Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС публикува решението по делото срещу Десислава Иванчева, Биляна Петрова и Петко Дюлгеров след получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложените от съда наказания

С Решение № 49/09.11.2022 г. по наказателно дело № 340/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изменява въззивната присъда от 06.07.2020 г. по в.н.о.х.д. № 314/2019 г. на Апелативния специализиран наказателен съд, като намалява наложените наказания, както следва:

​ - на подсъдимата Десислава Иванчева – от 8 години лишаване от свобода на 6 години лишаване от свобода, глобата от 15 000 лева на 12 000 лева, наказанията лишаване от право по чл. 37, т. 6 и 7 от НК – от по 10 години лишаване от право да заема държавна и общинска служба, свързана с упражняване на властнически правомощия и лишаване от право да упражнява професия и дейност в държавни и общински институции, учреждения и предприятия на по 8 години;

​ - на подсъдимата Биляна Христова-Петрова – от 7 години лишаване от свобода на 5 години лишаване от свобода, глобата от 12 000 лева на 10 000 лева, а лишаването от права по чл. 37, т. 6 и т. 7 от по 9 години на по 7 години, като определя първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода;

​ - на подсъдимия Петър Дюлгеров – от 6 години лишаване от свобода на 4 години лишаване от свобода, глобата от 10 000 лева на 8 000 лева, а лишаването от права по чл. 36, т 6 и т. 7 от НК – от по 8 години по 6 години, като определя първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

ВКС потвърждава въззивната присъда изцяло в останалата и част. Решението не подлежи на обжалване.

Пълният текст на решението е публикуван в страницата на ВКС в интернет, секция „Дела с изключителна значимост и интерес“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура