движението и без да съобрази положението, посоката и скоростта на движение на лек автомобил „Шевролет“ и по непредпазливост причинил смъртта на Н. Т., поради което и на основание чл. 343, ал. 1, б. „в“ във вр. чл. 342, ал. 1 и чл. 54 от НК е осъден на 5 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ и на „лишаване от правоуправление“ за срок от 8 години и 6 месеца.

С решение на Апелативен съд – Варна първоинстанционната присъда е изменена, като е приложен закон за същото наказуемо престъпление в частта, с която подсъдимият е признат за виновен да е извършил деянието по чл. 343, ал. 1,6. „в“ от НК по автомагистрала „Хемус“ в посока гр. Варна, като вместо това съдът е приел, че деянието е извършено на главен път София – Варна, съответно го е оправдал и в частта за допуснато нарушение по чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. В останалата й част присъдата е потвърдена.

Тричленният състав на ВКС приема, че касационната жалба на Бейтула Исмаил е неоснователна. Не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, не е нарушен и принципът за обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото.

Съдебният състав на ВКС приема за неоснователно и оплакването за материална незаконосъобразност на въззивното решение, поради съпричиняване на резултата от престъплението от страна на пострадалия Н. Т. В мотивите пише: „Настоящият състав на ВКС споделя извода на апелативния съд за недостоверност на обясненията на подсъдимия… относно факта на внезапно „косо навлизане от аварийната пътна лента, през дясната в лявата…“ на лек автомобил „Шевролет“, управляван от пострадалия Т.“. Според върховните съдии безспорно от повторната комплексна автотехническа експертиза се установява, че лекият автомобил „Шевролет“ е излязъл от северния вход/изход на Бизнес парк – Варна откъм локалното платно за движение, преминал е през кръстовището и е навлязъл в главния път, на който разрешената скорост на движение е 90 км/ч. Навлизането не е създало никакви предпоставки за повишен риск спрямо първия в колоната след него водач, респективно за останалите след него МПС. Свидетелите очевидци са категорични, че лекият автомобил на пострадалия се е движил изцяло в дясната лента на пътното платно и не е променял траекторията си.

В мотивите на решението на ВКС пише още, че подсъдимият Исмаил е допуснал нарушение на правилата за движение, а именно по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, тъй като е управлявал със скорост 140,8 км/ч. При тази скорост ударът е бил непредотвратим, с оглед изчислената от вещите лица опасна зона на спиране на автомобила на подсъдимия. Върховните съдии напомнят за утвърдената съдебна практика във връзка с приложението на чл. 25, ал. I от ЗДвП при транспортните престъпления, че водачът, който има намерение да направи каквато и да е маневра, е длъжен преди да я започне да се убеди, че няма да създаде опасност за движението. „В случая безспорно е установено обстоятелството, че дясната лента за движение е била заета от друго движещо се МПС – това на пострадалия Т… Движението на лекия автомобил „Фолксваген“, управляван от подсъдимия Исмаил с превишена скорост, и волево извършената от последния неправилна маневра – навлизане в дясна лента на платното за движение, без да се убеди, че няма да създаде опасност за останалите участници в движението, са в пряка причинна връзка с настъпилата смърт на пострадалия Н. Т.“, категорични са върховните съдии.

Съдебният състав на ВКС констатира, че въззивната инстанция е допуснала нарушение на материалния закон при потвърждаване на първоинстанционната присъдата в частта й, с която на подсъдимия е наложено наказанието „лишаване от право“. Съгласно чл. 49, ал. 2 от НК, когато съдът налага наказание „лишаване от права“ заедно с „лишаване от свобода“, неговият срок може да надминава срока на последното най-много с три години, освен ако в особената част на НК е предвидено друго. От диспозитива на присъдата е видно, че съставът на Окръжен съд – Варна е наложил на подсъдимия наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 8 години и 6 месеца, спазвайки посоченото правило. В мотивите обаче е посочен друг размер – 8 години и 8 месеца. Според върховните съдии налице е очевидно несъответствие между диспозитив и мотиви на присъдата, което не е отстранено от въззивния съд, но то може да бъде отстранено от ВКС.

В заключение върховните съдии пишат в мотивите си, че така определените на подсъдимия наказанията в размер на 5 години и 6 месеца „лишаване от свобода“ и 8 години и 6 месеца „лишаване от правоуправление“, при отчетен превес на отегчаващите отговорността обстоятелства, се явяват справедливо отмерени и отсъстват законовите предпоставки за тяхното занижаване.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура