Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

След окончателно решение на ВКС кметът на пловдивското село Скутаре Стоян Добрев е оправдан по обвинението за кражба на булдозер през 2012

С Решение № 285/19.07.2023 г. по наказателно дело № 469/2023 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) оставя в сила въззивната присъда от 24.11.2022 г. по в.н.о.х.д. № 1788/2022 г. на Окръжен съд – Пловдив. Решението е окончателно.

Делото е образувано по протест и касационна жалба на частния обвинител и граждански ищец Атанас И. срещу въззивната присъда на Окръжен съд – Пловдив.

С присъда от 06.07.2021 г. на Районен съд – Пловдив Стоян Добрев е признат за виновен в това, че на 09.02.2012 г. в с. Скутаре, обл. Пловдив, при условията на посредствено извършителство чрез три лица е отнел чужда движима вещ – булдозер на стойност 8350 лв., от владението на Атанас И. без негово съгласие и с намерение противозаконно да го присвои, като са използвани технически средства – автокран и товарен автомобил. На Стоян Добрев е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година, като изпълнението е отложено за 3 години. Уважен е предявеният граждански иск, като подсъдимият е осъден да плати на гражданския ищец и частен обвинител Атанас И. обезщетение за причинените му имуществени вреди в размер на 8350 лева.

С новата присъда на Окръжен съд – Пловдив Стоян Добрев е изцяло оправдан по обвинението за кражба, а гражданският иск е отхвърлен като неоснователен и недоказан.

Тричленният състав на ВКС приема протеста и жалбата за неоснователни. Въззивният съд не е допуснал процесуални нарушения, които да дават основание за отмяна на атакувания съдебен акт. Върховните съдии констатират, че Окръжен съд – Пловдив е анализирал уличаващите подсъдимия показания на свидетелите Петър И. и Тодор И. и е дал ясен и нетърпящ основателни критики отговор защо въз основа на тях не може да се потвърди първоинстанционната осъдителна присъда и следва да се постанови нова оправдателна такава. Различното си становище от това на първоинстанционния съд относно тяхната достоверност и надеждност въззивният съд не е заявил произволно, а при стриктно съобразяване на правилата за аналитичната доказателствена дейност на въззивната инстанция, като конкретно е посочил с кои обективни доказателствени източници те влизат в непреодолимо противоречие и така се компрометират до степен да не могат да формират вътрешно убеждение на контролирания съд да ги кредитира и да установи въз основа на тях извод за авторството и вината на подсъдимия. За да стигне до извод за тяхната недостоверност относно участието на подсъдимия Добрев в извозването на булдозера и продажбата му за скрап, окръжният съд е анализирал внимателно показанията на двамата основни свидетели, като, от една страна, е отчел противоречивите заявления, които те са направили за значими факти от предмета на доказване в отделните разпити в досъдебното производство и пред първоинстанционния съд, а от друга, е съпоставил показанията им с останалите доказателствени материали, в резултат на което е приел, че освен постоянната им промяна и опит за надграждане с уличаващи подсъдимия данни те се конфронтират с почти всички гласни и писмени доказателства, включително с показанията на автокраниста, собственика на автокрана и водача на камиона, с който булдозерът бил доставен в пункта за вторични суровини.

Според съдебния състав на ВКС не може да бъде възприета тезата за допуснато нарушение на материалния закон. Това е така, защото след като не е доказано по несъмнен начин, че подсъдимият Добрев е посредствен извършител на кражбата чрез отправено лично от него поръчение на свидетелите Петър И., Иван Н. и Спас К. да извършат деянието, предмет на обвинението, въззивният съд законосъобразно в съответствие със забраната по чл. 303, ал. 1 от НПК присъдата да почива на предположения е постановил оправдателна присъда.

В мотивите се уточнява, че въззивната присъда следва да се остави в сила и в частта, с която гражданският иск е отхвърлен като неоснователен.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура