Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След решение на ВКС на Янко Янков са наложени наказанията „лишаване от свобода“ за 2 г. с изпитателен срок от 4 г. и „глоба“ от 12 000 лв. заради купуване на гласове в проведените през 2019 г. избори за общински съветници в Стара Загора

С Решение № 166/14.03.2024 г. по наказателно дело № 954/2023 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) отменя присъдата по в.н.о.х.д. № 746/2023 г. на Софийския апелативен съд (САС) в частта, с която Янко Янков е признат за виновен и осъден за това, че е осъществил престъплението по чл. 167, ал. 4 вр. ал. 2 от НК с цел да бъдат склонени 50 лица да упражнят избирателното си право, гласувайки в негова полза като кандидат за кмет на Община Стара Загора, и го оправдава по така повдигнатото обвинение. Отменя наложеното на основание чл. 167, ал. 6 от НК наказание „лишаване от право да заема длъжността кмет“ за срок от 4 години. Оставя в сила присъдата в останалата ѝ част. Решението е окончателно.

Делото е образувано по жалба на Янко Янков срещу присъдата на САС. С нея е отменена присъда на Софийския градски съд, с която подсъдимият е оправдан по повдигнатото му обвинение, като вместо това Янко Янков – общински съветник в Община Стара Загора, е признат за виновен, че през м. октомври 2019 г. в гр. Стара Загора е предоставил имотна облага – парична сума в размер на 200 лева, която представлява предплата от общата сума в размер на 2000 лева, на физическо лице, за да бъде дадена на друго – по 40 лева на 50 лица от гр. Стара Загора, с цел да бъдат склонени да упражнят избирателното си право в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в полза на Янко Янков като кандидат за кмет на Община Стара Загора, издигнат от Коалиция „Алтернатива за гражданите“, гласувайки с бюлетина № 26, и в полза на вписаната в бюлетината за избор на общински съветници преференция № 142 на Коалиция „Алтернатива за гражданите“. На подсъдимия са наложени наказанията „лишаване от свобода“ за 2 години, отложено с изпитателен срок от 4 години, и „глоба“ в размер на 12 000 лева. Лишен е и от право да заема длъжността „кмет“ за срок от 4 години.

Тричленният състав на ВКС приема, че при разглеждане на делото САС не е допуснал претендираните в жалбата процесуални нарушения. Първото възражение на защитника е свързано с приобщаването към доказателствения материал на показания на свидетели, дадени пред съдия в досъдебното производство в сградата на ОД на МВР. Става въпрос за процесуални действия, осъществени в ранните часове на съботния ден, когато намесата на съда в досъдебното производство е обезпечена с дежурен съдия и съдебен секретар за неотложни случаи, и когато регистратурата и деловодството не работят, за да получат документите входящ номер. Според върховните съдии всички тези детайли не опорочават процедурата по чл. 223 от НПК, защото протоколите съдържат необходимите реквизити, а допълнителните подписи са на участници в следственото действие. Пред ВКС защитникът настоява, че от формалните нарушения следва извод за недостоверност на съобщеното при разпитите. Твърди, че двамата свидетели са се намирали в условията на фактическо задържане, което се е отразило на показанията им в съдържателно отношение, в смисъл че са недостоверни. „Този аргумент следва да бъде отхвърлен преди всичко поради факта, че разпитът е пред съдия. Функцията на съдията е именно да гарантира, че показанията са дадени пред независим и безпристрастен съд в процедура, която изключва всякаква форма на внушение, насилие или давление върху свидетеля или изопачаване на казаното от него“, пише съдебният състав на ВКС. На следващо място, свидетелите са разпитани и в хода на съдебното следствие, поради което при преценката за достоверност на показанията им следва да се обсъди цялостната им процесуална позиция в динамика. Пред първоинстанционния съд показанията им са били уклончиви, противоречиви, избягват конкретни отговори, стремят се да променят насоката на въпросите. Същественото е, че когато са конфронтирани с подсъдимия и защитника, те не отричат отнасящите се до тях релевантни обстоятелства, нито се оплакват от упражнен натиск от страна на полицията или прокуратурата. Позицията, която единият избира, е да настоява за частична липса на спомен, а другият потвърждава показанията си от 26.10.2019 г. с изключение на това, че е получил предварително 200 лв. от подсъдимия. При предявяване на протоколите свидетелите потвърждават, че са ги подписали. Единият потвърждава и автентичността на звукозаписа. Показанията им от досъдебното производство остават неопровергани.

Възражението за липса на „функционална обвързаност на предоставената облага със съставомерната цел“ е било отправено и пред въззивния съд и е получило отговор в мотивите към присъдата. Посочени са конкретните реплики, регистрирани на записа, и съдържащите се в свидетелските показания твърдения, които са интерпретирани според точния им смисъл и са дали основание за верния фактически извод, че предназначението на сумата, част от която са предадените 200 лв., е да мотивира 50 лица, гласоподаватели, да подкрепят подсъдимия на местните избори.

Касационната инстанция намира, че апелативният съд, въпреки законосъобразно и изчерпателно установените факти, неправилно е признал Янков за виновен в това, че е осъществил деянието с цел избиратели да бъдат склонени да гласуват за него за кмет. „Всички аргументи за съставомерност на деянието очертават като специална цел получаването на гласове в полза на „Алтернатива на гражданите“ и на Янков като кандидат за общински съветник. Инстанциите по фактите не са установили подсъдимият да е предоставил пари на посредника с цел да склони неустановени лица да гласуват за него като кандидат за кмет, т. е. това деяние не е извършено“, уточняват върховните съдии. Според тях изводът, че подсъдимият е осъществил престъплението по повод на изборите за общински съвет и частичното му оправдаване за „купуването на гласове“ на изборите за кмет, предпоставя отмяна на наложеното допълнително наказание „лишаване от право да заема длъжността кмет“.

Претенцията на жалбоподателя за явна несправедливост на наказанието следва да бъде отхвърлена като неоснователна, се казва в решението на ВКС. Срокът на лишаването от свобода и размерът на глобата са близки до предвидения специален минимум. Изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ е отложено, а допълнителното наказание „лишаване от право да заема длъжността кмет“ подлежи на отмяна, като не е в правомощията на ВКС да го замени с друго. Съвкупната санкция кореспондира на точно установения превес на смекчаващи обстоятелства и намаляването ѝ е неоправдано, предвид наличието на сериозни отегчаващи обстоятелства, каквито са броят на склоняваните да дадат вота си лица и обремененото съдебно минало на Янков.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура