Върховен касационен съд

Уеб браузeрът ви е много стар и сайтът не се изобразява правилно

ПРЕСОФИС

Новини и официални съобщения на ВКС

 

Журналистите, заявили желание да присъстват на съдебното заседание във ВКС по делото срещу акушерката Емилия К. за опит за убийство на новородено бебе, ще бъдат допуснати в съдебната зала

Съдебният състав на Върховния касационен съд по наказателно дело № 53/2020 г. срещу акушерката Емилия К. за опит за убийство на малолетен с особена жестокост реши по време на насроченото за 22.05.2020 г. от 11.30 ч. (зала № 23) заседание по делото да бъдат допуснати заявилите желание да присъстват в съдебната зала журналисти, при спазване на съответните здравни мерки.

С оглед на предварително заявеното несъгласие на защитника на подсъдимата и повереника на частните обвинители и граждански ищци да бъдат заснемани, съдебният състав приема, че възможността за публично отразяване на процеса чрез видеострийминг не може да бъде използвана. Според тричленния състав на Върховния касационен съд (ВКС) непосредственото присъствие на журналистите в съдебната зала и незабавното публикуване на протокола от съдебното заседание в пълна степен ще гарантира публичността на процеса.

Списък с имената на репортерите, изразили на електронна поща rgeorgieva@vks.bg желание да присъстват в залата по време на заседанието ще бъде предаден на служителите от „Съдебна охрана“ на входа откъм бул. „Витоша“, за да бъдат допуснати в Съдебната палата.

От 11.30 ч. заседанието ще бъде предавано и чрез аудиострийминг, без изображение, в канала на ВКС в YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCVVuprY2clDxfurCg07spnQ).

След края на заседанието и след заличаването на личните данни, в рамките на деня, ще бъде публикуван и протоколът.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА
Тълкувателни дела Дела с изключителна значимост и интерес Дела за организирана престъпност Дела за корупционни престъпления Регистър на делата срещу журналисти и медии Регистър на делата за трафик на хора Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник Регистър на отводите Искания до Kонституционния съд Преюдициални запитвания Формуляри
ЗА СЪДА
Състав и структура Нормативна уредба Декларации ЗПКОНПИ Документи ЗДОИ Документи ЗЗЛД История на ВКС Анализи и доклади Конкурси Профил на купувача Учебни и почивни бази Ведомствени жилища
СЪДЕБНА ПАЛАТА
Обща информация История и архитектура