Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

ВКС публикува решението по делото срещу Десислава Иванчева, Биляна Петрова и Петко Дюлгеров след получено уведомление от прокурор за предприети действия по изпълнение на наложените от съда наказания

С Решение № 49/09.11.2022 г. по наказателно дело № 340/2021 г. тричленен състав на Върховния касационен съд (ВКС) изменява въззивната присъда от 06.07.2020 г. по в.н.о.х.д. № 314/2019 г. на Апелативния специализиран наказателен съд, като намалява наложените наказания, както следва:

​ - на подсъдимата Десислава Иванчева – от 8 години лишаване от свобода на 6 години лишаване от свобода, глобата от 15 000 лева на 12 000 лева, наказанията лишаване от право по чл. 37, т. 6 и 7 от НК – от по 10 години лишаване от право да заема държавна и общинска служба, свързана с упражняване на властнически правомощия и лишаване от право да упражнява професия и дейност в държавни и общински институции, учреждения и предприятия на по 8 години;

​ - на подсъдимата Биляна Христова-Петрова – от 7 години лишаване от свобода на 5 години лишаване от свобода, глобата от 12 000 лева на 10 000 лева, а лишаването от права по чл. 37, т. 6 и т. 7 от по 9 години на по 7 години, като определя първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода;

​ - на подсъдимия Петър Дюлгеров – от 6 години лишаване от свобода на 4 години лишаване от свобода, глобата от 10 000 лева на 8 000 лева, а лишаването от права по чл. 36, т 6 и т. 7 от НК – от по 8 години по 6 години, като определя първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

ВКС потвърждава въззивната присъда изцяло в останалата и част. Решението не подлежи на обжалване.

Пълният текст на решението е публикуван в страницата на ВКС в интернет, секция „Дела с изключителна значимост и интерес“.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура