Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Пленумът на ВКС попълни професионалната квота в състава на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, като избра трима съдии за нейни членове

На свое заседание, проведено на 16.06.2022 г., Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) избра за членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (гласувани по азбучен ред):

- Ирина Ганева – съдия в Окръжен съд – Разград, специализация по гражданско право;

- Николай Николов – съдия в Софийския градски съд, специализация по наказателно право;

- Румяна Илиева – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд, специализация по наказателно право.

Съгласно Вътрешните правила за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет Пленумът на ВКС избира четирима действащи към момента на избора съдии: двама със специализация по гражданско право и двама със специализация по наказателно право.

На 10.11.2021 г. Пленумът на Върховния касационен съд избра за член на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия Диана Коледжикова – съдия в Софийския апелативен съд, със специализация по гражданско право.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура