Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Пленумът на ВКС избра трима съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС

На свое заседание, проведено на 28.06.2023 г., Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) избра трима действащи съдии за членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет:

- Деспина Георгиева – съдия в Окръжен съд – Варна със специализация по гражданско право, която ще замени Ирина Ганева – съдия в Окръжен съд – Разград, чийто мандат като член на комисията е приключил на 21.06.2023 г.;

- Румяна Илиева – съдия в Софийския апелативен съд със специализация по наказателно право, чийто първи мандат като член на комисията изтича на 15.07.2023 г.;

- Николай Николов – съдия в Софийския градски съд със специализация по наказателно право, чийто първи мандат като член на комисията изтича на 15.07.2023 г.

Съставът на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет включва четирима членове от квотата на действащите съдии, избрани от Пленума на ВКС – двама със специализация по гражданско право и двама със специализация по наказателно право.

На 25.01.2023 г. Пленумът на Върховния касационен съд избра за член на Комисията по атестирането и конкурсите със специализация по гражданско право съдията от Окръжен съд – Варна Наталия Неделчева.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура