Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС приема довода за явна несправедливост на наложеното на Красимир Катев наказание, прокурор от ВКП също пледира наказанието „лишаване от свобода“ да бъде смекчено и да бъде отложено изтърпяването му

С Решение № 38/22.05.2020 г. по наказателно дело № 1176/2019 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изменя решението на Апелативен съд – Варна (АС – Варна) по в.н.о.х.д. № 120/2018 г., като намалява наложеното наказание „лишаване от свобода“ на 3 години. На основание чл. 66 от НК отлага изтърпяването му за изпитателен срок от 5 години. Оставя в сила решението в останалата му част. Решението не подлежи на обжалване.

Делото е образувано по касационна жалба на Красимир Катев. С присъда на Окръжен съд – Добрич той е признат за виновен в това, че на 22.08.2012 г. преди кръстовището на кариера „Момчил“, посока гр. Балчик, при управление на моторно превозно средство (МПС) е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на двама души и средна телесна повреда на трето лице. Осъден е на 4 г. „лишаване от свобода“ и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 г. С атакуваното решение е изменена присъдата, като е приложен закон за по-леко наказуемо престъпление и деянието е преквалифицирано. Наложеното наказание „лишаване от свобода“ е намалено на 3 години и 6 месеца.

В проведеното заседание по делото пред ВКС подсъдимият моли жалбата му да бъде уважена. Представителят на Върховната касационна прокуратура счита, че жалбата е частично основателна. Намира, че наложеното наказание „лишаване от свобода“ следва да бъде смекчено и бъде отложено по реда на чл. 66 от НК.

Тричленният състав на ВКС приема за неоснователни твърденията в жалбата за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Правилно е приложен и материалният закон. Върховните съдии приемат, че жалбата е основателна единствено относно довода за допуснато нарушение по чл. 348, ал. 1, т. 3 от НПК – явна несправедливост на наложеното наказание. В решението пише: „Неправилно е прието като отегчаващо обстоятелство, че след деянието подсъдимият не е проявил загриженост към пътувалите в другия автомобил. В тази насока от значение е следното: От една страна, за да бъде приложена разпоредбата на чл. 343а НК, е достатъчно деецът да е направил всичко, зависещо от него, за оказване помощ на някои от пострадалите, ако те са повече от един, а в случая помощ е оказана на двама от пострадалите (на Величка Г. и Лора К.). Освен това, деецът се е обадил на телефон 112, за да съобщи за пътния инцидент. От друга страна, не е изследвана причината за поведението на жалбоподателя след инцидента, при който е имало пострадали, негови близки, към които е насочил вниманието си, което обяснява липсата на активност по издирване на други пострадали и полагане на персонални усилия да им бъде оказана помощ. Ето защо, липсата на проявена от дееца загриженост към пострадалите от другия автомобил не може да се цени в негова вреда, а посоченото отегчаващо обстоятелство следва да отпадне при индивидуализацията на наказателната му отговорност.“

Тричленният състав на ВКС намира също, че не е отдадено дължимото значение на конкретната степен на обществена опасност на дееца, която е занижена: „Подсъдимият е с положителни характеристични данни в сферата на личния си и семеен живот и в сферата на обществения живот. Той е известен като грижовен съпруг и баща на две малолетни деца, за чието отглеждане и издръжка е отговорен, и в същото време е професионално утвърден специалист с доказан принос в своята област. Има изграден положителен мироглед, поведението му е безукорно, не е криминално проявен и не е осъждан. Придобил е правоспособност да управлява моторно превозно средство през 1996 г. и оттогава до момента на произшествието се е проявявал като дисциплиниран водач. На следващо място, воденото срещу него наказателно производство е с голяма продължителност: седем години и половина, с което е надхвърлен „разумният срок“ на наказателно преследване, а това обстоятелство самостоятелно обуславя като последица смекчаване на наказателната отговорност.“

Поради това съдът приема, че справедливо се явява наказанието 3 години „лишаване от свобода“, което да бъде отложено за изпитателен срок от 5 години, в какъвто смисъл следва да бъде изменен въззивният акт.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура